Autonomia szko y wolno w edukacji
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

AUTONOMIA SZKO Ł Y = WOLNO ŚĆ W EDUKACJI PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AUTONOMIA SZKO Ł Y = WOLNO ŚĆ W EDUKACJI. Irena Dzierzgowska Marzec 2007. Mój plan. Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy – prawie z kosmosu „Tu Ziemia, tu Ziemia” – lądujemy A może być tak pięknie... To może warto spróbować?. Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy.

Download Presentation

AUTONOMIA SZKO Ł Y = WOLNO ŚĆ W EDUKACJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Autonomia szko y wolno w edukacji

AUTONOMIA SZKOŁY = WOLNOŚĆ W EDUKACJI

Irena Dzierzgowska

Marzec 2007


M j plan

Mój plan

 • Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy – prawie z kosmosu

 • „Tu Ziemia, tu Ziemia” – lądujemy

 • A może być tak pięknie...

 • To może warto spróbować?


Autonomia i wolno z szerokiej perspektywy

Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy

„Wolność edukacji jest takim samym prawem człowieka jak wolność religii, nauki, sztuki i prasy”.

Deklaracja dotycząca Praw Człowieka do Wolności w Edukacji (Helsinki, 30 maja 1991 r.)


Autonomia i wolno z szerokiej perspektywy1

Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy

„Na szczęście w Europie prawie już nie ma ministrów nauki, którzy wyznaczają „swoim” tysiącom profesorów metody i wyniki badań; prawie nie ma ministrów kultury, którzy wyznaczają „swoim” literatom sztuki teatralne, „swoim” teatrom programy i inscenizacje, a „swojej” publiczności uczęszczanie do teatru i bicie brawa. Ale, jak Europa długa i szeroka, istnieje ciągle jeszcze zbyt wielu ministrów oświaty, którzy wyznaczają tysiącom „swoich” szkół programy nauczania wraz z planami zajęć. W obliczu tradycji europejskiej tradycji kulturalnej, w obliczu realnie istniejących alternatyw takie postępowanie szkolno – biurokratyczne jest błędnym reliktem historii.”

Hans Christoph Berg


Autonomia i wolno z szerokiej perspektywy2

Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy

 • Dlaczego autonomia i wolność edukacji jest tak ważna?

 • Bo:

 • potrzebny jest krajobraz szkolny nastawiony na różnorodność

 • dzieci są różne i mają różne potrzeby i oczekiwania

 • rodzice mają prawo wyboru szkoły dla swojego dziecka

 • wolność edukacji zapisana jest w dokumentach Europy

 • daje możliwość twórczego rozwoju idei pedagogicznych

 • tylko w różnorodnych szkołach można realizować idee równych szans

 • wolność jest podstawową potrzebą współczesnego człowieka

 • wolność wewnętrzna jest warunkiem twórczej pracy nauczycieli


Autonomia i wolno z szerokiej perspektywy3

Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy

Autonomia szkół prowadzi do pluralizmu i tworzenia różnych typów szkół:

 • Szkoły publiczne, znormalizowane

 • Szkoły katolickie

 • Szkoły ewangelickie

 • Szkoły Montessori

 • Szkoły waldorfskie

 • Szkoły politechniczne

 • Szkoły z maturą międzynarodową (IBO)

 • Szkoły obywatelskie

 • Szkoły całościowe i wolne (Tołstoja)

 • Szkoły wolne (Bochum)


Autonomia i wolno z szerokiej perspektywy4

Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy

Warunkiem autonomii szkoły jest ograniczona do niezbędnego minimum ingerencja Państwa

„Jest sprawą ewidentną, że państwowy nadzór szkolny nie wie, jak traktować innowacje. Coś, co nie jest powszechnie przyjęte, jest niedozwolone”.

Ingo Krampen


Autonomia i wolno z szerokiej perspektywy5

Autonomia i wolność z szerokiej perspektywy

Tezy w sprawie reorganizacji nadzoru szkolnego uchwalone przez europejskie kolokwium pedagogiczne

(Berno, 28 maja 1994 r.)

„W dziedzinie oświaty (...) trzeba na nowo zdefiniować konieczne funkcje nadzoru. I tak państwo przejmuje nadzór prawny (...). Natomiast ustalenia treści i metod nie mogą być przedmiotem ustaw ani rozporządzeń. (...) Państwo nadzoruje przestrzeganie obowiązku podawania do publicznej wiadomości koncepcji edukacyjnych (...)”


Tu ziemia tu ziemia l dujemy

„Tu Ziemia, tu Ziemia” – lądujemy

Autonomia szkół w Polsce jest ograniczona.

 • Ustawa o systemie oświaty nie pozwala tworzyć odmiennych typów szkół

 • Wszystkie szkoły realizują podstawę programową

 • Wszystkie szkoły realizują plany nauczania

 • Wszyscy nauczyciele mają jednolite kwalifikacje

 • Wszystkie dzieci zdają takie same sprawdziany i egzaminy

 • We wszystkich szkołach obowiązują te same zasady oceniania

 • Większość dokumentów obowiązuje we wszystkich szkołach


Tu ziemia tu ziemia l dujemy1

„Tu Ziemia, tu Ziemia” – lądujemy

Zmiany:

 • Nadzór

 • Statuty szkół

 • Nowelizacja ustawy i Karty Nauczyciela:

  • Wymóg wyposażenia pracowni w szkołach uczących zawodu

  • Wybór kuratora oświaty

  • Szkolny zestaw programów i podręczników

  • Mundurki

  • Nauczyciel – funkcjonariuszem publicznym


A mo e by tak pi knie

A może być tak pięknie...

Ramy autonomii:

 • Prawo oświatowe, w tym prawa ucznia

 • Podstawa programowa

 • Standardy wymagań

 • Drożność, porównywalność świadectw


A mo e by tak pi knie1

A może być tak pięknie...

Wewnątrz ustalonych ram wolność szkoły dotyczy:

 • Określenia swojej specyfiki, także cyklu nauczania

 • Wyboru lub tworzenia programów nauczania

 • Ustalania planów nauczania

 • Zatrudniania nauczycieli (poziom wykształcenia)

 • Wszystkich spraw wychowawczych

 • Spraw organizacyjnych


To mo e warto spr bowa

To może warto spróbować?

Nie jest łatwo... ale:

 • Potrzebna jest silna organizacja, grupująca większość szkół i placówek

 • Siłę powinna stanowić strona merytoryczna

 • Trzymać rękę na pulsie, wiedzieć i reagować

 • Zaprzyjaźniać się z samorządami

 • Pokazywać przykłady dobrej praktyki

 • Dzielić się doświadczeniami


To mo e warto spr bowa1

To może warto spróbować?

Szansa dla oświaty niepublicznej:

 • Wysoka jakość kształcenia

 • Odpowiedź na potrzeby społeczne

 • Bezpieczeństwo uczniów

 • Demokratyczne wychowanie

 • Inne......................................... (jakie?)....................................


To mo e warto spr bowa2

To może warto spróbować?

Moja oferta:

 • Ekspertyzy, opinie, monitorowanie zmian prawa (www.monitor.edu.pl)

 • Nadzór w szkołach niepublicznych

 • Zarządzanie szkołą i placówką niepubliczną

 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą


 • Login