LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ II - PowerPoint PPT Presentation

L p dler n yapisal ve levsel zell kler ii
Download
1 / 27

  • 211 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ II. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006. Yağ asitleri. Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli monokarboksilik organik asitlerdir. Yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon zincirinin ucunda karboksil grubu bulunur . .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L p dler n yapisal ve levsel zell kler ii

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ II

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIKADÜTF Biyokimya AD

2006


Ya asitleri

Yağ asitleri

Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli monokarboksilik organik asitlerdir. Yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon zincirinin ucunda karboksil grubu bulunur.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Yağ asitlerinin yapısında yer alan hidrokarbon zinciri karbonları, COOH karbonundan itibaren isimlendirilir.

COOH karbonuna komşu ilk karbon atomuna -karbon, ikinciye -karbon, üçüncüye -karbon denir. En sonda yer alan metil grubunun karbonu ise -karbon olarak isimlendirilir.


Ya asitlerinin s n fland r lmalar

Yağ asitlerinin sınıflandırılmaları

-Doymuş (satüre) yağ asitleri

-Doymamış (ansatüre) yağ asitleri

-Ek gruplu yağ asitleri

-Halkalı yapılı yağ asitleri


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Doğal yağlarda bulunan yağ asitlerinin karbon atomu sayısı çifttir.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Doymuş (satüre) yağ asitleri, hidrokarbon zincirleri çift bağ içermeyen ve dallanmamış olan yağ asitleridirler.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

En basit doymuş yağ asidi, 2 karbona sahip asetik asittir.

Doymuş yağ asitleri, iki karbonlu monokarboksilik asit olan asetik asit üzerine kurulmuş olarak tasarlanabilirler.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Doymuş yağ asitlerinin 2-6 karbonluları kısa zincirli, 8-12 karbonluları orta zincirli, daha fazla karbonluları uzun zincirli olarak tanımlanırlar.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Hayvansal yağlarda en çok bulunan doymuş yağ asitleri, 16 karbonlu palmitik asit ile 18 karbonlu stearik asittir.

Doymuş yağ asitlerinin karbon sayısı 10 ve daha az olanları oda sıcaklığında sıvı ve uçucudurlar; diğerleri katı yağlar olarak tanımlanırlar.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Doymamış (ansatüre) yağ asitleri, hidrokarbon zincirinde bir veya daha fazla çift bağ içeren yağ asitleridirler.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Hidrokarbon zincirinde bir çift bağ içeren doymamış yağ asitleri, monoansatüre (monoenoik) yağ asitleridirler.

CH3(CH2)7C=C(CH2)7COOH


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Hidrokarbon zincirinde iki veya daha fazla çift bağ içeren doymamış yağ asitleri, poliansatüre yağ asitleridirler.

Poliansatüre yağ asitleri, içerdikleri çift bağ sayısına göre dienoik, trienoik, tetraenoik yağ asitleri olarak adlandırılırlar.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Linoleik asit 18:2;9,12 6 yağ asidi

Linolenik asit 18:3; 9,12,15 3 yağ asidi

Araşidonik asit 20:4; 5,8,11,14 6 yağ asidi


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Doymamış yağ asitleri oda sıcaklığında genellikle sıvıdırlar, suda çözünmezler, uçucu değillerdir.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Hayvansal yağlarda en çok bulunan doymamış yağ asitleri, palmitoleik asit, oleik asit, linoleik asit, araşidonik asittir.

Hayvanlarda depo yağlarını çoğunlukla palmitik ve oleik asitler oluşturur. Daha az olarak da stearik asit bulunur.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Linoleik asit, linolenik asit ve araşidonik asit, insanlar için esansiyeldirler. Yani vücutta sentez edilmezler; besinlerle dışarıdan alınmaları gerekir.

Linoleik asit, mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı ve soya fasülyesi yağı gibi tohum yağlarında bulunur

Linolenik asit, ayrıca keten tohumu yağında bulunur

Araşidonik asit, yer fıstığı yağında daha fazla miktarda vardır.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Doymamış yağ asidi karbon zincirleri içindeki çift bağların bulunduğu yerdeki değişiklikler, izomerleri oluşturur.

En sık görülen izomer şekilleri, çift bağın etrafındaki diziliş ile ilgili olan cis- ve trans- izomer şekilleridir.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Ek gruplu yağ asitleri, hidrokarbon zincirlerinde hidroksil grubu veya metil grubu gibi ek gruplar içeren yağ asitleridirler.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Halkalı yapılı yağ asitleri, hidrokarbon zincirleri halkalı yapı oluşturmuş olan yağ asitleridirler.


Ya asitlerinin kimyasal zellikleri

Yağ asitlerinin kimyasal özellikleri

-Yağ asitlerinin karboksil grupları ile alkollerin hidroksil grupları arasından su çıkışı suretiyle yağ asidi ve alkolün birbirine ester bağıyla bağlanması sonucu esterler oluşur.

Trigliseridler, gliserolün yağ asidi esterleridirler.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

-Yağ asitleri, karboksil grupları vasıtasıyla metallerle tuzları oluştururlar.

Karbon sayısı 6’dan fazla olan yağ asitlerinin metallerle oluşturduğu tuzlara sabun denir.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

-Doymamış yağ asitlerininyapısında yer alanetilen bağı (CHCH), platin, nikel veya bakır varlığında kolaylıkla hidrojenle doyurulabilir. İki hidrojen çift bağa girer ve doymamış yağ asidi doymuş hale geçer.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

-Doymamış yağ asitlerinin yapısında yer alan etilen bağı fluor, klor, brom, iyot gibi halojenlerden biri ile doyurulabilir.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

Doymamış yağ asitlerinin absorbe ettiği iyot miktarı ölçülerek çift bağ sayısının veya doymamışlık derecesinin saptanması mümkün olabilir.

100 g doymamış yağın gram cinsinden tuttuğu iyot miktarı, iyot indeksi olarak tanımlanır.

iyot indeksi, cilt altı dokularda 65, karaciğerde 135’dir.


Lipidlerin yapisal ve islevsel zellikleri ii 1345903

-Doymamış yağ asitlerinin çift bağları, oksidan etkiye göre sonuçta değişik ürünler meydana gelecek şekilde oksitlenirler.

Çift bağlara O2 girmesiyle peroksit, endiol, epoksit, ketohidroksit gibi çeşitli gruplar ortaya çıkar.


Ya asitlerinin tan mlanmalar

Yağ asitlerinin tanımlanmaları

Yağ asitlerini brom ile doyurma deneyi:

-Bir deney tüpüne 1 damla zeytin yağı konur ve tüpteki zeytin yağının üzerine 2 mL kloroform eklenerek karıştırma suretiyle zeytin yağı kloroformda çözülür.

-Tüpteki karışım üzerine bromun kloroformdaki %2’lik çözeltisinden birer birer damlatılır ve her damlatmada tüp çalkalanır.

-İlk damlalarda çalkalama ile bromun renginin hemen kaybolduğu, fakat birçok damladan sonra bromun renginin çözeltide kaldığı gözlenir.


  • Login