L p dler n yapisal ve levsel zell kler ii
Download
1 / 27

LIPIDLERIN YAPISAL VE ISLEVSEL ZELLIKLERI II - PowerPoint PPT Presentation


  • 261 Views
  • Uploaded on

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ II. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006. Yağ asitleri. Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli monokarboksilik organik asitlerdir. Yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon zincirinin ucunda karboksil grubu bulunur . .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LIPIDLERIN YAPISAL VE ISLEVSEL ZELLIKLERI II' - avital


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L p dler n yapisal ve levsel zell kler ii

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ II

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIKADÜTF Biyokimya AD

2006


Ya asitleri
Yağ asitleri

Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli monokarboksilik organik asitlerdir. Yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon zincirinin ucunda karboksil grubu bulunur.


Yağ asitlerinin yapısında yer alan hidrokarbon zinciri karbonları, COOH karbonundan itibaren isimlendirilir.

COOH karbonuna komşu ilk karbon atomuna -karbon, ikinciye -karbon, üçüncüye -karbon denir. En sonda yer alan metil grubunun karbonu ise -karbon olarak isimlendirilir.


Ya asitlerinin s n fland r lmalar
Yağ asitlerinin sınıflandırılmaları karbonları,

-Doymuş (satüre) yağ asitleri

-Doymamış (ansatüre) yağ asitleri

-Ek gruplu yağ asitleri

-Halkalı yapılı yağ asitleriDoymuş (satüre) yağ asitleri sayısı çifttir. , hidrokarbon zincirleri çift bağ içermeyen ve dallanmamış olan yağ asitleridirler.


En basit doymuş yağ asidi, 2 karbona sahip asetik asittir. sayısı çifttir.

Doymuş yağ asitleri, iki karbonlu monokarboksilik asit olan asetik asit üzerine kurulmuş olarak tasarlanabilirler.


Doymuş yağ asitlerinin 2-6 karbonluları kısa zincirli, 8-12 karbonluları orta zincirli, daha fazla karbonluları uzun zincirli olarak tanımlanırlar.


Hayvansal yağlarda en çok bulunan 8-12 karbonluları orta zincirli, daha fazla karbonluları uzun zincirli olarak tanımlanırlar. doymuş yağ asitleri, 16 karbonlu palmitik asit ile 18 karbonlu stearik asittir.

Doymuş yağ asitlerinin karbon sayısı 10 ve daha az olanları oda sıcaklığında sıvı ve uçucudurlar; diğerleri katı yağlar olarak tanımlanırlar.


Doymamış (ansatüre) yağ asitleri 8-12 karbonluları orta zincirli, daha fazla karbonluları uzun zincirli olarak tanımlanırlar. , hidrokarbon zincirinde bir veya daha fazla çift bağ içeren yağ asitleridirler.


Hidrokarbon zincirinde bir çift bağ içeren doymamış yağ asitleri, monoansatüre (monoenoik) yağ asitleridirler.

CH3(CH2)7C=C(CH2)7COOH


Hidrokarbon zincirinde i yağ asitleri, ki veya daha fazla çift bağ içeren doymamış yağ asitleri, poliansatüre yağ asitleridirler.

Poliansatüre yağ asitleri, içerdikleri çift bağ sayısına göre dienoik, trienoik, tetraenoik yağ asitleri olarak adlandırılırlar.


Linoleik asit yağ asitleri, 18:2;9,12 6 yağ asidi

Linolenik asit 18:3; 9,12,15 3 yağ asidi

Araşidonik asit 20:4; 5,8,11,14 6 yağ asidi


Doymamış yağ asitleri oda sıcaklığında genellikle sıvıdırlar, suda çözünmezler, uçucu değillerdir.


Hayvansal yağlarda en çok bulunan doymamış yağ asitleri, palmitoleik asit, oleik asit, linoleik asit, araşidonik asittir.

Hayvanlarda depo yağlarını çoğunlukla palmitik ve oleik asitler oluşturur. Daha az olarak da stearik asit bulunur.


