Innowacyjna szko a zawodowa
Download
1 / 31

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA. Autorzy: Anna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Magdalena Dzieszko kl.1TA ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU. Praca w Polsce, czy za granicą? Wybór należy do Ciebie. Spis treści. Wstęp Pojęcie bezrobocia Rodzaje bezrobocia Przyczyny bezrobocia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA' - bedros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Innowacyjna szko a zawodowa
INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Autorzy:

 • Anna Szulc kl.2TAE

 • Dominika Krasoń kl. 2TAE

 • Magdalena Dzieszko kl.1TA

  ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU


Praca w Polsce, czy za granicą?

Wybór należy do Ciebie...


Spis treści

 • Wstęp

 • Pojęcie bezrobocia

 • Rodzaje bezrobocia

 • Przyczyny bezrobocia

 • Skutki bezrobocia

 • Sposoby walki z bezrobociem

 • Zalety podejmowania pracy za granicą

 • Wady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju

 • Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Polsce

 • Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy

 • Praca na wesoło

 • Bibliografia
Co to jest bezrobocie
Co to jest bezrobocie?

 • Bezrobocie -to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.

 • Według Międzynarodowej Organizacji Pracy-osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę.


Rodzaje bezrobocia
Rodzaje bezrobocia

 • W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się:

 • Bezrobocie strukturalne,wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy.

 • Bezrobocie technologiczne,wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.


 • Bezrobocie koniunkturalne,wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego.

 • Bezrobocie frykcyjne,jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości.

 • Bezrobocie sezonowe,jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.


 • W zależności na formę występowania wyróżnia się:

 • Bezrobocie krótkookresowe- do trzech miesięcy bez zatrudnienia.

 • Bezrobocie średniookresowe- od trzech miesięcy do roku bez zatrudnienia.

 • Bezrobocie długookresowe- dotyczy osób pozostających bez pracy od sześciu do dwunastu miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.

 • Bezrobocie ukryte- to pewna nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego.

 • Bezrobocie rejestrowane- to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.


Przyczyny bezrobocia
Przyczyny bezrobocia

 • likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa

 • zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi

 • ograniczenie produkcji

 • brak informacji o miejscach pracy

 • brak mobilności

 • przeniesienie zakładów do innego rejonu

 • niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracowników

 • zmiany w technologii

 • wysokie obciążenia fiskalne


Skutki bezrobocia
Skutki bezrobocia

 • niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki

 • znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą

 • spadek dochodu rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa

 • degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy( poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności)

 • zjawiska patologii społecznej- alkoholizm, narkomania, przestępczość itd.

 • utrata kwalifikacji


Sposoby walki z bezrobociem
Sposoby walki z bezrobociem

Działania rządu:

 • ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm

 • upusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracy

 • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

 • uznanie części obowiązkowej składki ZUS jako podatku od wartości dodanej pracyzwolnienia a płatności VAT przy eksporcie

 • polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia

 • skracanie czasu pracy

 • stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia


Działania samorządów:

 • stawianie na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami

 • walka z odpływem ludzi na Zachód- to zakłady pracy z udziałem obcego kapitału powinny instalować się w Polsce

 • przyciąganie kapitału zagranicznego

 • mądre korzystanie z unijnych dotacji

 • uruchomienie robót publicznych


Działania bezrobotnych:

 • większa elastyczność

 • podwyższanie swoich kwalifikacji

 • nauka nowego zawodu


Zalety podejmowania pracy za granic
Zalety podejmowania pracy za granicą

 • Szerszy rynek pracy, większe możliwości podjęcia zatrudnienia,

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych,

 • Zdobycie doświadczenia zawodowego I innych umiejętności zawodowych,

 • Poznanie nowych i innych technologii,

 • Doskonalenie znajomości języków obcych,

 • Zawieranie nowych znajomości i przyjaźni,

 • Poznawanie innej kultury - rozwijanie własnej osobowości.

