Unge der har sv rt ved at finde en plads i ungdomsuddannelserne og p arbejdsmarkedet
Download
1 / 36

Unge der har svært ved at finde en plads i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Unge der har svært ved at finde en plads i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. Hvad er problemet? Hvad gør vi?. Unge, der har modtaget intensiv specialundervisning. Unge med faglige problemer Ofte unge med svag social baggrund – uden megen forældrestøtte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Unge der har svært ved at finde en plads i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet' - aziza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Unge der har sv rt ved at finde en plads i ungdomsuddannelserne og p arbejdsmarkedet

Unge der har svært ved at finde en plads i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet

Hvad er problemet?Hvad gør vi?


Unge der har modtaget intensiv specialundervisning
Unge, der har modtaget intensiv specialundervisning ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet

 • Unge med faglige problemer

 • Ofte unge med svag social baggrund – uden megen forældrestøtte

 • Måske i en familie udsat for en række sociale problemer

 • Har selv været udsat for en række sociale nederlag


Unders gelsen 3 4 r f lges 128 elever
Undersøgelsen ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet3-4 år følges 128 elever

 • Spørgeskemaer og interview med elever og lærere på samlet 25 skoler

 • Skolebesøg (14 skoler)

 • Spørgeskema og interview med forældre

 • Løbende spørgeskema og interview med de unge og deres forældre


Diffuse diagnoser
Diffuse ”diagnoser” ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet

 • Eleverne udgør en bred gruppe af diagnoser

 • (13% kontakt – og opmærksomhedsforstyrrelser)

 • Et fælles træk – de kan ikke rummes i den normale klasse


Beskrivelse af eleverne
Beskrivelse af eleverne ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet

 • En tredjedel er piger

 • To tredjedel af de unge fik støtte over Folkeskolelovens § 20 stk. 1

 • Alle går i specialklasse i folkeskolen (81%) eller på specialskole (19%)


De unges oplevelser af normalklassen f r de kom i specialklasse
De unges oplevelser af normalklassen - ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedetfør de kom i specialklasse

 • Flere skole – og klasseskift

 • Mobning fra normalskoleelevernes side

 • Lærere der blev irriteret, når tingene skulle forklares flere gange


Specialundervisningens styrkeside set fra de unges side
Specialundervisningens styrkeside ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet- set fra de unges side

 • Rart at komme i en lille klasse

 • Mere støtte fra lærerside

 • Ikke mobberi fra normalklasse elevernes side


Den sociale situation set fra elevernes side
Den sociale situation ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet- set fra elevernes side

 • Eleverne er glade for at gå i skole (83%)

 • De oplever gode relationer til lærere og de andre elever (89%)

 • Kun få føler sig ensomme i skolen (7%)


Den faglige situation set fra elevernes side
Den faglige situation ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet- set fra elevernes side

 • Flertallet synes, at de har let ved at lære nye ting (66%)

 • De kan bedst lide at arbejde alene (68%)

 • Lærer bedst ved at arbejde alene (68%)


Undervisningen set fra de unges side
Undervisningen ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet- set fra de unges side

 • Individuelt tilrettelagt undervisning - ”Det var der jeglærte noget”

 • Godt med PC i undervisningen

 • Andre:”jeg lærte bare ingen ting, det var spild af tid”


Specialundervisningens svage sider stigmatisering
Specialundervisningens svage sider ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet- stigmatisering

 • En meget bred elevsammensætning - ”ham ved siden af mig sad og legede med legoklodser”

 • Meget uro både grundet de andre børns funktionsniveau og konflikter mellem elever og mellem elever og lærere

 • Lærere, der havde for lave forventninger til den unge


Stigmatisering
Stigmatisering ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet

 • Skamfuldt at sidde med 4 klasses materialer, når man går i 8 klasse

 • Flere følte at de var blevet fejlplaceret


Fritidssituationen set fra elevernes side
Fritidssituationen ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet- set fra elevernes side

 • Meget tid går ved computeren (80%)

 • En del føler sig meget alene i fritiden (34%)

 • En del er dog ofte sammen med vennerne (74%)

 • En del dyrker sport i deres fritid


Specialundervisningen set fra skolernes side
Specialundervisningen ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet- set fra skolernes side

Skolebesøg på 14 skoler

 • 2 specialskoler

 • 12 almindelige skoler med specialklasserækker


L rerne efterlyser mere faglig kompetence
Lærerne efterlyser mere faglig kompetence ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet

 • Lærerne synes ikke de er tilstrækkelig kvalificerede

 • Efterlyser faglig sparring fra PPR

 • Efterlyser faglig supervision

 • Har ofte ingen speciallærer/ specialpædagogisk uddannelse og heller ingen relevant efteruddannelse

 • Resultat: Erfaringsbaseret undervisning frem for teoretisk funderet undervisning


Skolerne er ikke altid lige godt forberedte p de elever de skal modtage
Skolerne er ikke altid lige godt forberedte på de elever, de skal modtage

 • Manglende viden om eleverne, skolen skal modtage

 • Manglende mål for elevens undervisning

 • Manglende inddragelse i visitationen

 • Tung revisitation – elever hænger fast

 • Et presset PPR


Er det de rigtige elever der sidder i specialklasserne
Er det de rigtige elever, der sidder i specialklasserne? de skal modtage

 • Stigning i antallet af elever med socio - emotionelle problemer

 • Tosprogede elever, hvis største problem er det sproglige??

