Darba aizsardzības instrukcija
Download
1 / 12

Darba aizsardzības instrukcija talkas dalībniekiem - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Darba aizsardzības instrukcija talkas dalībniekiem. Strādājot augstumā. Pirms dari darbus augstumā, nodrošinies ar drošības jostu (siksnu, virvi)! Drošības jostas ir jāpiemēro savam izmēram un jāpārliecinās par tās darba kārtību.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Darba aizsardzības instrukcija talkas dalībniekiem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Darba aizsardz bas instrukcija talkas dal bniekiem

Darba aizsardzības instrukcija

talkas dalībniekiem


Str d jot augstum

Strādājot augstumā

 • Pirms dari darbus augstumā, nodrošinies ar drošības jostu (siksnu, virvi)! Drošības jostas ir jāpiemēro savam izmēram un jāpārliecinās par tās darba kārtību.

 • Nedari darbus augstumā viens, bet gan ar kādu pārī, lai nodrošinātos pret nelaimes gadījumiem!

 • Darbam augstumā izmanto saliekamās trepes, necel nedrošas sastatnes!


Z jot kokus

Zāģējot kokus

 • Pirms zāģē koku zarus pārliecinies, vai zem koka neatrodas kāds talkotājs.

 • Kāpjot kokā - jālieto drošības josta!

 • Zaru zāģēšanai izmanto zāģi, kuram ir teleskopisks rokturis!


P rvietojot smagumus

Pārvietojot smagumus

 • Atceries par savu veselību un izvērtē spēkus, apdomā ko vari panest un ko nevari!

 • Nesamais priekšmets tiek satverts, celts un novietots, saliecoties ceļgalos (nevis ar taisnām kājām) un taisnu muguru.

 • Priekšmetu pārvietot pagriežoties ar visu augumu, ne tikai viduklī.


Elektrodro ba

Elektrodrošība

 • Aizliegts ekspluatēt elektrisko aprīkojumu, ja:

 • Vadiem bojāta izolācija;

 • Tas dzirksteļo;

 • Parādās raksturīgā izolācijas deguma smaka;

 • