Spory energie
Download
1 / 34

ÚSPORY ENERGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

ÚSPORY ENERGIE. Čím sa zaoberá združenie Za Matku Zem. Klimatické zmeny Slovenská klimatická koalícia Obnoviteľné zdroje energie Úspory energií – energetická efektívnosť Jadrová energia Uhlie (Trebišov, Strážske...) Urán Bratislava – zeleň, zahusťovanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÚSPORY ENERGIE' - asasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

M sa zaober zdru enie za matku zem
Čím sa zaoberá združenie Za Matku Zem

 • Klimatické zmeny

  • Slovenská klimatická koalícia

 • Obnoviteľné zdroje energie

 • Úspory energií – energetická

  efektívnosť

 • Jadrová energia

 • Uhlie (Trebišov, Strážske...)

 • Urán

 • Bratislava – zeleň, zahusťovanie

  sídlisk, ochrana pamiatok, doprava (MHD,

  cyklodoprava), parky...


Pre o mus me za a etri resp efekt vne vyu va energie
Prečo musíme začať šetriť, resp. efektívne využívať energie?

 • Trvalá neudržateľnosť vysokej spotreby

 • Vyčerpateľnosť fosílnych palív

 • Šetrenie financií v domácnosti

 • Efektivita vo výrobe

 • Meniace sa trhové ceny energií

 • Energetická bezpečnosť

 • Ekonomická stabilita

 • Ochrana životného prostredia, prírody


Ekologick stopa
Ekologická stopa využívať energie?

 • Ecological footprint – plocha prostredia nutná na zabezpečenie plodín a energií podporujúcich súčasný životný štýl

 • Dnešná populácia ľudí (6,2 mld.) potrebuje na zabezpečenie svojich každodenných potrieb

  2-3 Zeme!


Ekologick stopa1
Ekologická stopa využívať energie?

 • Ekologická stopa vyjadrená na plochu na jednotlivca:


Pre o mus me za a etri
Prečo musíme začať šetriť ? využívať energie?

● Svetové ceny za zemný plyn vzrástli od začiatku

roka 2007 o 60% (životnosť ložísk cca 130 rokov)

● Cena za jeden barel surovej ropy prekročila v roku

2008 hranicu 100 USD. Ekonomická kríza -

pokles, ale predpokladá sa jej ďalší rast

(ložiská cca 40 rokov)


Pre o mus me za a etri1
Prečo musíme začať šetriť ? využívať energie?

 • Obmedzené zásoby má aj uhlie (140 r.) a urán (40-60 r.)

 • Svetové ceny za elektrickú energiu vzrástli od začiatku roka 2007 o 66%

 • Analytici - v nadchádzajúcich rokoch bude aj naďalej dochádzať k celkovému zdražovaniu

 • Regulácia cien vládou problém len oddiaľuje, nerieši

 • Slovensko je na 96% energeticky

  závislé na Rusku


Pre o mus me za a etri slovensko
Prečo musíme začať šetriť ? využívať energie? Slovensko

 • Energetická náročnosť SR je takmer dvojnásobná v porovnaní s priemerom v OECD a štvornásobná v porovnaní s EU-27.


Legislat va a spory
Legislatíva a úspory využívať energie?

 • Vládna politika

  • Stratégia energetickej bezpečnosti SR

  • Energetická politika SR

 • Spoločná politika EÚ

  • V rokoch 2008 až 2017 úspory majú predstavovať až 9 % z celkovej konečnej spotreby energie

  • Znížiť spotrebu E o 20% do roku 2020


Legislat va e
Legislatíva EÚ využívať energie?

 • „Akčný plán energetickej účinnosti do roku 2020“

  • Cieľ - znížiť spotrebu primárnej energie o 20 %

  • Úspora cca 100 mld. Eur

  • Emisie skleníkových plynov by sa znížili

   o 780 mil. ton ročne


Legislat va e1
Legislatíva EÚ využívať energie?

 • „Európsky strategický plán pre energetické technológie“

  • Zníženie nákladov na výrobu čistej energie, výrobu elektriny a tepla z nízko uhlíkových zdrojov v elektrárňach na fosílne palivá, podporu inovácií, vedy a výskumu.

