I ntelligens r endszerek e lm lete
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

I ntelligens R endszerek E lmélete PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I ntelligens R endszerek E lmélete. 8. : Mesterséges neurális hálózatok felügyelt tanítása hiba visszaterjesztő „ Back error Propagation” algoritmussal. A felügyelt tanítás paraméterei Versengéses tanulás Klasszikus példák tanulságai Kohonen paradigma Hopfield paradigma.

Download Presentation

I ntelligens R endszerek E lmélete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Intelligens Rendszerek Elmélete

8

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


:

Mesterséges neurális hálózatok felügyelt

tanítása hiba visszaterjesztő „Back error

Propagation” algoritmussal

 • A felügyelt tanítás paraméterei

 • Versengéses tanulás

 • Klasszikus példák tanulságai

  • Kohonen paradigma

  • Hopfield paradigma

http://nik.uni-obuda.hu/mobil

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A tanító adatok összeállítása.

Feladatspecifikus neurális hálózat (paradigma) kiválasztása.

A hálózat jellemzőinek (a processzorok átviteli függvényének, a processzorok számának, a tanítási módszereknek és paramétereknek, valamint a kezdeti súlymátrix értékeinek) kiválasztása.

Teljesítmény mérő módszer kiválasztása

Tanítás és tesztelés, amíg a hálózat a kívánt viselkedést nem mutatja.

Neurális hálózatok alkalmazásának menete

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Reprezentatív tapasztalati adat gyűjtése

(bemeneti adatok és elvárt válaszok)

Megfelelő neurális paradigma kiválasztása

Rendszer paraméterek kiválasztása

Teljesítmény mérő módszer kiválasztása

A rendszer tanítása és tesztelése, amíg az elvárt eredményhez nem jutunk.

A neurális hálózat tervezésének lépései

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Processzor szinten:

- a processzor átviteli függvénye

- a bemenő jelek típusa

Hálózat szinten:

- a hálózat topológiája

- rétegelt struktúránál a rétegek száma

- processzorok száma a különböző rétegekben

- processzorok típusa a különböző rétegekben

Tanítási szinten

- tanító algoritmus

- tanítási paraméterek (pl.: α, β,….)

- a tanítás megállásának feltételei

Eldöntendő jellemzők a neurális hálózatok tervezésénél

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Mottó:

Addig hangoljuk a súlytényezőket, amíg a bemenetre

a hálózat megfelelő-, előre kiszámított választ nem ad.

Algoritmusa:

Kezdeti súlytényezők beállítása

A tanítóminta bemeneti értéke alapján a hálózat kimeneti értékének kiszámítása.

A tanítóminta célértékének összehasonlítása a hálózat célértékével.

Szükség esetén a hálózat súlytényezőinek módosítása.

A tanítás folytatása mindaddig, amíg a hálózat az összes tanítómintára – egy előre rögzített hibahatárnál kisebb hibávala célértéknek megfelelő kimeneti értéket nem tudja előállítani.

A felügyeletes tanítás lényege, algoritmusa(ism.)

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A perceptron jellemzői

Frank Rosenblatt (1957)

Vetített nyomtatott betűk felismerése tanítás alapján

 • 20 x 20 fotóérzékelő

 • Mc. Culloch-Pitts neuronok

 • Előrecsatolt egyrétegű hálózat

I1

O1

O36

I400

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


I – ingerfelvevők (bemenet) wjisúlytényezők

T – Árviteli (Transzfer) függvény

Oj = 0 ha Sj<=0 Oj = +1 ha Sj>0

ha Ojk = 0 és Cjk = 1 akkor wji(t+1) = wji(t) + Iik(t)

ha Ojk = 1 és Cjk = 0 akkor wji(t+1) = wji(t) - Iik(t)

A perceptron processzora

„ W. Mc Culloch és W. Pitts „)

I1

j

wj1

wj2

I2

Oj

Sj

T

wjn

IB

In-1

In

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Kezdeti súlytényezők beállítása (random !?)

Tanítás iter amíg a hiba el nem éri a hibahatárt (Hi <= Hh)

k= 0, Hi= 0

Minták iter amíg k = p nem teljesül (ahol p = tanító minták száma)

A k.-ik tanítóminta bemeneti vektora alapján processzoronként az aktiváció kiszámítása Sjk= ∑Ijk * Wji

A köszöb átviteli függvény alapján processzoronként a kimeneti értékek kiszámítása. (Oj)

A hálózat súlytényezőinek módosítása.

ha Ojk = Cjk akkor wji(t+1) = wji(t)

ha Ojk = 0 és Cjk = 1 akkor wji(t+1) = wji(t) + Iik(t)

ha Ojk = 1 és Cjk = 0 akkor wji(t+1) = wji(t) - Iik(t)

A hálózat hibájának kiszámítása Hjk=Cjk-Ojk

A hibák összesítése Hi=Hi+Hj

k:=k+1

Minták end

Tanítás end

A perceptron tanító algoritmusa

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Csak egy réteg tanítását teszi lehetővé

Csak lineárisan elválasztható csoportokat tud osztályozni.

