V po et a hodnocen energetick n ro nosti budov v r
Download
1 / 18

VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR. prof.Ing.Karel Kabele,CSc . Předseda STP REHVA Vice-president. Globální oteplování…. Výchozí stav.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR' - annona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V po et a hodnocen energetick n ro nosti budov v r

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Katedra technických zařízení budov

VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR

prof.Ing.Karel Kabele,CSc.

Předseda STP

REHVA Vice-president

EPEE Congress Prague 2008


Glob ln oteplov n
Globální oteplování…

EPEE Congress Prague 2008


V choz stav
Výchozí stav

 • Budovy spotřebovávají více než 40% energie v Evropě – více než doprava a průmysl

EPEE Congress Prague 2008


Sm rnice 2002 91 ec o energetick n ro nosti budov
Směrnice 2002/91/EC “o energetické náročnosti budov“

Hlavní požadavky:

 • obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov;

 • použití minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov;

 • použití minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov v případě větší modernizace;

 • energetická certifikace budov;

 • pravidelné inspekce kotlů a klimatizačních systémů v budovách;

  ÚČEL: Stanovit základní nástroje snižování energetické náročnosti:

 • Opatření k nízké energetické náročnosti nových a větších stávajících renovovaných budov (EPBD čl. 4, 5 a 6).

 • Energetické průkazy budov (EPBD čl. 7)

 • Inspekce kotlů a vzduchotechnických zařízení (EPBD čl. 8 a 9).

EPEE Congress Prague 2008


Obecn r mec pro v po et energetick n ro nosti budov dle 2002 91
Obecný rámec pro výpočet energetické náročnosti budov dle 2002/91

… Metoda výpočtu energetické náročnosti budov musízahrnovat alespoň tato hlediska:

a)tepelné vlastnosti budovy (obvodový plášť, vnitřní příčky apod.). Tyto vlastnosti mohou rovněž zahrnovat průvzdušnost;

b) zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou, včetně jejich izolačních vlastností;

c) klimatizační zařízení;

d) větrání;

e) zabudované zařízení pro osvětlení(zejména nebytový sektor);

f) umístění a orientace budovy, včetně vnějšího klimatu;

g) pasivní solární systémy a protisluneční ochrana;

h) přirozené větrání;

i) vnitřní mikroklimatické podmínky, včetně návrhových hodnot vnitřního prostředí.

EPEE Congress Prague 2008


Co je to enb
Co je to ENB?

energetická náročnost budov je:

 • u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované

 • u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie

 • v obou případech se jedná o energii potřebnou při standardizovaném užívání budovy, zejména energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení.

  - §2 Zákon č. 406/ 2006 Sb., o hospodaření energií

EPEE Congress Prague 2008


Způsoby stanovení ENB

Bilanční hodnocení je založeno na výpočtu potřeb energií po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc) podle jednotných okrajových podmínek (zatížení budovy z hlediska provozu)

Operativní hodnocení stávajících budov je založeno na využití stávajících potřeb energií

EPEE Congress Prague 2008


Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

 • Bilanční hodnocení >>v ČR se hodnotí dle vypočtených hodnot…

 • Využití některých ze stávajících nástrojů?

  • Vede k aplikaci simulačních výpočtů, jazyková bariéra, časová náročnost výpočtu…

  • Dynamické modely (ESP-r, DesignBuilder…)

 • Národní kalkulační nástroj NKN

  • Stanovení roční spotřeby energie pro účely posuzování budov

  • Zařazení budovy do klasifikační stupnice


 • Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

  Výpočtová metoda

  Zónový výpočet ustáleného stavu energetické rovnováhy

  12 reprezentativních dnů s hodinovým krokem

  Dynamické vlastnosti jsou vyjádřeny činitelem využití tepelné kapacity budovy, účinností systémů technických zařízení budovy a účinností využití tepelných zisků

  EPEE Congress Prague 2008


  Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

  • STANOVENÍ POTŘEBY ENERGIE

   • Vytápění

   • Ohřev TV

   • Chlazení

  • STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

   • Vytápění – zdroj tepla

   • Ohřev TV – zdroj přípravy TV

   • Chlazení – zdroj chladu

   • Osvětlení

   • OZE, KVET

  EPEE Congress Prague 2008


  Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

  Vstupní údaje pro výpočet

  1. Budova

  • Tepelně - technické řešení konstrukcí budovy

  • Zónování budovyna jednotlivé provozní celky.Budova, nebo její část je zónou, pokud

   • Je zásobována ze stejné skladby energetických systémů budovy (užití energie v zóně je stejné)

   • má stejný režim provozu užívání, liší se např. ve vnitřních podmínkách, provozu, využití, apod.

  EPEE Congress Prague 2008


  Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

  Účinnost výroby, distribuce, regulace

  Pomocné energie

  Vstupní údaje pro výpočet

  2. Energetické systémy

  • Vytápění

   • Popis zdrojů,distribučních soustavy, emise tepla

  • Chlazení

   • Popis zdrojů,distribučních soustav, emise chladu

  • Vzduchotechnika

   • Popis jednotlivých VZT zařízení

  • Příprava teplé vody

   • Zdroj, distribuce

  • Osvětlení

   • Popis osvětlovací soustavy a způsobu ovládání

  EPEE Congress Prague 2008


  Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

  Syntetická data

  Čtyři klimatické oblasti

  analogicky k ČSN 730540-3, Příloha H1.

  Vstupní údaje pro výpočet

  3. Klimatické údaje

  • průměrná venkovní teplota θe,k °C

  • průměrná teplota zeminy θe,G °C

  • měrná vlhkost vzduchu xe g/kg

  • průměrná teplota/měsíc θe,k °C

  • návrhová teplota θe °C

  • doba slunečního svitu tsol,h h

  • intenzita slunečního záření Is W/m2

  EPEE Congress Prague 2008


  Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

  Vstupní údaje pro výpočet

  4. Standardizovaný profil užívání

  • obecné údaje(typ zóny, časový provoz zóny…)

  • vytápění(vnitřní výp. teplota v režimu vytápění, útlumu, provozní doba vytápění…)

  • chlazení(vnitřní výp. teplota v režimu chlazení a mimo provozní dobu, teplota přiv. vzduchu…)

  • větrání(doba provozu větrání, množství a teplota vzduchu…)

  • vnitřní tepelné zisky(počet a přítomnost osob, pomocné energie…)

  • osvětlení(doba využití denního světla a bez denního světla, měrná roční spotřeba elektřiny na osvětlení…)

  EPEE Congress Prague 2008


  V po et dodan energie
  Výpočet dodané energie

  EPEE Congress Prague 2008


  Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

  Výsledky výpočtu - hodnocení

  • SPOTŘEBA ENERGIE

  • Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., v kWh/m2

  • CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVYzahrnující energii dodanou pro

   • Vytápění a větrání, chlazení, vlhčení, osvětlení, OZE, KVET a pomocnou energii potřebnou na provoz systémů

  EPEE Congress Prague 2008


  Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

  Výsledky výpočtu - hodnocení

  • CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY

  • PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

   • GRAFICKÉ ZÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENB

   • PROTOKOL PRŮKAZU ENB

  EPEE Congress Prague 2008


  Děkuji za pozornost

  prof.Ing.Karel Kabele,CSc.

  ČVUT – FSv, katedra TZB

  http://tzb.fsv.cvut.cz

  EPEE Congress Prague 2008


  ad