Gimnazjum w Zespole Szkó ł - PowerPoint PPT Presentation

W otorowie
Download
1 / 17

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

w Otorowie. Gimnazjum w Zespole Szkó ł. Serdecznie zapraszamy przyszłych G imnazjalistów :). Je ż eli chciałby ś :. u czyć się w otoczeniu natury, przebywać w nowej i przyjaznej Tobie szkole, Rozwijać swoje umiejętności i osobowość pod kierunkiem fachowej kadry nauczycielskiej. Wybierz

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gimnazjum w Zespole Szkó ł

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


W otorowie

w Otorowie

Gimnazjum w Zespole Szkół

Serdecznie zapraszamy przyszłych Gimnazjalistów :)


Gimnazjum w zespole szk

Jeżeli chciałbyś :

 • uczyć się w otoczeniu natury,

 • przebywać w nowej i przyjaznej Tobie szkole,

 • Rozwijać swoje umiejętności

  i osobowość pod kierunkiem fachowej kadry nauczycielskiej.

  Wybierz

  Gimnazjum Otorowo !


Nasza szko a to

Nasza szkoła to :

bezpieczeństwo w ramach realizacji programów profilaktyki uzależnień,

jednozmianowy system nauki,

nowy, ładny i dobrze wyposażony

budynek,

3 sale gimnastyczne,

3 sale komputerowe,

stołówka,

świetlica,


Gimnazjum w zespole szk

biblioteka wraz z centrum informacji multimedialnej,

gabinet higienistki szkolnej,

sklepik,

3 boiska do gry w piłkę nożną,

siatkówkę i koszykówkę,

„Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach” – czynne po lekcjach dla młodzieży, która chce aktywnie i pożytecznie spędzać wolny czas,

korzystamy z E-DZIENNIKA


Program wychowawczy

Program wychowawczy

W naszym gimnazjum został opracowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców program wychowawczy, którego celem jest wychowanie młodego człowieka do dojrzałego człowieczeństwa w jego niepowtarzalnym, indywidualnym i społecznym wymiarze.

W swoim programie zakładamy, że nie każdy musi być matematykiem, biologiem, inżynierem czy lekarzem, ale każdy dla dobra swojego i innych musi być

CZŁOWIEKIEM !!


W naszym gimnazjum na uczni w kt rzy chc rozwija swoje umiej tno ci czekaj liczne ko a zainteresowa

W naszym gimnazjum na uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności czekają liczne koła zainteresowań:

Kółko

języka

niemieckiego

Kółko

geograficzne

Kółko

ekologiczne

Kółko

fizyczno-

informatyczne

Kółko

języka

angielskiego

Kółko

biologiczne

ZAJĘCIA

POZALEKCYJNE

Chór

Kółko

techniczne

Zajęcia sportowe:

lekkoatletyka

piłka nożna

piłka siatkowa

Szkolny

Zespół

Caritas

Kółko

matematyczne

Kółko

historyczne


Wyjazdy szko a organizuje wycieczki np

WYJAZDYSzkoła organizuje wycieczki np.:

Zakład Dydaktyki Fizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wycieczki krajoznawcze

w różne rejony Polski


Gimnazjum w zespole szk

Byliśmy w Berlinie i Poczdamie.

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Uczestniczymy w obozach międzynarodowych w ramach współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z gminami partnerskimi.


Gimnazjum w zespole szk

W gimnazjum aktywnie działa Samorząd Uczniowski, reprezentujący wszystkich uczniów. Corocznie odbywają się imprezy:

Wybory Miss i Misstera Szkoły,

Dzień Sportu,

Walentynki,

Festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja”,

Wigilie klasowe,

Rajd Wiosenny,

Sprzątanie Świata,

Dyskoteki,

Dziecko potrafi.


Szkolne projekty edukacyjne

Szkolne projekty edukacyjne

„Bohaterstwo nasze pieśnią ojczystą pisane”

„Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Otorowa”

POZOSTAŁE PROJEKTY


Gimnazjum w zespole szk

Braliśmy udział w Ogólnopolskim programie rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”.


Prowadzone s innowacje pedagogiczne

Prowadzone są innowacje pedagogiczne

WIECZORNICA Z OKAZJI 11 LISTOPADA


Gimnazjum w zespole szk

KONKURSYZdobywamy nagrody w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych: matematycznych, przyrodniczych, językowych, teatralnych, historycznych, religijnych, artystycznych...

Amatorski Konkurs Gwarowy

„Godejma po naszymu”

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


Potrzebujesz pomocy

Potrzebujesz pomocy ??

Wychowawca – jest cały czas do Twojej dyspozycji,

Pani pedagog – rozwiąże trudny problem,

Pani bibliotekarka – wesprze Cię w sprawach wiedzy książkowej,

Pani higienistka – udzieli pomocy w nagłych wypadkach chorobowych.


Gimnazjum w zespole szk

Kadrę dydaktyczną stanowią wysoko

wykwalifikowani nauczyciele.

Nauczyciele naszego gimnazjum zostali

odznaczeni Medalami Komisji Narodowej.


Rekrutacja

REKRUTACJA

KONTAKT

TEL: 061 29 17 232

szkola.otorowo@interia.pl

64-551 Otorowo, Łąkowa 3

http://szkola.otorowo.w.interia.pl/

KLIKNIJ PO DOKUMENTY


Na nas mo esz liczy

na nas możesz liczyć ! :)

Gimnazjum Otorowo -


 • Login