Linoleik asit, linolenik asit ve araşidonik asit, insanlar için esansiyeldirler. Yani vücutta sentez edilmezler; besinlerle dışarıdan alınmaları gerekir.

Linoleik asit, mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı ve soya fasülyesi yağı gibi tohum yağlarında bulunur

Linolenik asit, ayrıca keten tohumu yağında bulunur

Araşidonik asit, yer fıstığı yağında daha fazla miktarda vardır.


Doymamış yağ asidi karbon zincirleri içindeki çift bağların bulunduğu yerdeki değişiklikler, izomerleri oluşturur.

En sık görülen izomer şekilleri, çift bağın etrafındaki diziliş ile ilgili olan cis- ve trans- izomer şekilleridir.


Ek gruplu yağ asitleri bağların bulunduğu yerdeki değişiklikler, izomerleri oluşturur. , hidrokarbon zincirlerinde hidroksil grubu veya metil grubu gibi ek gruplar içeren yağ asitleridirler.


Halkalı yapılı yağ asitleri bağların bulunduğu yerdeki değişiklikler, izomerleri oluşturur. , hidrokarbon zincirleri halkalı yapı oluşturmuş olan yağ asitleridirler.


Ya asitlerinin kimyasal zellikleri
Yağ asitlerinin kimyasal özellikleri bağların bulunduğu yerdeki değişiklikler, izomerleri oluşturur.

-Yağ asitlerinin karboksil grupları ile alkollerin hidroksil grupları arasından su çıkışı suretiyle yağ asidi ve alkolün birbirine ester bağıyla bağlanması sonucu esterler oluşur.

Trigliseridler, gliserolün yağ asidi esterleridirler.


- bağların bulunduğu yerdeki değişiklikler, izomerleri oluşturur. Yağ asitleri, karboksil grupları vasıtasıyla metallerle tuzları oluştururlar.

Karbon sayısı 6’dan fazla olan yağ asitlerinin metallerle oluşturduğu tuzlara sabun denir.


- bağların bulunduğu yerdeki değişiklikler, izomerleri oluşturur. Doymamış yağ asitlerininyapısında yer alanetilen bağı (CHCH), platin, nikel veya bakır varlığında kolaylıkla hidrojenle doyurulabilir. İki hidrojen çift bağa girer ve doymamış yağ asidi doymuş hale geçer.


- bağların bulunduğu yerdeki değişiklikler, izomerleri oluşturur. Doymamış yağ asitlerinin yapısında yer alan etilen bağı fluor, klor, brom, iyot gibi halojenlerden biri ile doyurulabilir.


Doymamış yağ asitlerinin absorbe ettiği iyot miktarı ölçülerek çift bağ sayısının veya doymamışlık derecesinin saptanması mümkün olabilir.

100 g doymamış yağın gram cinsinden tuttuğu iyot miktarı, iyot indeksi olarak tanımlanır.

iyot indeksi, cilt altı dokularda 65, karaciğerde 135’dir.


- ölçüleDoymamış yağ asitlerinin çift bağları, oksidan etkiye göre sonuçta değişik ürünler meydana gelecek şekilde oksitlenirler.

Çift bağlara O2 girmesiyle peroksit, endiol, epoksit, ketohidroksit gibi çeşitli gruplar ortaya çıkar.


Ya asitlerinin tan mlanmalar
Yağ asitlerinin tanımlanmaları ölçüle

Yağ asitlerini brom ile doyurma deneyi:

-Bir deney tüpüne 1 damla zeytin yağı konur ve tüpteki zeytin yağının üzerine 2 mL kloroform eklenerek karıştırma suretiyle zeytin yağı kloroformda çözülür.

-Tüpteki karışım üzerine bromun kloroformdaki %2’lik çözeltisinden birer birer damlatılır ve her damlatmada tüp çalkalanır.

-İlk damlalarda çalkalama ile bromun renginin hemen kaybolduğu, fakat birçok damladan sonra bromun renginin çözeltide kaldığı gözlenir.


ad