L p dler n yapisal ve levsel zell kler xv
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

LIPIDLERIN YAPISAL VE ISLEVSEL ZELLIKLERI XV PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

LIPIDLERIN YAPISAL VE ISLEVSEL ZELLIKLERI XV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LPDLERN YAPISAL VE LEVSEL ZELLKLER XV

Do.Dr. Mustafa ALTINIIKADTF Biyokimya AD

2006


Eikozanoidlerin biyosentezi

Eikozanoidler, araidonattan sentezlenirler. Spesifik bir fosfolipaz, eikozanoid sentezi iin, hormonal veya dier uyarlara yant olarak membran fosfolipidlerinden araidonat serbestletirir.


Steroidler, membran fosfolipidlerinden araidonatn serbestlemesini inhibe ederek eikozanoid sentezini nlerler.


Sinyal reten bir bileiin (byme faktr ya da sitokin) plazma zarnn d yzeyinde yerlemi zgl reseptr ile etkilemesi eikozanoid sentezini balatr.


Zar fosfolipidlerinden araidonik asit salnmas iin fosfolipaz A2 yolu ve fosfolipaz C yolu olmak zere iki yol vardr.


Baz hcreler fosfolipaz A2 yolunu, bazlar ise fosfolipaz C yolunu kullanr.


Araidonattan eikozanoid sentezi iin yol vardr:

-Siklooksijenaz yolunda prostaglandinler ve tromboksanlar oluur.

-Lipoksijenaz yolunda lkotrienler, hidrosieikozatetraenoik asitler (HETE) ve lipoksinler oluur.

-Sitokrom P450 epoksijenaz yolunda epoksitler ve dioller oluur.


Hcrelerin ou bir temel rn yapar. rnein endotel hcrelerinde ncelikle prostaglandin, ntrofil lkositlerde lipoksijenaz rnleri sentezlenir. Trombositler hem siklooksijenaz hem de lipoksijenaz rn yaparlar.


Siklooksijenaz yolu

1-serisinden prostaglandinlerin ncl eikozatrienoik asit, 2-serisinden prostaglandinlerin ncl araidonik asit, 3-serisinden prostaglandinlerin ncl eikozapentaenoik asittir.

Memeli hcreleri tarafndan yaplan prostaglandinlerin ou araidonik asitten sentezlenen 2-serisindendir (PGE2, PGI2, TXA2 ve dierleri).


Siklooksijenaz yolunda prostaglandin sentezi iin, zardan serbestletirilen araidonik asit, siklooksijenaz (COX)[PGH sentaz (PGHS)] enzimi etkisiyle prostaglandin endoperoksit zerinden PGH2ye dntrlr.


COX, endoplazmik retikulumda ve ekirdek zarnda zara bal bir enzimdir. Yapsal (COX-1) ve uyarlan (COX-2) olmak zere iki ekli vardr.

Aspirin, COX-2 inhibisyonu yaparak antiinflamatuvar etki, COX-1 inhibisyonu yaparak gastrointesinal hasar oluturur.


eitli nonsteroidal antiinflamatuvar ilalar, COX-2yi inhibe ederek etki gsterirler. Glukokortikoidler, COX-2 sentezini bloke ederler.


PGH2, baka bir zara bal enzime geer. Bu enzim de onu hcre tarafndan yaplan prostaglandin rnne dntrr.


Endotel hcresinden salnan temel rn PGI2 iken, trombositlerden salnan temel rn TXA2dir.


PGE2, inflamasyonda rol oynamaktadr.


Lipoksijenaz yolu

Lipoksijenazlar znebilen enzimlerdir. Ancak 5-lipoksijenaz, aktive olunca bir zara tutunur.

5-lipoksijenaz, ntrofillerde;

12-lipoksijenaz trombositlerde;

15-lipoksijenaz eozinofillerde boldur.


Lipoksijenazlar, bir karbona bir tek oksijen moleklnn eklenmesini katalizleyerek bir ift ba oluturur ve bir hidroperoksi grup yaratrlar.


Lipoksijenazlarn etkisiyle araidonik asitten oluan hidroperoksieikozatetraenoik asitler (HPETE), ok ksa mrldr.


Lipoksijenazlarn etkisiyle araidonik asitten oluan hidroperoksieikozatetraenoik asitler (HPETE), ya lkotrienlere ya lipoksinlere dnr ya da karlk gelen HETElere indirgenirler.


Lkotrienler, lkositlerde araidonik asitten 5-lipoksijenaz etkisiyle oluan 5-HPETEten oluurlar.


Lkotrien sentezinde grevli 5-lipoksijenaz inhibitrleri astm tedavisinde kullanlrlar. Zileuton bunlardan biridir.


Lipoksinler, 15- ve 5-lipoksijenaz etkisiyle araidonik asidin ardk oksidasyonu sonucu oluurlar.


Lipoksin A, ntrofillerde speroksit anyon oluumunu uyarr, kemotaksise neden olur.


Sitokrom P450 epoksijenaz yolu

Sitokrom P450 epoksijenaz yolunda araidonik asitten oluan ana rnler epoksitlerdir (EET).

Epoksitler, vazoaktiftirler ve bbrek fonksiyonlar zerine etkilidirler.


  • Login