Pilase vaimse tervise hindamine juhendmaterjal kooli dedele
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Õpilase vaimse tervise hindamine JUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Õpilase vaimse tervise hindamine JUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE. Siivi Hansen, Kädi Lepp Tervise Arengu Instituut, SA Tallinna Koolitervishoid 2011. Vaimse tervise mõiste.

Download Presentation

Õpilase vaimse tervise hindamine JUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pilase vaimse tervise hindamine juhendmaterjal kooli dedele

Õpilase vaimse tervise hindamineJUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE

Siivi Hansen, Kädi Lepp

Tervise Arengu Instituut, SA Tallinna Koolitervishoid

2011


Vaimse tervise m iste

Vaimse tervise mõiste

 • Vaimset tervist käsitletakse heaolu seisundina, milles indiviid saab realiseerida oma võimeid, tuleb toime pingetega elus, töötab tulemuslikult ja viljakalt ning annab oma panuse ühiskondlikku ellu (WHO 2001).

 • Vaimne tervis on üldise tervise lahutamatu osa, mis peegeldab tasakaalu indiviidi ja keskkonna vahel


Kooli dede lesanded

Kooliõdede ülesanded

„ Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse“ § 43 lõige 1 alusel SM 13.08.2010 määrus nr 54.

Määruses on kooliõe ülesannetena muu hulgas loetletud

järgnevad tegevused:

 • I, III, VII ja XI klassi õpilastele ennetava tervisekontrolli teostamine, mis hõlmab õendusanamneesi kogumist, terviseseisundi hindamist, sh pikkuse ja kaalu mõõtmist, KMI määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi kontrolli, naha- ja limaskestade seisundi hindamist, luu- ja lihaskonna seisundi hindamist, sugulise arengu hindamist, vaimse tervise hindamist.

 • õpilaste individuaalne nõustamine tervise, terviskäitumise ja vajadusel reh. Plaaniga seotud küsimustes


Miks see on vajalik

Miks see on vajalik?


Kuidas seda teha

Kuidas seda teha?


Juhendmaterjal kooli dedele

Juhendmaterjal kooliõdedele


Juhendi eesm rk

Juhendi eesmärk

Käesoleva juhendi eemärgiks on olla õele abiks

kooliõe tööd reguleerivas määruses loetletud ülesannete

täitmisel:

 • anda teadmisi vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest

 • vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest

 • kirjeldada võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades

 • olla toeks koostööl teiste koolitöötajatega

 • lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli

 • tuua viiteid, kust oma teadmisi ja oskusi veelgi täiendada.


Juhendi koostajad

Juhendi koostajad

 • Autorid Anu Susi ja Ruth Tohvre

  Tartu Ülikooli Kliinikum

 • Retsenseeris Anne Kleinberg

  SA Tallinna Lastehaigla

 • TänudKädi Lepp ja Raissa Zhmarjova

  SA Tallinna Koolitervishoid

 • Tänud Zrinka Laido ja Lauraliisa Mark

  Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

 • Tänud kõigile materjali valmimisele kaasa aidanud kooliõdedele.

 • Koostas Siivi Hansen

  Tervise Arengu Instituut


Juhendmaterjali lesehitus 1

Juhendmaterjali ülesehitus 1

 • Sisukord

 • Sissejuhatus. Juhendi eesmärk.

 • 1. Vaimne tervis

 • 1.1 Vaimse tervise probleemide ennetamine

 • 1.2 Vaimse tervise probleemide äratundmine

 • 2. Suhtlemine ja koostöö

 • 2.1 Lapsega suhtlemine

 • 2.2 Koostöö vanemate ja võrgustikuga

 • 2.3 Lisainformatsiooni hankimine

 • Kriisiolukorrad

 • 3.1 Tegutsemine kriisiolukorras, kui õpilane käitub ohtlikult

 • 3.2 Tegutsemine väärkohtlemise kahtluse korral

 • 3.3 Tegutsemine enesetapuohu korral


Juhendmaterjali lesehitus 2

Juhendmaterjali ülesehitus 2

 • 3. 4. Psüühikahäired lapse- ja noorukieas

 • 4.1 Meeleoluhäired (F 31-33)

