Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 db.dk - PowerPoint PPT Presentation

Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 www.db.dk
Download
1 / 80

 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 www.db.dk . Vi ved en masse……………. Der er flere besøgende . Der er færre der bruger biblioteket. Statistik . LØGN?. 90 % kommer for at låne materialer. under ½ kommer for at låne. Der er få unge der bruger biblioteket. De unge er vilde med biblioteket.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 db.dk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 www.db.dk


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Vi ved en masse…………….


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Der er flere besøgende

Der er færre der bruger biblioteket

Statistik

LØGN?

90 % kommer for at låne materialer

under ½ kommer for at låne

Der er få unge der bruger biblioteket

De unge er vilde med biblioteket


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Hvem skaber sandheden?


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

"Statistik er en stor løgn, der består af lutter små sandheder."

(Lionel Strachey)

Lad os se nærmere på påstanden


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Kulturvaneundersøgelse 2012 – hvad bruger de

De fleste låner bøger og blade: 89%

Ca. 13% bruger tilbud på nettet:

19% får råd og vejledning

15% bruger borgerservice – lidt flere mænd (m:17% vs. k: 14%)

29% ledsager børn –


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus 2005


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2011 (En stigning på 250.000 fra 2010 til 2011 og den lærings- og kulturinstitution, som bruges hyppigst og af flest mennesker.)


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Kulturvaneundersøgelse 2012 – Hovedpointer

 • Kulturforbrug generelt: stigning i kulturforbrug fra 2004 – 2012 for både voksne og børn, især indenfor musik, sport, motion, frivilligt arbejde & internet

 • For biblioteker:

 • Andel af samlet befolkning, der kommer på biblioteker er faldet siden 2004:54% i 2012 mod 65% i 2004 har besøgt biblioteket mindst en gang det mindst det seneste år.


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Kulturvaneundersøgelse 2012 – De unge

Årsager til ikke brug:

Manglende interesse:

”Biblioteket interesserer ikke de helt unge og dem med laveste uddannelsesniveau”

Alder: 15-19 årige: 77% / alle: 49%

Uddannelse: Grundskole: 57,8 % /Kort videregående: 43,6% / lang videregående: 31,9%

Tid:

”De helt unge, voksne fra 30-39 år og højt uddannede har ikke tid til at gå på biblioteket”

Alder: 15-19 årige: 32%/ 30-39 årige: 36% / alle: 23%

Uddannelse: Llang videregående udd.: 38,9%


Hvad er biblioteket

Hvad er biblioteket?

 • Hvorfor giver statistikken ikke et entydigt svar?

 • Og hvorfor gør brugerne ikke?


Er biblioteket

Er biblioteket…

Bogens hellige hal?


Er biblioteket1

Er biblioteket…

Borgernes indgang til samfundet?


Er biblioteket2

Er biblioteket ….

Digitalt?

Eller skal vi overlade det til andre?


Har biblioteket tilbuddet til de digitalt indf dte

Har BIBLIOTEKET tilbuddet til de ”digitalt indfødte”?


Generation c

Generation C

Communicate

Connect

Change


Det digitale danmarks bibliotek

Det Digitale Danmarks Bibliotek

Alle digitale biblioteks ressourcer tilgængelig for alle borgere

På tværs af kommunegrænser og sektorer


Findes det ikke p nettet findes det ikke

Findes det ikke på nettet, findes det ikke!


Gratis det nye sort

Gratis det nye sort


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Hvad synes I?

De 3 vigtigste tendenser på 3 minutter i 3 mandsgrupper


Hvem er jeg

Hvem er jeg?

Michel Steen-Hansen

 • Direktør i Danmarks Biblioteksforening

 • Tidligere bibliotekschef i Slagelse og Ringsted

 • Fortidsforsker fra RUC

Michel Steen-Hansen

msh@dbf.dk

www.dbf.dk

Biblioteksdebat.dk


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Altså - en politisk og faglig interesseorganisation.


