slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010. Evropský výzkumný prostor 1/2. 2000 - LISABONSKÁ STRATEGIE – „EU se do roku 2010 stane nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou na světě“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010' - aurek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Podpora vědy a výzkumu v EU

Vladimír Nekvasil

EUROPEUM, 3. listopad 2010

slide2

Evropský výzkumný prostor 1/2

 • 2000 - LISABONSKÁ STRATEGIE – „EU se do roku 2010 stane nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou na světě“
 • Koncept Evropského výzkumného prostoru (ERA) – strategie k realizaci Lisabonské strategie
  • jednotný trh v oblasti výzkumu,
  • koordinování mezinárodní, evropské a národní úrovně,
  • rozvoj lidských zdrojů
  • posílení vědecké a technologické základny EU (mj. rámcovými programy)
 • 2002 – ZAOSTÁVÁME ═»BARCELONSKÝ CÍL:

3% HDP na VaV do roku 2010 (2007 - EU27 - 1,85%HDP)

slide3

Evropský výzkumný prostor 2/2

 • 2007 – „revitalizace“ ERA - ZELENÁ KNIHA: NOVÉ PERSPEKTIVY – soustředění na několik oblastí:
  • mobilita výzkumných pracovníků
  • výzkumné infrastruktury
  • mezinárodní spolupráce
  • optimalizace výzkumných programů a priorit
  • sdílení znalostí
  • špičkové výzkumné instituce
 • 2010 EUROPE 2020 – post - lisabonská strategie
  • Preparing Europe for a New Renaissance – ERAB 2009
  • Unie inovací – výzkum, vzdělávání, inovace (znalostní trojúhelník)
slide4

Programy EU pro inovace a výzkum

6,2 mld 54 mld 3,6 mld 2,1 mld 347 mld

slide5

Lisabonská smlouva

Hlava XIX - Výzkum a technologický rozvoj a vesmír

články 179 až 190

Článek 179

1. Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti průmyslu, jakož i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou z hlediska ostatních kapitol Smluv pokládány za nezbytné.

2. Za tímto účelem Unie podporuje podniky včetně malých a středních, výzkumná střediska a vysoké školy v jejich činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje vysoké úrovně; podporuje jejich snahy o vzájemnou spolupráci, zejména tím, že umožňuje vědcům svobodně spolupracovat bez ohledu na hranice…

slide6

Několik čísel

Celkový objem financí na VaV (soukromé, veřejné prostředky):*

 • CZ: 2007 – 1,955 mld. € (54 mld CZK) – 1,54% HDP
 • EU: 2007 – 228,7 mld. € – 1,85% HDP
 • US: 2007 – 269 mld. € – 2,67% HDP

Roční průměr CIP, 7RP a prostředků ze strukturálních fondů na VaVaI je ~15 mld € v období 2007-2013.**

Průměrný roční příspěvek z EK na české projekty RP - ~ 850 mil. Kč (cca 50% rozpočtu GA ČR).***

AV ČR – 6RP+7RP – 220 mil. Kč - 2009 ****

Od roku 2007 existují možnosti financování VaVaI ze strukturálních fondů:

OP VaVpI – 2,071 mld.  € (EU) + 365 mil. € (CZ)

OP VpK – 1,829 mld. € (EU) + 330 mil. € (CZ) - částečně

*Science, Technology and Innovation in Europe, 2010 Edition

** A more research-intensive and integrated ERA – Key figures report 2008/2009

*** ECHO, Příloha 4-5/2010 ****VZ AV ČR 2009

slide7

K diskusi

V dobách hospodářského poklesu a úsporných opatření představují prostředky z rozpočtu EU rozsahem významný a současně i do nejbližší budoucnosti zajištěný stabilní zdroj financování výzkumu a vývoje. Možnosti, které tyto prostředky nabízejí, nejsou ale všelékem na problémy s financováním české vědy.*