 • 4.1.1 Depressioon

 • 4.1.2 Bipolaarne meeleoluhäire

 • 4.2 Ärevushäired (F40–42)

 • 4.3 Kohanemishäired (F 43)

 • 4.4 Hüperkineetilised häired (F90–91)

 • 4.5 Käitumishäired ( F91–92)

 • 4.6 Spetsiifilised õpivilumuste häired (F81)

 • 4.7 Söömishäired (F50)

 • 4.8 Pervasiivsed arenguhäired e autismispektri häired (F84)

 • 4.9 Vaimne alaareng (F 7)

 • 4.10 Enurees ja enkoprees (F98)

 • 4.11 Psühhootilisedhäired ( F 20–29)

 • 5. Vaimse tervise probleemidega õpilaste meditsiinilise abi võimalused Eestis

 • 6. Puude raskusaste ja rehabilitatsioon

 • Kokkuvõte


Koolitused kooli tervishoiut tajatele

KOOLITUSED KOOLI TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

2012-2013


Pi lootkoolitus 17 18 11 11 tallinnas

piLOOTKOOLITUS17.-18.11.11 Tallinnas

 • EESMÄRK: Anda teadmisi kooliõe rollist ja võimalustest õpilaste vaimse tervise hindamisel ja toetamisel, vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest ning kirjeldada võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades.

 • KURSUSE LÄBINU:

 • oskab märgata, kui laps on vajab abi ja suudab teda kuulata, mõista ning talle abi pakkuda või seda organiseerida

 • teab laste ja noortega suhtlemise efektiivseid suhtlemistehnikaid

 • oskab hinnata lapse vaimse tervise seisundit

 • oskab meeskonna liikmena koos teiste kooli töötajatega osaleda kriisiolukordade hindamisel ja lahendada tüüpilisemaid olukordi,

 • on teadlik enamlevinumatest laste vaimse tervise häiretest

 • oskab otsida ning kasutada juhtnööre 2011. aastal valminud samateemalisest juhendmaterjalist.


Koolitajad

KOOLITAJAD

 • Anu Susi – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna arst-õppejõud

  (vaimse tervise käsitlus, enamlevinumad vaimse tervise häired õpilastel, psühhiaatriaseadus).

 • Margit Koolmeister – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna kliiniline psühholoog

  (suhtlemine õpilasega, ülevaade suhtlemistehnikatest, koolis enamlevinumad kriisiolukorrad ja nendega toimetulek).

 • Ruth Tohvre – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vanemõde

  (kooliõe roll, tegevused, keskkonna hindamine ja kohandamine (õpilase vajadustest lähtuvalt), abistamise võimalused, puuetega lapsed ja rehabilitatsioon).


Meetod

MEETOD

Teadmiste andmisel kasutatakse:

 • interaktiivset loengut

 • grupitöid

 • juhtumite analüüsi

  Iga kursuse läbinu saab eesti või vene

  keelse personaalse materjali :

  ”Õpilase vaimsetervise hindamine.Juhendmaterjal

  kooliõdedele” Tln, 2011.

  Materjal saab avalikuks TAI kodulehel 2013.aastal


Koolitused 2012 2013

KOOLITUSED 2012-2013

 • TARTUS

 • 8 koolitust eesti k.

 • 2 koolitust vene k.

 • Koolitajad:

 • Anu Susi

 • Ruth Tohvre

 • Margit Koolmeister

 • 2012a = 4+1

 • 2013a = 4+1

 • TALLINNAS

 • 10 koolitust eesti k.

 • 2 koolitust vene k.

 • Koolitajad

 • Piret Aavik

 • Anne Kleinberg

 • Mare Kant

 • 2012a = 5+1

 • 2013a = 5+1


Koolitusinfo

Koolitusinfo

 • Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.

 • Koolitusele registreerumine toimub interneti keskkonnas – teile saadetakse koolituskutsega link

 • Registreerumine toimub kuni kohtade olemasoluni.

 • Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teadakoolitusspetsialistile.

 • Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon 3 päeva enne koolituspäeva toimumist.


T name

Täname!


 • Login