Pristup bolesniku sa akutnim infarktom miokarda na mehani koj ventilaciji
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

PRISTUP BOLESNIKU SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRISTUP BOLESNIKU SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI. Ovčina Amer, Hodžić Zilha, Šećibović Izeta, Švrakić Suvada. OJ Intenzivna internistička terapija KCUS Klinika za bolesti srca i reumatizma KCUS Institut za vaskularne bolesti KCUS.

Download Presentation

PRISTUP BOLESNIKU SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PRISTUP BOLESNIKU SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI

Ovčina Amer, Hodžić Zilha, Šećibović Izeta, Švrakić Suvada

OJ Intenzivna internistička terapija KCUS

Klinika za bolesti srca i reumatizma KCUS

Institut za vaskularne bolesti KCUS


Pristup pacijentu na mehaničkoj ventilaciji

 • Jedinica intenzivne internističke terapije je dio bolničkog kapaciteta u koju se hospitaliziraju vitalno ugroženi bolesnici koji zahtjevaju 24h monitoring.

 • U menadžmentu zdravstvene njege internističkih pacijenata najčešće se javljaju potrebe za osavremenjivanjem zdravstvene njege pacijenata na mehaničkoj ventilaciji.

 • Pristup podrazumjeva imlementaciju protokola- standardiziranih intervencija u cilju riješavanja zadatog problema, od strane tima.


 • Osim akutnog infarkta miokarda u jedinicama intenzivne terapije vrlo je česta pojava srčanog zastoja.

 • U situacijama kada je pacijent ima srčani zastoj postavlja se na mehaničku ventilaciju - respirator.

 • Za pacijente koji su na mehaničkoj ventilaciji, njega predstavlja ključnu kariku u lancu cjelokupne terapije.


Planiranje zdravstvene njege za bolesnika u intenzivnoj jedinici odnosi se na:

 • Utvrđivanje prioriteta

 • Definisanje ciljeva

 • Planiranje intervencija

 • Izradu plana zdravstvene njege


 • Pacijent u intenzivnoj njezi je bespomoćan, nekomunikativan i ovisan o tuđoj pomoći.

 • Posmatranje teškog pacijenta u toku 24h. Znači izvršiti sve intervencije u cilju prevazilaženja komplikacija osnovne bolesti. Npr. (toaleta usne šupljine, kupanje i prebrisavanje u postelji, prevencija hospitalnih infekcija, sprečavanje nastanka dekubitusa, kontraktura ekstremiteta) i td.

 • Timski rad u jedinici intenzivnog liječenja najviše dolazi do izražaja


Savremeni pristupi u zdravstvenoj njezi

 • Prilikom primopredaje smjene sestre pacijenta moraju zajednički pregledati

 • Provjeriti sobnu Chek listu – prioriteta (lijekovi, oprema itd.)

 • Provjeriti tehničku ispravnost opreme

 • Utvrditi potrebe pacijenta za njegom u toku 12h rada

 • Planirati realizaciju postavljenih ciljeva

 • Dokumentovati sve realizirano

 • Samokritizirati eventualne greške ili hvaliti timski postignut cilj

 • U nepredviđenim situacijama realizirati ono što je neophodno, ali preostale zacrtane ciljeve koji nisu realizirani ostaviti za drugu smjenu.

 • Evaluirati postignuto


 • Medicinske sestre bi trebale da budu educirane za rukovanje medicinskom opremom koja se nalazi uz bolesnika

 • Savjesnost i odgovornost medicinske sestre-teh. postavlja se među glavne prioritete u timskom radu na pružanju njege.

 • Iskustva koja se pokažu uspješna u pristupu bolesnicima treba da budu standardizirana i dostupna

 • Komunikacija u timu je veoma bitna za dobrobit bolesnika.


ZAKLJUČCI i pitanja za diskusiju

 • Vitalno ugroženi bolesnici u jedinicama intenzivne terapije zahtjevaju stalni nadzor, kontinuirano provođenje njege, uvođenje novih tehnoloških i terapijskih postupaka u cilju izliječenja bolesnika.

 • Proces zdravstvene njege treba da bude planski orijentisan ka konačnom cilju.


 • Od medicinskih sestara se očekuje da pacijenta posmatraju kao subjekta u zdravstvenoj njezi, da budu požrtvovane, nepogriješive, savjesne i stručne, onda se postavlja pitanje:

  Da li sestre mogu postići sve navedeno, ako ih je sve manje prema propisanim standardima u jedinicama za intenzivno liječenje i ako u toku dana veći dio vremena sudjeluju u realizaciji dijagnostičkih pretraga, podjeli terapije, te vrlo čestim nepredviđenim situacijama koje zahtjevaju njenu ulogu.?


 • Kod teškog akutnog infarkta miokarda sa ugroženim disanjem, mehanička ventilacija daje velike nade u izliječenje i prevazilaženje tegoba koje ugrožavaju pacijenta, ali sa druge strane pred medicinske sestre tehničare i druge saradnike u njezi, postavlja se veliki izazov u pružanju adekvatne zdravstvene njege i oporavka bez posljedica.


Dobro je ne biti siguran.

To znači da si spreman da prihvatiš nešto drugo.

Hvala na pažnji


 • Login