ECHİNOCOCCOSİS KİST HİDATİK - PowerPoint PPT Presentation

Ech nococcos s k st h dat k
Download
1 / 31

 • 572 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ECHİNOCOCCOSİS KİST HİDATİK. Echinococcus granulosus köpek Echinococcus multilocularis tilki Echinococcus oligartus kaplan Echinococcus vogeli kurt. Kistik echinococcosis ( E. Granulosus) Alveoler echinococcosis ( E. Multilocularis) Avrupa, Orta Doğu, Çin, Amerika, japonya

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ECHİNOCOCCOSİS KİST HİDATİK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ech nococcos s k st h dat k

ECHİNOCOCCOSİSKİST HİDATİK

 • Echinococcus granulosus

  • köpek

 • Echinococcus multilocularis

  • tilki

 • Echinococcus oligartus

  • kaplan

 • Echinococcus vogeli

  • kurt


Echinococcosis kist hidatik

 • Kistik echinococcosis (E. Granulosus)

 • Alveoler echinococcosis (E. Multilocularis)

  Avrupa, Orta Doğu, Çin, Amerika, japonya

 • Polikistik echinococcosis (E. Oligartus ve E. vogeli)

  Orata ve Güney Amerika


Echinococcus granulosus

Echinococcus granulosus

 • KİSTİK ECHİNOCOCCOSİS

 • Hidatik kist

 • Uniloküler hidatidoz

 • Kist hidatik

 • Petekli kist hidatik

 • Sulu kist


Echinococcosis kist hidatik

3 - 6 mm


Echinococcosis kist hidatik

 • 2-6 / 0.6 MM

 • Skolex

 • Boyun

 • Halkalar

  • Genç

  • Olgun

  • Gebe (400-800 yumurta)

   • Gental delik ortanın arkasında


Evrim

evrim

 • Köpek-geviş getirenler-köpek

 • Erişkin köpek ince bağırsağında

 • Koyun, keçi, sığır, manda, at, domuz, fil

 • Parazit neslinin devamı için uygun olmayan ara konak insan


Echinococcosis kist hidatik

32 - 80 günde erişkin

3 - 6 mm

protoskolex

kist

oncosphere

koyun, keçi,domuz,sığır, at, deve


Echinococcosis kist hidatik

E. multilocularis (1.2 - 3.7 mm)

Asıl konak tilkigiller

Ara konak küçük kemiriciler.

E. vogeli (5.6 mm)

E. oligarthrus ( 2.9 mm )


Unilok ler hidatik kist

Uniloküler hidatik kist

 • Fibröz kapsül (kemikte bulunmaz)

 • Kütikül tabaka (1mm) (mukopolisakkarit)

 • Çimlenme zarı

  • Parankim zarı

  • Filizlenme zarı

 • Çimlenme kapsülleri

 • Kist sıvısı

 • Çimlenme kesesi


Kist s v s

Kist sıvısı

 • Steril

 • Kaya suyu gibi berrak

 • ph 7.2 - 7.4

 • Yoğunluk 1007-1015

 • Az miktarda albümin içerir

 • Isıyla pıhtılaşmaz

 • Antijeniktir

 • Hidatik kum


Imlenme kesesi

Çimlenme kesesi

 • Kız kist

 • İç ve dış yavru keseler

 • Dış kısmında kütikül bulunur


Hidatik kum

Hidatik kum

 • Çimlenme kapsülleri

 • Protoskolexler (2 milyon veya steril


Epidemiyoloji

Epidemiyoloji

 • Kaynak

 • Geviş getiren hayvanlarda en sık AC

 • Çoban,ayakkabı tamircisinde sık

 • Yumurta

  • Suda 1 ht

  • Buzda 4 ay

  • Kurumaya, ısıya dirençsiz


Imminoloji

imminoloji

 • Erişkin ve larval antijenler farklı

 • Protoskolekslerin,kutikülün, kist sıvısının antijenik yapıları farklı

 • Antijen 5 kist sıvısında, çimlenme zarı ve protoskolekslerde bulunur

  • İyi bağışıklık oluşturur

  • Isıya dayanıksız

  • Lipoprotein yapısında


Echinococcosis kist hidatik

 • Antijen B

  • Kütikül, çimlenme kapsülü ve protoskolekste bulunur

  • Lipoprotein yapısında

  • 100ºC’ye 15 dakika dayanır

 • Normal insan serumu komplemanın da etkisiyle onkosferi eritir.

 • Vücutta kist hidatik bulunduğu sürece reinfeksiyona karşı bağışıklık vardır (premünisyon bağışıklığı)


Klinik

klinik

 • İki tip kist gelişir

  • Primer

  • Sekonder

   • Kemik%1

 • Genel belirtiler

  • Kurdeşen tarzı döküntü

  • Eozinofili

  • Büyüme geriliği

 • Yerel belirtiler


Echinococcosis kist hidatik

Tanı

 • Makroskobik

 • Mikroskobik

  • E. Granulosis çengelleri aside dirençli, malaşit yeşili ile boyanır

 • Seroloji

  • İHA, İFA, ELİSA, Weinberg deneyi (kompleman birleşme deneyi)


Echinococcosis kist hidatik

 • Cilt testi (Casoni deri testi)

  • Erken reaksiyon

  • Geç reaksiyon

 • Radyoloji

 • Sitigrafi

 • Ultrason

 • Patolojik inceleme


Echinococcosis kist hidatik

 • Tedavi

  • Cerrahi

  • Mebendazol

  • praziquantel

 • Korunma

  • Erişkin parazitlere karşı savaş

  • Hayvan kesimlerinin kontrolü


Echinococcus multilocularis

Echinococcus multilocularis

 • Petekli ekinokok kisti

 • Alveoler kist

 • Alveoler echinococcosis

 • 1.2-3.7 mm

 • Halka sayısı 3-5

 • Genital delik ortanın önünde


Echinococcosis kist hidatik

 • Tilki

 • Küçük kemiriciler


Echinococcosis kist hidatik

 • Tilki-küçük kemiriciler-tilki


Echinococcosis kist hidatik

 • Kistler steril

 • Multiloküler hidatidoz (MLH)

 • Petekli ekinokok kisti (PEK)

 • Eritilmiş kar suyu

 • %90 sarılık


 • Login