l p dler n yapisal ve levsel zell kler xv
Download
Skip this Video
Download Presentation
LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ XV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

LIPIDLERIN YAPISAL VE ISLEVSEL ZELLIKLERI XV - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ XV. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006. Eikozanoidlerin biyosentezi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LIPIDLERIN YAPISAL VE ISLEVSEL ZELLIKLERI XV' - jamil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l p dler n yapisal ve levsel zell kler xv

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ XV

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIKADÜTF Biyokimya AD

2006

eikozanoidlerin biyosentezi
Eikozanoidlerin biyosentezi

Eikozanoidler, araşidonattan sentezlenirler. Spesifik bir fosfolipaz, eikozanoid sentezi için, hormonal veya diğer uyarılara yanıt olarak membran fosfolipidlerinden araşidonatı serbestleştirir.

slide3

Steroidler, membran fosfolipidlerinden araşidonatın serbestleşmesini inhibe ederek eikozanoid sentezini önlerler.

slide4

Sinyal üreten bir bileşiğin (büyüme faktörü ya da sitokin) plazma zarının dış yüzeyinde yerleşmiş özgül reseptörü ile etkileşmesi eikozanoid sentezini başlatır.

slide5

Zar fosfolipidlerinden araşidonik asit salınması için fosfolipaz A2 yolu ve fosfolipaz C yolu olmak üzere iki yol vardır.

slide7

Araşidonattan eikozanoid sentezi için üç yol vardır:

-Siklooksijenaz yolunda prostaglandinler ve tromboksanlar oluşur.

-Lipoksijenaz yolunda lökotrienler, hidrosieikozatetraenoik asitler (HETE) ve lipoksinler oluşur.

-Sitokrom P450 epoksijenaz yolunda epoksitler ve dioller oluşur.

slide8

Hücrelerin çoğu bir temel ürün yapar. Örneğin endotel hücrelerinde öncelikle prostaglandin, nötrofil lökositlerde lipoksijenaz ürünleri sentezlenir. Trombositler hem siklooksijenaz hem de lipoksijenaz ürünü yaparlar.

siklooksijenaz yolu
Siklooksijenaz yolu

1-serisinden prostaglandinlerin öncülü eikozatrienoik asit, 2-serisinden prostaglandinlerin öncülü araşidonik asit, 3-serisinden prostaglandinlerin öncülü eikozapentaenoik asittir.

Memeli hücreleri tarafından yapılan prostaglandinlerin çoğu araşidonik asitten sentezlenen 2-serisindendir (PGE2, PGI2, TXA2 ve diğerleri).

slide10

Siklooksijenaz yolunda prostaglandin sentezi için, zardan serbestleştirilen araşidonik asit, siklooksijenaz (COX)[PGH sentaz (PGHS)] enzimi etkisiyle prostaglandin endoperoksit üzerinden PGH2’ye dönüştürülür.

slide11

COX, endoplazmik retikulumda ve çekirdek zarında zara bağlı bir enzimdir. Yapısal (COX-1) ve uyarılan (COX-2) olmak üzere iki şekli vardır.

Aspirin, COX-2 inhibisyonu yaparak antiinflamatuvar etki, COX-1 inhibisyonu yaparak gastrointesinal hasar oluşturur.

slide12

Çeşitli nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar, COX-2’yi inhibe ederek etki gösterirler. Glukokortikoidler, COX-2 sentezini bloke ederler.

slide13

PGH2, başka bir zara bağlı enzime geçer. Bu enzim de onu hücre tarafından yapılan prostaglandin ürününe dönüştürür.

slide14

Endotel hücresinden salınan temel ürün PGI2 iken, trombositlerden salınan temel ürün TXA2’dir.

lipoksijenaz yolu
Lipoksijenaz yolu

Lipoksijenazlar çözünebilen enzimlerdir. Ancak 5-lipoksijenaz, aktive olunca bir zara tutunur.

5-lipoksijenaz, nötrofillerde;

12-lipoksijenaz trombositlerde;

15-lipoksijenaz eozinofillerde boldur.

slide17

Lipoksijenazlar, bir karbona bir tek oksijen molekülünün eklenmesini katalizleyerek bir çift bağ oluşturur ve bir hidroperoksi grup yaratırlar.

slide18

Lipoksijenazların etkisiyle araşidonik asitten oluşan hidroperoksieikozatetraenoik asitler (HPETE), çok kısa ömürlüdür.

slide19

Lipoksijenazların etkisiyle araşidonik asitten oluşan hidroperoksieikozatetraenoik asitler (HPETE), ya lökotrienlere ya lipoksinlere dönüşür ya da karşılık gelen HETE’lere indirgenirler.

slide20

Lökotrienler, lökositlerde araşidonik asitten 5-lipoksijenaz etkisiyle oluşan 5-HPETE’ten oluşurlar.

slide21

Lökotrien sentezinde görevli 5-lipoksijenaz inhibitörleri astım tedavisinde kullanılırlar. Zileuton bunlardan biridir.

slide22

Lipoksinler, 15- ve 5-lipoksijenaz etkisiyle araşidonik asidin ardışık oksidasyonu sonucu oluşurlar.

sitokrom p 450 epoksijenaz yolu
Sitokrom P450 epoksijenaz yolu

Sitokrom P450 epoksijenaz yolunda araşidonik asitten oluşan ana ürünler epoksitlerdir (EET).

Epoksitler, vazoaktiftirler ve böbrek fonksiyonları üzerine etkilidirler.

ad