Administrativní funkční styl - PowerPoint PPT Presentation

Administrativn funk n styl
Download
1 / 7

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Texty mají často právní platnost; funkce (cíl): regulativní (řídicí), zpravovací, správní; rysy: vysoká standardizace - pevně dané a pečlivě dodržované normy, jednoznačnost, formální dokonalost; autor i adresát neosobní (např. právnická osoba); převažují písemné texty.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Administrativní funkční styl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Administrativn funk n styl

Texty maj asto prvn platnost;

funkce (cl): regulativn (dic), zpravovac, sprvn;

rysy: vysok standardizace - pevn dan a peliv dodrovan normy, jednoznanost, formln dokonalost;

autor i adrest neosobn (nap. prvnick osoba);

pevauj psemn texty.

Administrativn funkn styl


Administrativn funk n styl

Objektivnost, vcnost, rychlost, strunost, pehlednost

jazyk: spisovn, termny, zkratky, ustlen formulace, stereotypnost;

zhutn vyjadovn elipsa sloves, heslovitost;

zven frekvence slovek.

Prodm nebo pronajmu byt 3+1, 82 m, OV, cihla, 3.NP, v Hronov nad Veerkou. Byt i cel dm po rekonstrukci, za domem parkovn, zahrada. V dom ij jen slun lid. Cena 800 000 K. Tel.: 607 123 456.


Administrativn funk n styl

Odklzen snhu mechanickmi prostedky je z ekologickho hlediska nejvhodnj technologi zimn drby. Snh je nutno odstraovat podle monost sprvce mstnch komunikac jet ped tm, ne jej provoz zhutn. S odklzenm snhu mstnch komunikac se zan, kdy vrstva snhu peshne cca 3 a 5 cm. Pi trvalm snen se odstraovn snhu provd opakovan.

Neosobn tvary sloves;

slovesa asto v trpnm rodu;

zven pouvn genitivu.


Jazykov tvary

dost,

pln moc,

ivotopis,

edn zprva,

edn dopis,

vyhlka,

rozsudek,

Jazykov tvary

 • inzert,

 • reklama,

 • plakt,

 • pozvnka,

 • zpis,

 • posudek,

 • protokol.


D kuji za pozornost

Dkuji za pozornost.


Pou it literatura

Pouit literatura

MAKOV, D.: esk jazyk pehled stedokolskho uiva. Petra Velanov, Teb 2009. ISBN 80-902571-5-1.

ECHOV, M. KRMOV, M. MINOV, E.: Souasn stylistika. Nakladatelstv Lidov noviny, Praha 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.

Echo. esk regionln noviny. Ronk 20, . 29, 18. jna 2013, s. 6. Upraveno.

http://www.mestonachod.cz/plan_zu_2013_14.pdf, 14. 11. 2013 Technick sluby Nchod s.r.o. Blkova 196, 547 01 Nchod. PLN ZIMN DRBY mstnch komunikac v Nchod na zimn obdob 2013 2014, s. 7.


 • Login