 • Stigning i antallet af elever med svære faglige vanskeligheder

 • Elever, der tidligere kom i amts specialklasser kommer i specialklasser – elever i specialklasser kommer i normalklasse med støtte


L rerne styrkelse af selvf lelse og selvhjulpenhed
Lærerne: Styrkelse af selvfølelse og selvhjulpenhed de skal modtage

 • Eleverne har stort behov for relations- og socialpædagogisk indsats

 • Styrkelse af deres selvfølelse og selvhjulpenhed

 • Satser især på at gøre de unge selvhjulpne,

 • Især hvis den unge ikke har lært at læse i 6-7 klasse


Kan man opgive en elev
Kan man opgive en elev? de skal modtage

 • Lærerne: ”hvis en elev kommer op i 5-6 klasse og ikke kan læse, så må det være noget andet man må satse på.

 • Eleven – hun sagde til mig ”du lærer aldrig at læse- og så opgav jeg helt – fordi hun havde opgivet mig”


Fejlvisiteringer
Fejlvisiteringer ? de skal modtage

 • Nogle elever føler sig fejlvisiterede – og nogle skoler mener, at deres elever er fejlvisiterede

 • En skole ”Vi er den kommunale skraldespand”


Konklusioner
Konklusioner de skal modtage

 • Skolerne – der er stor (for stor) spredning i elevsammensætningen – er det de rigtige elever vi har?

 • Skolerne vil gerne være forberedte på de elever, de modtager og inddrages i visitationen.

 • Lærerne vil gerne have bedre faglige udviklingsmuligheder


Samarbejde med uu
Samarbejde med UU de skal modtage

 • UU vejledere skal dække store områder (arbejdspres)

 • Har ofte ikke de tætte relationer til og viden om børnene som den tidligere kurator


Efter skolen hvad s
Efter skolen –hvad så? de skal modtage

 • Stort set alle elever ved i marts-april hvad de skal efter skolen (90%)

 • De fleste skal på efterskole eller produktionsskole (2/3)

 • En del skal i gang med praktisk arbejde (1/3)

 • Kun få ved det ikke (10%)


Fremtidsperspektiver set fra de unges side
Fremtidsperspektiver de skal modtage- set fra de unges side

 • Pigerne har de traditionelle pigeønsker (kontor, frisør, butik, arbejde med mennesker)

 • Drengene har de traditionelle drengeønsker(håndværker noget med pc)


Forberedelse til det videre forl b efter grundskolen
Forberedelse til det videre forløb de skal modtage- efter grundskolen

 • Der har været mange omkring de unge i deres valg

 • Især forældre, dernæst egne lærere og sidst en vejleder (67%)

 • De føler alligevel, at beslutningen er deres egen (85%)


Velplanlagt overgang
Velplanlagt overgang de skal modtage

 • Der har været flere voksne at snakke med

 • Og der har i folkeskolen været praktikordninger – besøg på stedet – evt. flere dage

 • Undervisning i læsestof relateret til den kommende uddannelse (hvis erhvervsskole)


Forberedelse til efter grundskolen
Forberedelse til ”efter grundskolen” de skal modtage

 • 82% af de unge har besøgt stedet

 • 95% af de unge glæder sig

 • Stor optimisme med hensyn til fremtiden

 • Glæder sig til at være ”normale unge”P vej til et nyt liv den f rste tid
På vej til et nyt liv – den første tid de skal modtage

 • De unge befinder sig godt på den nye uddannelse/arbejdssted

 • De har fuld forhåbning til fremtiden

 • De unge vil gerne vise, at de magter mere, end omgivelserne troede, da de gik i folkeskole

 • Vigtigst af alt at få et normalt liv og at føle sig lige så normal som andre mennesker

 • De unge viser, at de har nogle ressourcer og en tro på sig selv - så på den måde har specialklassen været vellykket


Men der sker mange skift det f rste r efter folkeskolen
Men--- der sker mange skift det første år efter folkeskolen

 • Alle fulde af tro på, at de ”godt kan” – nu skal jeg vise at jeg kan lære at skrive og læse

 • Men de mange skuffes – det lykkes ikke

 • Nogle unge har allerede i november skiftet flere gange (”det var kedeligt”)

 • Kun en tredjedel af de unge fortsætter endnu et år på efterskolen, selvom de skulle have været der 2 år


Ih rdighed fors ger igen og igen
Ihærdighed – forsøger igen og igen folkeskolen

 • Fuld af tro på, at de det næste sted vil lykkes

 • Men alt for mange mislykkes

 • Mange ”pauser”


Rene efter
Årene efter… folkeskolen

En række unge mangler tilstrækkelige..

 • Faglige kompetencer

 • Sociale kompetencer

 • Personlige kompetencer

 • Mest af alt giver de let op i en situation…. Og mister tilliden til sig selv


Flere og flere kommer helt ud af uddannelsessystemet i de tre r
Flere og flere kommer helt ud af uddannelsessystemet i de tre år

Efter tre år

 • 17% laver ikke noget

 • 20% er arbejdsdrenge

 • 8% i egu/STU forløb

 • Omkring halvdelen er på efterskole/- erhvervsskole

 • 1/3 VED VI IKKE NOGET OM…


De unges selvbillede
De unges selvbillede tre år

 • Deres selvbillede af at være de ”dumme” sætter sig fast-….

 • Måske derfor giver de let op op…..

 • Hele tiden bange for ikke at slå til


De unge st ttes
De unge støttes tre år

Mange omkring de unge

 • UU vejledere,

 • Studievejledere

 • Støtte – kontaktpersoner

  Men ofte manglende kontinuitet – ofte pauser ”huller” i vejledningen


Hvad skal der at de lykkes
Hvad skal der at de lykkes tre år

 • Individuel støtte

 • De unges læseevne er på et elementært praktisk niveau

 • De unge har selvtillid

 • De unge for tæt støtte af deres forældre

 • De unge modtager kontinuerlig støtte og vejledning fra den samme person

 • De unge kommer i praktik et sted, hvor ”mester” giver den unge fuld opbakning


ad