vlastn hodnocen koly
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vlastní hodnocení školy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Vlastní hodnocení školy - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Vlastní hodnocení školy. Základní škola Uničov, Haškova 211 Mgr. Svatopluk Vlk. Vyhláška 15/2005 Sb. § 8, odst. 2. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vlastní hodnocení školy' - azalia-kemp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vlastn hodnocen koly

Vlastní hodnocení školy

Základní škola Uničov, Haškova 211

Mgr. Svatopluk Vlk

vyhl ka 15 2005 sb
Vyhláška 15/2005 Sb.

§ 8, odst. 2.

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:

a) podmínky ke vzdělávání,

b) průběh vzdělávání,

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce,

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

zdroje vlastn ho hodnocen
Zdroje vlastního hodnocení
 • Dokumentace školy
  • Ekonomická dokumentace (rozpočty, inventury, …)
  • Dokumentace školy
  • Projekty a žádosti
  • Personální dokumentace
 • Práce žáků
 • Dotazník r-u-ž
hodnocen oblasti
Hodnocené oblasti
 • V prvním hodnocení jsme se snažili postihnout všechny oblasti v co nejširší rovině
 • Připravujeme nové podoblasti se zaměřením na specifika naší školy s širokou platformou zainteresovaných skupin
 • Hodnocení nejen na základě dotazníků, ale široké diskuse s aktéry výchovně vzdělávacího procesu (zástupci rodičů, žáků,…)
struktura oblast hodnocen
Struktura oblastí hodnocení
 • Zdroje a podklady
 • Popis výchozího stavu
 • Stanovené cíle
 • Plnění cílů
 • Dobré výsledky (popis úspěšnosti a zdůvodnění neúspěšnosti, závěry)
dotazn k r u
Dotazník R-U-Ž
 • Dotazník pro učitele, rodiče, žáky (1.stupeň a 2.stupeň)
 • Hlavní zdroj informací
 • Zpracován školním psychologem
 • Elektronické vyplnění i hodnocení
 • Škála otázek
  • Uzavřených (ano, spíše ano, spíše ne, ne)
  • Otevřených (zaměřeno na klíčová slova a jejich četnost v textu)
vazby
Vazby

Vlastní hodnocení má úzkou vazbu na:

 • Koncepční materiály zřizovatele
 • Dlouhodobou koncepci školy
 • Výroční zprávy
 • Vztahy mezi komunitami působícími na školu
 • Vlastní aktivitu školy
co n m dalo
Co nám dalo?
 • Spoustu práce
 • Uvědomění si řady vlastních předností i nedostatků
 • Možnost podívat se na sebe a školu cizíma očima ( a to někdy dost kriticky)
 • Pochopit očekávání zainteresovaných skupin
 • Možnost připravit se na změnu
co n m vzalo
Co nám vzalo?
 • Čas a iluze (alespoň zpočátku)
 • Přesvědčení, že to co děláme dobře i dobré je
pohled na vlastn hodnocen
Pohled na vlastní hodnocení
 • Po hlubším pochopení může být zajímavým materiálem (pokud bude opravdu sloužit pro prezentaci školy)
 • Většina údajů je již obsažena ve výroční zprávě a jejím vhodným doplněním může tento materiál plnit funkce 2 v 1
 • Administrativní zátěž školy (bez hlubšího pochopení a pořádné kampaně)
 • Bez aktivního zapojení ostatních aktérů v procesu vzdělávání (rodiče, žáci, zřizovatel, ostatní komunity) zbytečný dokument
z v r
Závěr
 • Chybí vysvětlení smyslu a významu
  • Náprava: propagační a mediální kampaň
 • Vzdělání zpracovatelů
  • Náprava: semináře a školení
 • Síla a ochota škol k další administrativě
  • Náprava: úprava normativů
 • Zúčastněnost dalších partnerů
  • Náprava: netuším
vlastn hodnocen koly1

Díky za pozornost

Vlastní hodnocení školy

Základní škola Uničov, Haškova 211

Svatopluk Vlk

ad