Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi
Download
1 / 34

Infarkt miokarda u mlađoj životnoj dobi - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Infarkt miokarda u mlađoj životnoj dobi. Kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine. UDRUŽENJE KARDIOLOGA BiH Radna grupa za aterosklerozu Radna grupa za naprasnu smrt Radna grupa za bazična istraživanja Udruženje kardiologa HNK/Ž. Prof. Dr. Mustafa Hadžiomerović,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Infarkt miokarda u mlađoj životnoj dobi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Infarkt miokarda u mlađoj životnoj dobi

Kongres kardiologa i angiologa

Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE KARDIOLOGA BiH

Radna grupa za aterosklerozu

Radna grupa za naprasnu smrt

Radna grupa za bazična istraživanja

Udruženje kardiologa HNK/Ž

Prof. Dr. Mustafa Hadžiomerović,

Doc. Dr. Emir Fazlibegović

Sarajevo 27-29. maj 2010.


UVOD

 • AMI kod osoba mlađih od 45 g se kreće od 6% do 10% svih infarkta u USA

 • U ovoj grupi dominira muški pol

 • Slično kod starijih, polovina mlađih pacijenata ima jednosudovnu koronarnu bolest, koja u 20% slučajeva nije uzrokovana aterosklerozom.


Anatomija koronarnih sudova

 • Većina mladih saAMI, do 82%u jednoj studiji, ima tipičnu aterosklerotsku koronarnu bolest. Ona se manifestuje najčešće kao jednosudovna bolest u mlađih kao i starijih pacijenata.

 • Oko 20% mlađih saAMI nema aterosklerozu negu su uzimali kokain ili imali anomalne koronarne arterije.

 • Višesudovna koronarna bolest je vezana uglavnom za riziko faktore, a posebno za DM.


Mehanizmi

Ateroskleroza

-jednosudovna

-višesudovna

Embolizam

-foramen ovale

-endocarditis

Hiperkoagulabilnost

-oralni kontraceptivi

-sistemski lupus

-genetske abnormalnosti koagulacije

Učestalost

80%90% KB Mostar

5%

5%

Mehanizmi nastanka AMI kod mladih


 • Kongenitalne anomalije koronarnih arterija

 • Ostalo

  -disekcija koronarne arterije

  -spazam koronarne arterije (uzimanje kokaina)

  -povrede grudnog koša

  -vaskulitis

  -zračenje medijastinuma

  -debalans potreba/mogućnosti miokarda za O2

  (hemoragija ili hipotenzija)

4%

6%


Aterosklerotski faktori

Promjenljivi

životni stil

pušenje

gojaznost

fizička neaktivnost

farmakoterapija i/ili životni stil

poremećaji lipida

hipertenzija

insulinska rezistencija

Nepromjenljivi

starost

muški pol

genetika

Neaterosklerotski faktori

zloupotreba kokaina

hiperkoagulabilni status

anomalije koronarnih arterija

ostali

Faktori rizika


Slika 1. Prikaz nastanka ateroskleroze


Pušenje cigareta

 • Pušenje izaziva endotelnu disfunkciju i koronarni spazam

 • Pušenje je najčešći riziko faktor AMI kod mladih (KB Mostar 16,5%)

 • Broj popušenih cigareta je u inverznom odnosu sa godinama starosti u kojima se javlja AMI.


Abnormalnosti lipidaMonogenske bolesti koje povećavaju nivo LDL- holesterola


Porodična anamneza

 • Pozitivna porodična anamneza za koronarnu bolest je najveći faktor rizika za nastanak AMI kod mladih

 • U autopsijskoj studiji na 136 djece ispod1g starosti, srednja veličina lumena lijeve koronarne arterije je bio 1,4 puta veći u odnosu na one sa porodičnom anamnezom za koronarnu bolest.

 • Porast rizika kod mladih sa porodičnom anamnezom može biti uzrokovana nasljednim poremećajima metabolizma lipida, koagulacije krvi ili drugih genetskih faktora.


Gojaznost

 • Gojaznost, posebno kod muškaraca sa visceralnom akumulacijom masti, može izazvati aterogenu dislipidemiju koja se karakteriše porastom TG, niskim HDL i netolerancijom glukoze.

 • Oko 30% - 58% mladih sa koronarnom arterijskom bolešću su gojazni, a značajno veći odnos je kod starijih.(KB Mostar 44,5%)


Hipertenzija

 • Hipertenzija je manje izražena kod mladih sa AMI u odnosu na starije.(KB Mostar 27,2%)

 • Hipertenzija je česta kod pacijenata sa Left Main stenozom koronarne arterije kod mlađih od 45g.