Udfordringer

Udfordringer

 • At skabe adgang til de digitale der skabes nu

 • At skabe fornuftige forretningsmodeller

 • At organisere og finansiere digital brug

 • At få digitaliseret kulturarven


En ny verden i danmark proportioner

En ny verden i Danmarkproportioner

Udlån

 • Bogudlån = 77.000.000

 • E-bogsudlån= 700.000

  Bestand

 • Bogbestand= 400.000

 • E-bøger på eReolen= 4.000 2.000


E bogen har ringe markedsandel

E-bogen har ringe markedsandel


N r den digitalt indf dte l ser

Når den ”digitalt indfødte” læser?


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Har vi så brug for det fysiske rum?


Derfor har vi brug for det fysiske rum

Derfor har vi brug for det fysiske rum

 • Biblioteket er det sidste ikke-kommercielle mødested

 • Et flertal af befolkningen kan karakteriseres som brugere

 • Det efterspørges af brugerne

 • Det rummer et stort potentiale for nyudvikling, der kan understøtte både det enkelte individ og den danske samfundsudvikling positivt


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Kulturværftet i Helsingør


Hj rring bibliotek bosch fjord

Hjørring Bibliotek - Bosch & Fjord


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

db.dk


Vi l ner mere og bes ger oftere de f rre og f rre biblioteker

Vi låner mere og besøger oftere de færre og færre biblioteker

Der er nu 482 betjeningssteder (en halvering siden 1980, men der er oprettet 62 servicepunkter f.eks. afhentning i butikker)

I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2011 (En stigning på 250.000 fra 2010 til 2011 og den lærings- og kulturinstitution, som bruges hyppigst og af flest mennesker.)

I 2011 udlånte bibliotekerne 77 mio. materialer (Der har siden 2007 været en stigning i udlånet, væksten skyldes dog udelukkende fornyelser. Bøgerne er fortsat bibliotekernes vigtigste medie og udgør over 60% af de samlede udlånsaktiviteter)

Læring på biblioteket

En aktivitet i kraftig stigning. I 2010 blev der f.eks. holdt i alt 1.712 ”Lær mere om it-kurser” på bibliotekerne, herunder intro til Nem ID


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Der er nu 482 betjeningssteder (en halvering siden 1980, men der er oprettet 62 servicepunkter f.eks. afhentning i butikker)


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2011 (En stigning på 250.000 fra 2010 til 2011 og den lærings- og kulturinstitution, som bruges hyppigst og af flest mennesker.)


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Meget mere åbent

123 ”åbne biblioteker” (dvs. biblioteker der holder åbent udover den betjente åbningstid) og otte af dem er drevet udelukkende af frivillige


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

I 2011 udlånte bibliotekerne 77 mio. materialer (Der har siden 2007 været en stigning i udlånet, væksten skyldes dog udelukkende fornyelser. Bøgerne er fortsat bibliotekernes vigtigste medie og udgør over 60% af de samlede udlånsaktiviteter)


Digitalt forbrug

Digitalt forbrug


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Har biblioteket sejret sig ihjel?


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Kulturvaneundersøgelse 2012 – Hovedpointer

 • Kulturforbrug generelt: stigning i kulturforbrug fra 2004 – 2012 for både voksne og børn, især indenfor musik, sport, motion, frivilligt arbejde & internet

 • Den teknologiske udvikling har ændret borgernes kulturvaner. De traditionelle kulturområder og medier holder niveau, mens nye medier og apparater skaber yderligere forbrug.

 • For biblioteker:

 • Andel af samlet befolkning, der kommer på biblioteker er faldet siden 2004:

 • 54% i 2012 mod 65% i 2004 har besøgt biblioteket mindst en gang det mindst det seneste år.

 • Køn: Kvinder kommer oftere end mænd

 • 1 gang/måned eller oftere: Kvinder: 32% & mænd: 18%

 • Uddannelse: Højtuddannede kommer oftere end lavt uddannede

 • 1 dag/måned eller oftere:Lang videregående: 35%

 • Kort videregående: 23%

 • Grundskole: 20%

 • Andel af nydanskere, der bruger biblioteket jævnligt er større end den samlede befolkning

 • 36% vs. 25%

 • Indtægt: Personer med laveste indkomster, under 300.000 kommer oftere på bibl.