  • Výdavky na vedu a výskum v energetike sa majú do roku 2014 zvýšiť o 50 %.


Kde v ade m eme u etri
Kde všade môžeme ušetriť? využívať energie?

 • Domácnosti

 • Priemysel / poľnohospodárstvo

 • Doprava


Dom cnosti
Domácnosti využívať energie?


Dom cnosti1
Domácnosti využívať energie?

 • Súčasná spotreba tepla na vykurovanie 1 m2 je 2- až 3-krát

  vyššia ako v severských krajinách, ktoré sa nachádzajú v

  chladnejšom klimatickom pásme

 • Výdavky domácností na bývanie,

  vodu, elektriku, plyn a iné palivá

  v % v roku 2006 podľa Eurostatu

  predstavujú 25,9%

  = posledné miesto (EÚ27 = 21,9%)


Zatep ovanie
Zatepľovanie využívať energie?

Zateplením domu sa dá ušetriť 30-40% energie


Dom cnosti spory
Domácnosti - úspory využívať energie?

 • Zníženie izbovej teploty o 1°C -úspora 6-7% energie potrebnej na vykurovanie

  • Odporúčaná teplota obývacích izieb je 21-22°C

  • V spálni stačí teplota 16-18°C


Dom cnosti spory1
Domácnosti - úspory využívať energie?

 • V zime vetrajte nárazovo – okná otvorte dokorán na max. 5 minút, nenechávajte len dlho otvorenú vetračku

 • Hliníková reflexná fólia za radiátorom znižuje straty tepla cez steny

 • Záclona siahajúca po parapetnú dosku ušetrí 25% energie oproti záclone až po zem, okno

  úplne bez záclony znamená naopak

  spotrebu až o 40% vyššiu

 • Nedostatočne utesnené škáry

  okien predstavujú straty energie

  vo výške 6-10%


Dom cnosti spory2
Domácnosti - úspory využívať energie?

 • Spolu by sme ročne mohli ušetriť 285 – 488 EUR


Dom cnosti spory3
Domácnosti - úspory využívať energie?

 • Stand-by režim predstavuje zbytočné výdavky navyše

 • Žiarivky majú oproti bežným žiarovkám životnosť 15x dlhšiu a spotrebu až o 80% nižšiu

 • Kúpeľ v plnej vani stojí 3x viac ako 6-minútové sprchovanie

 • Kvapkajúci kohútik minie mesačne až okolo 170 l vody

 • Chladničku treba odmrazovať – námraza hrubá 1 cm zvyšuje náklady na elektrinu až o 75%

 • Varením bez pokrievky minieme 3x viac

  energie ako s ňou

 • Prádlo netreba sušiť v sušičke


Pas vne domy
Pasívne domy využívať energie?

 • Znižujú náklady na energie takmer na nulu

 • Nepotrebuje konvenčné vykurovanie ani klimatizáciu

  Potreba vykurovania na m2/rok

 • Staršia zástavba – 200 kWh/m2/rok

 • Úsporný dom – 50-70 kWh/m2/rok

 • Pasívny dom – 5-15 kWh/m2/rok

 • Nulový dom – < 5 kWh/m2/rokPriemysel a po nohospod rstvo
Priemysel a poľnohospodárstvo spotreby primárnych zdrojov

 • Energeticky náročný priemysel – chemický, petrochemický, železiarsky, oceliarsky, papierenský a celulózny priemysel

 • Priemysel vyrábajúci energeticky

  náročné výrobky – najmä staršie

  typy výrobkov

 • Výrobky na jedno použitie

 • Poľnohospodárstvo – závlahy, hnojivá, monokultúrne veľkoplošné pestovanie


Priemysel cesta k spor m
Priemysel – cesta k úsporám spotreby primárnych zdrojov

 • Legislatíva

 • Nové technológie

 • Energetický audit

 • Monitoring

 • Inovácie

 • Kombinovaná výroba elektriny a tepla

 • Efektívna distribúcia energie v podnikoch

 • Potenciál úspor v priemysle = 30%


Alternat vy
Alternatívy spotreby primárnych zdrojov


Doprava
Doprava spotreby primárnych zdrojov

 • Osobná automobilová doprava

  • Záťaž finančná (palivá, poistenie,

   údržba)