*předseda AV ČR J. Drahoš, Akademický sněm, 22. 4. 2010

slide8

Evropský výzkumný prostor

a

Akademie věd ČR

www.avcr.cz

slide9

Koncepce mezinárodní spolupráce

 • Dlouhodobá koncepce mezinárodní spolupráce
 • Cíl: podpořit výzkum s prokazatelnou mezinárodní excelencí, který podporuje vědecké individuality a je spojený s budováním vědeckých škol a s ambicemi stát se centry mezinárodního významu
 • Podpora mobility, výzkumných infrastruktur, mezinárodní spolupráce, spolupráce s univerzitami a podnikatelskou sférou
slide10

Mezinárodní spolupráce

 • S mezinárodními vládními organizacemi

CERN, ESO, ESA, ESF, UNESCO

 • S mezinárodními nevládními vědeckými institucemi

ALLEA, EASAC, UAI, IAP, ICSU

 • Vlastní program bilaterální spolupráce
 • Spolupráce v rámci struktur EU

COST, ESF, Norské fondy, Výzkumný fond uhlí a oceli, Kultura 2007, ESA, ESO, EUREKA, Společné podniky (spolupráce na základě čl. 171 Smlouvy)

 • Rámcové programy a strukturální fondy EU
slide11

Formy mezinárodní spolupráce

 • účastníci projektů, experti, členové hodnotících komisí etc.
 • konzultace evropské vědní politiky
 • při přípravě legislativy týkající se evropské vědní politiky
 • diskuse s ostatními subjekty ERA i mezinárodními organizacemi
 • České předsednictví v Radě EU (2009) – spolupráce s MŠMT na 14 akcích a při formulaci priorit předsednictví
slide12

Aktivity v rámci struktur EU

 • Rámcové programy
  • 19% z CZ grantů
  • 92 projektů 7. RP
  • 2009 - 220 projektů 6. RP a 7. RP – 8,3 mil €
  • 3 ERC granty – 2 AG - UOCHB, 1 SG - FLU

(z celkových 6 grantů v CZ)

 • Strukturální fondy
  • Řada projektů na rozvoj lidských zdrojů, rozvoje inovačního prostředí a infrastruktur
  • Zejména OP VaVpI a OP VpK
slide13

AV ČR a výzkumné infrastruktury

 • AV ČR přímo provozuje:
  • Laserovou laboratoř PALS,
  • Zařízení na jadernou fúzi - Tokamak COMPASS D.
 • Naši vědci se léta účastní na experimentech v CERN, neutronové laboratoři ILL, synchrotronu v Grenoblu, či astronomického výzkumu ESO.
 • AV ČR je partnerem v řadě budovaných excelentních výzkumných infrastrukturách. (tzv. ESFRI Roadmap)
slide14

Přehled projektů výzkumných infrastruktur

Přehled projektů výzkumných infrastruktur s evropskou dimenzí:

 • ELI – Extreme Light Infrastructure
 • BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy
 • CEITEC - Středoevropský technologický institut
 • IT4Innovations - Centrum excelence
 • FNUSA – ICRC - Mezinárodní centrum klinického výzkumu
 • Udržitelná energetika
slide15

PROJEKT ELI - Extreme Light Infrastructure

 • součástí evropského plánu na vybudování příští generace velkých výzkumných zařízení
 • sídlo v ČR – Dolní Břežany
 • vybudování nejmodernějšího laserového zařízení zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oblasti interakce světla s hmotou
 • cena projektu – ~6,8 mld
 • samostatná právnická osoba (ERIC)
slide16

Financování VaV z prostředků EU: 2014-2020

 • Finanční perspektiva 2014 - 2020 (Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU)
 • Kohezní politika (5. Kohezní zpráva)

- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

- Evropský sociální fond (ESF)

- Fond soudržnosti (CF)

Cíle v oblasti VaVaI: zachovat podporu vzdělání, výzkumu, rozšířit na Prahu!

 • 8. Rámcový program

Pozice ČR: zjednodušit systém financování, podpořit výzkumné

infrastruktury a financování excelentního výzkumu (ERC)

2010-2011!

slide17

O základní podobě podpory VaVaI z prostředků EU po r. 2013 se rozhodne v příštích týdnech a měsících, věřím, že ČR příležitost prosadit své zájmy nepromešká

Děkuji vám za pozornost

[email protected]

ad