A perceptron jellemzői(„Perceptrons” M. Minsky – S. Pappert, 1969)

I1 *I2O

000

0 1 0

100

111

I1

I1 + I2O

000

0 1 1

101

110

1

I2

1

I1 +I2O

000

0 1 1

101

111

I1

I1

1

1

I2

I2

1

1

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A perceptron értékelése

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Többrétegű neurális hálózatok tanítása

(D.E Rummelhart, G.E. Hinton, R.J.Williams, 1986)

(David Parker, Yann Le Cun) +……

Hálózat topológia

Oi OjOk Tk

i

k

j

i j k

M

H

N

Processzor:

Oj

Oi

Oj=f(S)= 1/(1+e-S)

Sj f(s)

j

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Két (tanítható) rétegű előrecsatolt hálózat

Kimenetek

Bemenetek

bemeneti réteg „rejtett” réteg kimeneti réteg

„súlytényező”

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A súlytényezők változását leíró egyenletek

Súlytényező változtatás a kimeneti rétegben

Wkj(t+1) = Wkj(t) + αΔkOj =

Δk

Wkj(t) + α*(Tk-Ok)*f(Sk)*(1-f(Sk))*Oj

Súlytényező változtatás a „rejtett” rétegben

Δj

M

Wji(t) + α*∑(Δk*Wkj)*f(Sj)*(1-f(Sj))*Oi

k=1

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A hálózat hibája felügyelt tanítás esetén

Egy tanító mintánál:E = ½ ∑(Tk-Ok)2

A teljes tanító mintára: E = ½ ∑∑ (Tk-Ok)2

k

p k

A tanítás (súlytényező változtatás) mottója:

„hiba visszaterjesztés = Back error Propagation”

„ A hálózat súlytényezőit a hiba létrehozásában játszott szerepükkel arányosan változtatjuk.” =

A súlytényezőket a hibafüggvény parciális deriváltja szerint változtatjuk!

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A delta szabály matematikai értelmezése

Sj= ∑wji * Ii ;

Oj = Sj ;

E = ½ *∑ ( Tj – Oj)2

I1

I2

Ii

In

i

j

Oj Tj

Lineáris átviteli függvény esetén

E

S

j

Wji(t+1)=wji(t)- α*Oj*δE/δwji

Wi+1

wi

δE/δwji= δE/δOj *δOj/δSj*δSj/δwj

Δw

δE/δOj = ½* 2 * (Tj-Oj) * -1= - (Tj-Oj)

δOj/δSj=1

δSji/δwji= δ(wj1*I1+…wji*Ii…+ wjn*In)= Ii

i j

Oi wji Oj Tj

Delta szabály

wji(t+1) = wji (t) + α* Ii*Δw

ahol α= tanítási tényező, 0 <= α <= 1, Δw= -Tj – Oj

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Tanítást leíró összefüggések a többrétegű hálózatoknál

Általánosított delta szabály: (deriválás a lánc szabály alapján)

δE/δwkj = δE/δOk * δOk/δSk * δSk/δwkj

Súlytényező változtatás a kimeneti rétegben

Wkj(t+1) = Wkj(t) + αΔkOj =

Δk

Wkj(t) + α*(Tk-Ok)*f(Sk)*(1-f(Sk))*Oj

Súlytényező változtatás a „rejtett” rétegben

Δj

M

Wji(t) + α*∑(Δk*Wkj)*f(Sj)*(1-f(Sj))*Oi

k=1

(A levezetés a javasolt olvasmányok között található)

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Célja: Angol betűk kiejtésének kiszámolása

Módszere: 2 tanítható rétegű, előrecsatolt neurális hálózat

7 egymást követő betű közül a középsőt

kellett kiejteni

Eredménye: Minden korábbi megoldásnál jobb eredményt mutatott

NetTalk neurális hálózat jellemzői

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A NETTALK tapasztalatai 1.

Fonémák, hangsúlyok tanulása

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A NETTALK tapasztalatai 2.

C és K tanulása

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A NETTALK tapasztalatai 3.

A súlytényezők megváltoztatásának hatása

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A NETTALK tapasztalatai 4.

Az újratanulás jellemzői

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Momentum

Csökkenő hibahatár („descending epsilon”) módszere

Kis súlytényezők kiszűrése („Metszés”)

Inkrementális hálózat építás „kaszád korreláció”

Algoritmus gyorsító megoldások

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Benenő adatok Elvárt kimenő adatok

„célértékek”

A tanító adatok szerkezete

c1

Bemenetek 1-n C1 Cm

NH

cm

n

m

Tanító minták 1-k

Teszt adatok

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


„Kaszkád korreláció” (KK) Scott E. Fahlman Christian Lebierre

Lépésről-lépésre épülő hálózat

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Kettős spirál tanulása „KK” algoritmussal 2.

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Kettős spirál tanulása „KK” algoritmussal 2.