 • Zdobycie potrzebnych do życia pieniędzy,


Wady wynikaj ce z pracy poza granicami naszego kraju
Wady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju

 • rozłąka z rodziną,

 • wysokie koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty),

 • stres spowodowany słabą znajomością języka,

 • obce środowisko, inna kultura, tradycja, obyczaje,

 • wyłączenie polskiego rynku pracy,

 • obawa przed nieznanymi metodami pracy i technologiami.


Zalety pracy w polsce
Zalety pracy w Polsce

 • Mniejsze koszty utrzymania

 • Praca na miejscu

 • Więcej przyjaciół

 • Eliminowanie efektu „eurosieroctwa”

 • Brak blokady językowej


Wady pracy w polsce
Wady pracy w Polsce

 • Niższe wynagrodzenie

 • Ograniczenie możliwości zrobienia międzynarodowej kariery

 • Rezygnacja z możliwości poznania nowej kultury i nowych miejsc

 • Długi staż pracy- wydłużony wiek emerytalny

 • Większy wyzysk pracownika


Talent mangament czyli sposoby zatrzymania pracownika w polsce
Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Polsce

 • Dobre dopasowanie Pracowników do kultury organizacji oraz ról, które mają w niej pełnić. Dopasowanie naturalnych talentów Pracowników do zlecanych im zadań jest kluczowym elementem wpływającym na wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy.

 • Zapewnianie Pracownikom możliwości ciągłego rozwoju zawodowego. Ludzie chcą się uczyć nowych rzeczy, chcą pracować w firmach, które dbają o rozwój Pracowników i realizują interesujące projekty, umożliwiające ciągłe podnoszenie kompetencji. Nie wszystkim Pracownikom zależy na awansach pionowych, ale na ogół zależy im na interesującej pracy, która rozwija ich umiejętności, daje satysfakcję i zwiększa zaangażowanie.


Najcz stsze przyczyny podejmowania decyzji o odej ciu z firmy
Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy:

 • Brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego.

 • Trudne relacje z przełożonym.

 • Niezadowolenie z zakresu obowiązków - pracownik uważał, że nie mógł robić tego, co naprawdę lubi i chce robić w życiu.

 • Brak nowych wyzwań.

 • Niejasne oczekiwania, cele.

 • Zbyt niskie wynagrodzenie – nieadekwatne do osiąganych wyników.

 • Brak perspektyw otrzymania wyższego wynagrodzenia.

 • Brak jasnych zasad nagradzania za dobrze wykonaną pracę.

 • Trudności we współpracy w firmie, przy czym częściej chodziło o rozwiązania systemowe, niż o konkretne relacje interpersonalne. Najczęściej podawane przyczyny dotyczyły źle funkcjonujących kanałów komunikacji wewnętrznej, procedur utrudniających realizację zadań (słynne już dziś procedury zakupów), wykorzystywanych systemów informatycznych czy innych narzędzi pracy.

 • Niedostateczne docenianie przez firmę codziennego wysiłku, jaki pracownik wkładał w wykonywanie swoich obowiązków.

 • Brak konstruktywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanej pracy.


Praca jest dla cz owieka a nie cz owiek dla pracy
Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy firmy

Zdrowy sen nie tylko

przedłuża życie, ale

i skraca dzień roboczy ;)

Ciężka praca przynosi

korzyści w przyszłości...

a LENISTWO teraz ;)

Praca uszlachetnia...

Lenistwo uszczęśliwia :)


Bibliografia

http://www.rybno.infocentrum.com.pl/?KatID=22 firmy

http://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_dobie_globalizacji/index.html

http://www.sciaga.pl/tekst/60508-61-sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobociu_panstwo_a_rynek_pracy

http://www.sciaga.pl/tekst/32143-33-bezrobocie_i_rynek_pracy

http://www.ifcpress.com.pl/publikacje.php?op=ViewPart&id=47

http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2&aq=f&oq=

www.demotywatory.pl

http://www.okazyjny.pl/dowcipy,praca,69.html

Bibliografia


Koniec ;) firmy


ad