  • Záťaž životného prostredia

  • Komplikovanie dopravy v meste

 • Letecká

  • Vysoká palivová náročnosť

  • Znečistenie


Doprava alternat vy
Doprava - alternatívy spotreby primárnych zdrojov

 • MHD

  • Rieši problematiku prehustenej dopravy v meste

  • Nové autobusy – znižovanie znečistenia v meste

 • Vlaková doprava

  • Environmentálne najvhodnejšia

  • Potenciál úspory pri prenose

   cestnej kamiónovej dopravy na

   železničnú prepravu

 • Lodná

  • Potenciál úspory pri prenose cestnej kamiónovej dopravy na vysokokapacitnú nákladnú lodnú


Doprava potenci l
Doprava - potenciál spotreby primárnych zdrojov

 • Modernizácia vozového parku

 • Optimalizácia dopravnej prevádzky

 • Spoplatnenie infraštruktúry

 • Optimalizácia riadenia dopravy a inteligentné dopravné systémy

 • Optimalizácia verejnej dopravy

 • Budovanie a modernizácia

  dopravnej infraštruktúry

 • Potenciál na celkových úsporách až 22%


Strat gia energetickej bezpe nosti sr
Stratégia energetickej bezpečnosti SR spotreby primárnych zdrojov

 • „Vysoká závislosť od nepretržitého prísunu základných surovín, neobnoviteľných zdrojov energie a ich dopravy môže prerásť do ohrozenia nielen ekonomickej prosperity a stability, ale aj bezpečnosti štátu.“

 • „Zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku surovinových a energetických kríz, ktoré môžu viesť až k ozbrojeným konfliktom.“

 • „Nerozvážne a neefektívne vyťažovanie prírodných zdrojov môže viesť k ich vyčerpaniu a nenávratným škodám na životnom prostredí.“


Strat gia energetickej bezpe nosti sr1
Stratégia energetickej bezpečnosti SR spotreby primárnych zdrojov

Prepočty OECD a EÚ naznačujú, že do roku 2030:

 • globálny dopyt po primárnej energii sa zvýši o 53 % pri 55 % náraste emisií;

 • fosílne palivá budú hlavným zdrojom energie, budú sa podieľať 83 % na krytí rastúceho dopytu po energetických zdrojoch;

 • zvýši sa podiel uhlia na výrobe elektriny;

 • rozvojové štáty sa budú podieľať 70 % na rastúcom dopyte po primárnych zdrojoch energie;

 • 20 triliónov USD bude potrebné investovať do zabezpečenia energetických zdrojov


Bari ry v oblasti spor
Bariéry v oblasti úspor spotreby primárnych zdrojov

 • Značne obmedzené verejné prostriedky na podporu energetickej efektívnosti na národnej úrovni.

 • Administratívne zložitá schéma

  štátneho podporného financovania.

 • Nedostatočný záujem zo strany bánk.

 • Pomalý rozvoj energetických služieb a limitovaný rozsah investícií od spoločností energetických služieb.

 • Nedostatok informovanosti o technológiách.


Na z ver seb sr
Na záver – SEB SR spotreby primárnych zdrojov

 • Pre podniky, služby a domácnosti - úspora energie

  = nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb, a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov.

 • Energeticky úsporné opatrenia sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, výrazne prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíčku opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu.

 • Napriek bariéram vláda počíta s odhadom možných úspor na úrovni 31%.


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť spotreby primárnych zdrojov


Kde n jdete al ie inform cie spor ch energie
Kde nájdete ďalšie informácie úsporách energie spotreby primárnych zdrojov

Za Matku Zem

Radlinského 39, P.O.Box 93

814 99 Bratislava

Tel./fax: 02-52454515

[email protected]

www.zmz.sk

 • http://www.zmz.sk

 • http://www.i-ekis.cz

 • http://www.ekowatt.cz

 • http://www.tzb-info.cz

 • http://www.uspornespotrebice.cz/

 • http://www.ekoskola.sk

 • http://www.e-filip.sk

 • http://www.energie.sk


ad