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Processzor

Versengéses (competitive) tanulásCarpenter, Grossberg 1988

I1

Oj = f (Sj)

f (Sj)

Ii

1

Sj f

IN

Sj= ∑ Ii* wji

Sj

Topológia: egy rétegű előrecsatolt, teljesen összekötött

Megkötések:

1.) ∑ wji= 1

2.)Súly értékek: 0<Wj<1

3.) A bemenő vektor bináris

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Mottó:

A győztes visz mindent

Kezdeti súlytényezők beállítása (inicializálás, véletlenszerű) 0<Wj<1

A tanítóminta i-ik értéke (vektora) alapján, a processzorok kimeneti értékeinek kiszámítása.

A legnagyobb kimeneti értékű processzor kiválasztása. A győztes visz

mindent elv alapján, a győztes kimeneti értéket 1-re, az összes többi

kimeneti értéket 0-ra változtatjuk

A győztes elem súlytényezőit megváltoztatjuk (csak azokat!)

Δ Wji (t+1) = Wji (t) + Δ wji, Δwji = α (Oi/m-wji(t))

ahol α = tanulási együttható, 0 < α << 1 (tipikusan 0.01-0.3)

m = az aktív bemenetek száma

A 2. 3. 4. pont ismétlése amíg a kimenetek két egymást követő tanítási

ciklus során nem változnak.

A versengéses tanító algoritmus(Grossberg)

Sj= ∑ Oi* wji,

Oj = f (Sj)

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Versengéses tanulás folyamata

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Versengés oldalirányú gátlással

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Processzor:

Kohonen önszervező hálózata(Teuvo Kohonen, 1982)

f (Sj)

1

Oj = f (Sj)

Sj f

1

Sj

Sj= ∑ Ii* wji + társ processzorok aktivációja

Hálózat topológia: egy rétegű, teljesen összekötött, előrecsatolt

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


1.) Kezdeti súlytényezők beállítása

Kezdeti környezet beállítása

2.) A bemeneti vektor (tanító minta)

rákapcsolása a bemenetekre

3.) Minden processzor elemnél a bemenő

vektor és a súlyvektor egyezésének (távolságának) kiszámítása

dj = ║I-Wj║ = ∑ (Ii-Wji)2

ahol N = a bemeneti vektor elemeinek száma

Ii = a bemeneti vektor (I) i-ik elemének értéke

Wji= a j –ik processzor elemhez tartozó, az i-ik bemenettől érkező összeköttetés súlytényezője

A Kohonen tanító algoritmus

j

4.) A legkisebb eltérést mutató processzor kiválasztása (pl. j)

5.) A kiválasztott elem (j) környezetében (Nj) a súlytényezők

módosítása

6.) A 2., 3., 4., 5.-ik lépés ismétlése amíg a kimenetek nem változnak

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A súlytényező megváltoztatása a Kohonen tanuló algoritmusban

Wji (t+1) = Wji (t) + ΔWji (t)

Ahol ΔWji (t) = α(Ii –Wji)

α (t) = α (0)(1 – t/T), t = az adott tanulási iteráció száma

T= a teljes tanulási ciklusok száma

A tanulás során módosított környezet nagysága

csökken!

Nj (t) = N(0)(1-t/T)

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Az „önszerveződés” folyamata a Kohonen hálózatban

A véletlenszerűen beállított súlytényezők a tanulás során egyre inkább felveszik a tanítóminta statisztikai eloszlását.

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Példák 3D-s tárgyak leképezésére 2D-be

Bemenetek száma: 3Kimenetek száma: 20

Tanítóminta: 1000Tanítási ciklus: 15-30

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Kohonen fonetikus írógépe

Jellemzői:

5.4 KHz aluláteresztő szűrő, 12 bit A/D, 13.03 KHz mintavétel,

256 pontos Fourier transzformáció (FFT)

Fonémák kézi azonosítása a tanításhoz,

Szabály alapú következtetés (15-20 ezer szabály)

TMS 32010 digitális processzor

Közel folyamatos beszéd feldolgozás 92-97%- os pontosság

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Nincs tudás-hozzáférési problémaNehéz a tudás megszerzése

Dinamikus tudásábrázolásStatikus(abb) tudásábrázolás

Minta kiegészítő képességFeltételezzük az adatok (általánosítás = generalizás)hibátlanságát és ellentmondás mentességét

Robusztus (nem érzékeny az adatvesztésre)Érzékeny az adatvesztésre

Interpolálni képesNincs intuitív képessége

Többet „tudhat” mint ami az Legfeljebb olyan jó lehet mint a adatokból látszikszakértő

Nincs magyarázatadásRészletes magyarázat kérhető

Nincs igazoló képességeA döntéseket viszonylag

könnyű igazolni.

Neurális hálózatok Szakértői rendszerek

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A neurális hálózatok tanítása során változik a hálózat szerkezete?

Miért nem vezet garantáltan jó megoldáshoz a hiba visszaterjesztő algoritmus, és hogyan lehet megkerülni a problémát?

Mi a neurális hálózatok „önszerveződésének” alapja?

Kérdések

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


 • Login