sugeng enjing para siswa
Download
Skip this Video
Download Presentation
SUGENG ENJING PARA SISWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

SUGENG ENJING PARA SISWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 912 Views
 • Uploaded on

SUGENG ENJING PARA SISWA. TEMBUNG LINGGA & TEMBUNG ANDHAHAN. Dening : Eri H. A. TEMBUNG LINGGA. Tembung kang durung owah saka asale, utawa ing basa Indonesia diarani “ kata dasar”. Tuladhane: sapu, tulis, meja, kursi lsp. B. TEMBUNG ANDHAHAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SUGENG ENJING PARA SISWA' - aran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sugeng enjing para siswa
SUGENG ENJING

PARA SISWA

a tembung lingga
A. TEMBUNG LINGGA
 • Tembung kang durung owah saka asale, utawa ing basa Indonesia diarani “ kata dasar”.
 • Tuladhane: sapu, tulis, meja, kursi lsp
b tembung andhahan
B. TEMBUNG ANDHAHAN
 • Tembung kang wus owah saka asale amarga oleh wuwuhan(imbuhan)/afiksasi
 • Wujude: Ater-ater, seselan, panambang.
1 ater ater
1. ATER-ATER
 • A. Ater-ater Hanuswara
 • Wujude: m-, n-, ny-, lan ng-,
 • Tuladhane:
  • M- +pangan = mangan
  • N- +tulis = Nulis
  • Ny- +silih = nyilih
  • Ng- + ombe = ngombe
  • lsp
b ater ater tripurusa
B. Ater-ater Tripurusa
 • 1. Tri tegese telu dene Purusa tegese gantining wong
 • 2. Wujude yaiku: dak-, kok-/ko-, lan di-.
 • Tuladha: dak tuku, dak jupuk, kok pangan, koktuku, dituku, dipangan, lsp
c ater ater liyane
C. ATER-ATER LIYANE
 • Wujude: a-, ka-/ke-, pa-,pra-, sa-, pari-, kuma-, kapi-, ma-/me-, pan-, pam-, pang-.
 • Tuladha:
  • A-+sikil = asikil
  • Ka-+tulis = katulis
  • Pa-+warta =pawarta
  • Pra-+lambang =pralambang
  • Sa-+kamar =sakamar
  • Pari-+wara =pariwara
lanjutan
Lanjutan:
 • -. Kuma-+wani =kumawani
 • -. Kapi-+lare =kapilare
 • -. Ma-+gawe =magawe
 • -. Pam-+bagya =pambagya
 • -. Pang-+gawe =panggawe
 • lsp
2 seselan
2. SESELAN
 • Wujude: -um-, -ini-, -er-, lan –el-.
 • Tuladha

1. sawur +-um- = sumawur

2. tulis+ -in- = tinulis

3. gandhul+-er- = gerandhul

4. gebyar+-el- =gelebyar

Tuladha sanesipun kasuwun pados piyambak!

3 panambang
3. PANAMBANG
 • Imbuhan sakmburining lingga.
 • Tuladha:

- bali + -a =balia

- cacah+-e =cacahe

- cathet+-en =catheten

- garis+-I =garisi

- tulis+-an =tulisan

- sepatu+-ku =sepatuku

- cara+-ne =carane

- bukak+-ane =bukakane

- eyang+-ipun =eyangipun

lsp

4 andhahan sarana dirangkep
4. ANDHAHAN SARANA DIRANGKEP
 • WUJUDE

A. Dwi lingga wantah: esuk-esuk, awan-awan, lsp

B. Dwi lingga salin swara: bola-bali, lola-lali, mloka-mlaku, bengak-bengok, lsp

C. Dwi purwa: tetulung, bebungah,lsp

D. Dwi wasana: cekikik, penyonyo, lsp

E. dicambor: 2 utawa luwih dadi siji teges siji: wutuh & tugel (motor mabur, dubang)

5 gabungan wuwuhan konfiks
5. GABUNGAN WUWUHAN(KONFIKS)
 • TULADHA:
 • Ng-gawe-ake =nggawekake
 • Ke-dhuwur-en =kedhuwuren
 • Ng-estu-ake =ngestokake
 • N-tuku-ake =nukokake
 • M-pundhut-ake =mundhutake
 • Ng-urmat-I =ngurmati
 • Di-rungu-ake =dirungokake
 • lsp
ad