Energie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Energie PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Energie. energie. energie ≈ práce jednotka energie je joule ( J ) . Je definován jako práce, kterou vykoná síla 1 N působící po dráze 1 m Tuna měrného paliva (tmp) je jednotka energie, používaná v energetice. Podle definice měrného paliva platí 1 tmp = 29,31 GJ.

Download Presentation

Energie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energie

Energie


Energie1

energie

 • energie ≈ práce

 • jednotka energie je joule (J). Je definován jako práce, kterou vykoná síla 1 N působící po dráze 1 m

 • Tuna měrného paliva (tmp) je jednotka energie, používaná v energetice. Podle definice měrného paliva platí 1 tmp = 29,31 GJ.

 • British thermal unit (BTU)≈ 1 1kJ

 • výkon [W, watt]vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času[J/s]

 • Wh (watthodina) odpovídá práci stroje s příkonem jeden watt po dobu jedné hodiny, neboli 3600 joulům

 • kWh = 3.6 MJ


Spot eba energie

Spotřeba energie


Energie

http://ocw.nd.edu


Energie

http://www.fontes-rerum.cz/soubory/download/edr_energ_narocnost.pdf


Energie

http://www.fontes-rerum.cz/soubory/download/edr_energ_narocnost.pdf


Energie

http://www.fontes-rerum.cz/soubory/download/edr_energ_narocnost.pdf


Energie

http://www.fontes-rerum.cz/soubory/download/edr_energ_narocnost.pdf


V roba elekt iny

Výroba elektřiny

 • přeměna chemické energie

  • galvanické články

 • přeměna mechanické energie

  • alternátor, dynamo

  • vodní, tepelná, jaderná, větrná…

 • přeměna světelné energie

  • fotovoltaický článek

 • přeměna tepelné energie

  • termoelektrický článek


P enos a skladov n energi

Přenos a skladování energií

 • ropa, uhlí – vcelku jednoduché

 • plynná paliva – obtížnější

 • přenos elektřiny – vedení, ztráty (ideálně – krátké, velký průměr, vysoké napětí (=nízký proud), měď, zlato)

 • elektřinu nelze skladovat! – přečerpávací elektrárny, vodík

 • naprostá nutnost vyvážení výroby a spotřeby!!!!


Energie

ČR, zdroj: ERÚ

celkem 38,5 TWh


Energie

http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2011/Rocni_zprava_ES_CR_FINAL.pdf


Energie

http://technet.idnes.cz/solarni-elektrarny-temelin-dfy-/tec_technika.aspx?c=A121115_123429_tec_technika_mla

http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2011/Rocni_zprava_ES_CR_FINAL.pdf


P em na mechanick energie

přeměna mechanické energie

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Water_turbine.jpg


Jadern energetika

jaderná energetika

Energie získaná z 1 kg uranu odpovídá přibližně energii, kterou bychom dostali spálením 3 000 000 kg uhlí.

http://artemis.osu.cz/mmfyz/


Jadern reaktor

jaderný reaktor

http://artemis.osu.cz/mmfyz/


Temel n

Temelín

http://ok1zed.sweb.cz/s/el_jaderna.htm


Energie j dra

energie jádra

 • E=mc2

 • 1 kg hmoty = 25 TWh, při štěpění jádra jen cca 1‰

 • další možnosti?

  • termojaderná fúze (cca 1%)

  • anihilace hmoty a antihmoty (100%)

http://ok1zed.sweb.cz/s/el_jaderna.htm


Jadern palivo

Jaderné palivo

uran, plutonium, thorium

http://technet.idnes.cz/exkluzivni-fotoreportaz-z-modernizace-jaderne-elektrarny-temelin-1fb-/tec_reportaze.asp?c=A070827_101055_tec_reportaze_rja

 • přirozená radioaktivita – uhlí

 • využití rychlých, množivých reaktorů

http://www.energyweb.cz/


Energie

http://www.osel.cz/index.php?clanek=3568


Ostatn mechanick elektr rny

ostatní „mechanické“ elektrárny

 • vždy stejný princip – něco musí točit turbínou

 • voda, vítr, pára, spalování biomasy, bioplynu

http://www.nexteraenergyresources.com/content/where/portfolio/hydro/hydro_plant.shtml

výroba = spotřeba!!!


Energie z biomasy

energie z biomasy

Daugendorf 2007


Slune n z en

Sluneční záření

 • solární konstanta: 1,38 kW/m2 (povrch atmosféry)

 • „Sluneční výkon 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva.“ (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/slunce.html)


Fotovoltaick l nek

Fotovoltaický článek

 • běžně je špičková účinnost cca 11-16% (ale metodika měření!)

 • globální sluneční záření (přímé + rozptýlené) v ČR cca 1 MWh/m2

 • teoretický maximální zisk cca 100 kWh/m2

 • Temelín 13TWh/rok = 13 000 000 000 kWh, tj. ekvivalent 130 000 000 m2 tj. 130 km2


Energie

typy fotovoltaických článků a jejich „typická“ účinnost

Další typy článků mají v laboratoři účinnost až 40%

http://www.isofenenergy.cz

cena el. energie v r. 2008 = 1 559 Kč/MWh

povinný odkup „sluneční“ elektřiny za 13 730-14 080 Kč/MWh

„tržní cena“ sluneční elektřiny cca 980 Kč/MWh

 výkup za cca 14x vyšší cenu – kdo to platí?


Energie

www.csas.cz


Fototermick syst my

Fototermické systémy

 • neslouží k výrobě elektřiny, ale produkci tepla

 • běžně účinnost 40-50%

 • mnohem levnější výroba než fotovoltaické články

http://www.terms-cz.com/


Tepeln erpadla

Tepelná čerpadla


Tepeln erpadla1

Tepelná čerpadla

http://www.ekoportal.cz/?soub=29&section=2&article=5

http://www.rokov.cz/


Skladov n energie

Skladování energie

Vodní dílo Dalešice

Dlouhé Stráně

Vodní elektrárna Štěchovice

Vodík


V roba vod ku

Výroba vodíku

 • Parní reforming fosilních paliv

 • elektrolýza vody

 • Vysokoteplotní elektrolýza

 • Termochemické cykly štěpení vody

 • Biotechnologická produkce vodíku

 • fotolýza vody


Obnoviteln zdroje

obnovitelné zdroje

velice optimistický odhad možnosti pokrytí energetických nároků průměrného Brita z obnovitelných zdrojů


Pro z jemce energetika r

pro zájemce - energetika ČR

 • http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-doporuceni-nek-ii-ke-statni-energeticke-koncepci-ceske-republiky

 • http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-vychazi-srovnani-energetickych-koncepci

 • http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-u-energetickych-zdroju-je-vzdy-dulezite-srovnani

 • http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-je-energetika-prosazovana-ekologickymi-aktivisty-ekologicka

 • http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-ekologicke-pyrrhovo-vitezstvi

 • http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-to-vypada-s-cestou-nemecka-k-zelene-energii

 • http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-je-to-s-oze-hlavne-fotovoltaikou-a-dotacemi-na-ne

 • http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/slunce-versus-atom-polemicka-debata

 • samozřejmě sledujte i odkazované články a rozporované zdroje


 • Login