DM

 • Najveći uzrok povišenja kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa je vjerovatno vezana za abnormalan lipoproteinski profil udružen sa insulinskom rezistencijom poznat kao dijabetična dislipidemija.

 • LDL čestice imaju tendenciju smanjenja gustine i tako postaju još aterogenije.

 • DM je rijetko udružen sa AMI kod mlađih u odnosu na starije.

 • Manje od 10% mladih ima DM. (KB Mostar 15,7%)


Zbirni prikaz faktora rizika kod mlađih sa AMI


Non-atherosclerosis

20%


Slika: Mehanizam djelovanja kokaina na srce


Efekat kokaina na srce

 • Kokain blokira presinaptičko vraćanje Noradrenalina i Dopamina izazivajući porast ovih neurotransmitera na mjestu postsinaptičkog receptora.

 • Kokain povećava frekvenciju srca i krvni pritisak, a smanjuje koronarni protok i dotok O2zbog vazospazma te snažno povećava potrebe miokarda za O2.


Slika: Akutni i hronični efekti kokaina na srce


Kokain

 • Svi mladi pacijenti sa simptomima koji ukazuju na miokardnu ishemiju trebaju da budu pitani da li su uzimali kokain?


Slika: Prikaz procesa koagulacije


Stanje hiperkoagulabilnosti

 • Porast nivoa aktivnosti faktora VII ili fibrinogena je udružen sa povećanjem rizika za koronarna dešavanja kod muškaraca 40-64g starosti

 • Korištenje oralnih kontraceptiva povećava trombogenost koja je važan faktor rizika za AMI kod mladih žena.


Stanje hiperkoagulabilnosti

 • Smanjenje fibrinolitičke aktivnosti rezultira povećanjem nivoa inhibitora -1 plazminogen aktivatora (PAI -1) koje se registruje kod pacijenata sa AMI ispod 45g.

 • Nedostatak prirodnih antikoagulanasa, kao što su protein C, protein S i antitrombin III su obično udruženi sa venskim trombembolizmom.


Stanje hiperkoagulabilnosti

- Porasthomocisteina u plazmi je udružen sa koronarnom bolešću, prije svega kao rezultat efekata homocisteina na proliferaciju endotela i glatke muskulature vaskularnog sistema.

- Oštećenja ili genetski poremećaji trombocita su udruženi sa AMI kod mladih.


Anomalije koronarnih arterija

 • Kongenitalne anomalije koronarnih arterija se javljaju u oko 4% AMI kod mladih.

 • Izraženost takvih anomalija zavisi od nastanka intramiokardnih puteva iz anomalnog koronarnog sinusa ili ostijalne opstrukcije i udruženi su sa AMI i SCD kod mladih.


Ostali događaji

 • Spontanakoronarna arterijska disekcija

 • Arteritis koronarki i vaskulitisikao u SLE

 • Koronarne aneurizmeu Kawasaki bolesti

 • Snažan udar u grudni koš može uzrokovati koronarnu trombozuili disekciju.

 • Iradiaciona terapija medijastinuma Hodgkin-ove bolesti

 • Valvularne abnormalnosti

 • Embolizamu infektivnom endokarditisu


Prognoza

 • Mladi pacijenti sa AMI imaju bolju prognozu u odnosu na starije pacijente.

 • Incidencija kardiogenog šoka, moždanog udara, i disfunkcije LV je manja kod mladih pacijenata što vjerovatno doprinosi boljoj prognozi.


Slika: Algoritam za management AMI kod mladih


Slika: Plan za evaluaciju mladih pacijenata poslije IM


Mortalitet od AMI

Mortalitet pacijenata od AMI prije hospitalizacije


AMI mlađe životne dobi (<45 godina)

Ukupno AMI


Tip AMI mlađe životne dobi


Streptaza u terapiji AMI

r

22%


Mortalitet u AMI kod mladih

8%


ZAKLJUČAK

 • Zastupljenost AMI kod mlađe životne dobi je 12,5% sa evidentnom tendencijom porasta.

 • Streptaza, uprkos uvedene PCI, još uvijek zauzima veliki procenat u liječenju AMI (22%).

 • Mortalitet od AMI kod mlađe životne dobi je relativno visok i iznosi 8%.


ad
 • Login