 • end personer med indtægter over 600.000


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Kulturvaneundersøgelse 2012 – hvad bruger de

De fleste låner bøger og blade: 89%

Ca. 13% bruger tilbud på nettet:

19% får råd og vejledning

15% bruger borgerservice – lidt flere mænd (m:17% vs. k: 14%)

29% ledsager børn –


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus 2005


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Kulturvaneundersøgelse 2012 – Hvem kommer ikke og hvorfor

46% kommer sjældent eller aldrig (mænd: 53%, kvinder: 38%) heraf

49 % pga. manglende interesse

23% pga. tid

Årsager til ikke brug:

Manglende interesse:

”Biblioteket interesserer ikke de helt unge og dem med laveste uddannelsesniveau”

Alder: 15-19 årige: 77% / alle: 49%

Uddannelse: Grundskole: 57,8 % /Kort videregående: 43,6% / lang videregående: 31,9%

Tid:

”De helt unge, voksne fra 30-39 år og højt uddannede har ikke tid til at gå på biblioteket”

Alder: 15-19 årige: 32%/ 30-39 årige: 36% / alle: 23%

Uddannelse: Llang videregående udd.: 38,9%


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

”Statistik er kunsten med præcise termer at fastslå det, man ikke ved”

William Kruskal


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

36 mio kan ikke tage fejl!

……..eller?

”Det kunne også være nyttigt med en mere præcis viden om, hvad der gør biblioteket attraktivt for de mange mennesker, der kommer uden at benytte de traditionelle tilbud” (Jens Thorhauge, Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik, 2008).

”Der bør dog i bibliotekssektoren arbejdes mere systematisk med at tilvejebringe aktuel evidensbaseret viden gennem undersøgelse af brugere, ikke-brugere og forskellige segmenters interesser og behov. Mange af de tilgængelige undersøgelser giver desværre ikke et fuldt og tilfredsstillende billede af målgrupperne.”

(”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”)


Fremtidens biblioteker

Fremtidens Biblioteker


T nketanke det nye sort

Tænketanke det nye sort?

Forstædernes Tænketank

Musiktænketank

Mandagmorgen

Antal tænketanke i DK

2011: 27

2012: 43

KRAKA

DEA

Social Innovations Forum (SIF)

Antal tænketanke i:

USA:1816

Frankrig: 176

UK: 278

Tyskland: 191


Opgaven

Opgaven

 • I løbet af 2 år:

 • Sætte det moderne bibliotek til debat

 • Skabe politisk opmærksomhed på bibliotekets rolle og funktion i videnssamfundet

 • Udvikle brugbare modeller for fremtidens biblioteker med fokus på:

  • Services/tilbud

  • Brugerne

  • Fri og lige adgang til viden & information

  • Rummet (Realdania Modelprogram )

  • I kontekst af

  • Folkebiblioteket

  • Skolebiblioteket

  • Fag- og forskningsbiblioteket


Organisering

Organisering

AdvisoryBoard/panel

Styregruppe

Partnere

Tænketank

Brugerpanel


Organisering ressourcer

Organisering/ressourcer

Styregruppe:

Danmarks Forskningsbiblioteksforening (Michael Cotta-Schønberg)

Kommunernes Skolebiblioteksforening (Gitte Frausing)

Bibliotekschefforeningen (Mogens Vestergaard)

Danmarks Biblioteksforening /administrator (Michel Steen-Hansen)

Deltagere d.d.:

28 Folkebiblioteker

3 private aktører

4 organisationer


Model for tt fremtidens bibliotek

Model for TT Fremtidens Bibliotek

Spor 1:

Viden/indsigt

Undersøgelse

& analyse

Spor 2 ’Innovation’

6 caseprojekter

(min. et folkeskole og

et Forskninsgbibl. )

Spor 3

Debat

Synlighed & debat

Niveau 1: Raffinering

Niveau 2: Service innovation

Niveau 3: Radikal innovation


Perspektiver

Perspektiver

Politikere

Biblioteker/

Fagprof.

Borgere/brugere

Erhvervsliv/

andre samfundsaktører


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Ved vi hvad de der borgere vil ha’ i fremtiden?


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Se oplægget påbiblioteksdebat.dk

Michel Steen-Hansen

msh@db.dk

www.db.dk

Biblioteksdebat.dk


M ske bliver vi bare klogere af biblioteket

Måske bliver vi bare klogere af biblioteket

Se oplægget på biblioteksdebat.dk


Michel steen hansen 25 nov 2012 db dk

Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 www.db.dk


 • Login