Laboratorn kontrola antikoagula n l by
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Laboratorní kontrola antikoagulační léčby PowerPoint PPT Presentation


  • 228 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Laboratorní kontrola antikoagulační léčby. MUDr.Ivana Hadačová OKH FN Motol. Laboratorní kontrola antikoagulační léčby. Cíl : Dosáhnout takové hladiny hypokoagulace, která minimalizuje na jedné straně riziko trombózy a na druhé straně krvácení terapeutické rozmezí.

Download Presentation

Laboratorní kontrola antikoagulační léčby

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Laboratorn kontrola antikoagula n l by

Laboratorní kontrola antikoagulační léčby

MUDr.Ivana Hadačová

OKH FN Motol


Laboratorn kontrola antikoagula n l by1

Laboratorní kontrola antikoagulační léčby

Cíl:

Dosáhnout takové hladiny hypokoagulace, která minimalizuje na jedné straně riziko trombózy a na druhé straně krvácení

terapeutické rozmezí


Peror ln antikoagula n l ba

Perorální antikoagulační léčba

Warfarin

Snižuje syntézu aktivních na K vitaminu závislých faktorů (II, VII, IX, X) v játrech.

Indikován k léčbě a prevenci trombózy a plicní embolie


Warfarin d vkov n

Warfarin - dávkování

Dospělí

5-15 mg/d

Děti

0.1 - 0.35 mg/kg/d

(maximálně 15mg)

Dávka se upravuje podle dosažené hodnoty INR


Warfarin laboratorn kontrola

Warfarin - laboratorní kontrola

Protrombinový test (PT), vyjádřený hodnotou

INR

Terapeutické rozmezí:

2,0 – 3,0

2,5 – 3,5

(pacienti s vysokým rizikem trombózy)


Antikoagula n l ba warfarinem

Antikoagulační léčba warfarinem

Zahájení léčby :

warfarin + heparin

INR denně

při dosažení požadované hodnoty INR ve dvou následujících odběrech heparin vysadit

INR za týden..14dnů…měsíc

Pacient se stabilizovanou hodnotou INR:

INR 1x za měsíc

častěji u pacientů s kolísáním INR, při změně dávky,

při přítomnosti interferujících faktorů


L ba heparinem

Léčba heparinem

Standardní heparin (SH)

Vazbou na antitrombin inhibuje trombin a aktivované faktory X, IX, XI a XII a tím brání přeměně fibrinogenu na fibrin.

Indikován k léčbě trombózy a plicní embolie, k prevenci při mimotělním oběhu a při dialýze

Nízkomolekulární heparin (LMWH)

Vazbou na antitrombin inhibuje aktivitu F X a v menší míře i trombin.

Indikován zejména k prevenci trombózy, ale i k léčbě trombózy a plicní embolie


Sh d vkov n

SH - dávkování

Dospělí

Bolus: 75 - 80 U/kg IVKontinuální infuze: 18 U/kg/h IVDávka se upravuje podle hodnoty APTT

Děti

Bolus: 75 U/kg IVKontinuální infuze: 20-28 U/kg/h IVDávka se upravuje podle hodnoty APTT/aXa


Sh laboratorn kontrola

SH – laboratorní kontrola

APTT R

odběr 4-6 hodin po zahájení infuze, po dosažení stabilní hodnoty 1x denně

Terapeutické rozmezí: 1,5 – 2,5

anti Xa (doporučeno pro děti)

Terapeutické rozmezí: 0,4 – 0,7 U/ml


Lmwh d vkov n

LMWH - dávkování

Dospělí

Prevence:

2000 - 4000 aXa IU (20 - 40mg) /24h

Laboratorní kontrola nutná jen u pacientů s vyšším rizikem trombózy

Léčba :

100 aXa IU (1 mg) /kg/12h

nebo 150 aXa IU(1.5 mg) /kg/24h

Dávku nutno upravit podle hodnoty anti Xa testu


Lmwh d vkov n1

LMWH - dávkování

Děti

Prevence:

<2 M: 75aXa IU (0.75 mg)/kg/12h

>2 M: 50 aXa IU (0.5 mg)/kg/12h

>2 m: 100aXa IU(1mg)/kg/24h

Dávku nutno upravit podle hodnoty anti Xa testu

Léčba :

<2 M: 150aXa IU (1,5 mg)/kg/12h

>2 M: 100aXa IU (1 mg) /kg/12h

Dávku nutno upravit podle hodnoty anti Xa testu


Lmwh laboratorn kontrola

LMWH – laboratorní kontrola

anti Xa test(odběr 4h po 2. dávce)

Terapeutické rozmezí: 0,5 – 1,0 U/ml

Preventivní rozmezí: 0,2 – 0,4 U/ml


  • Login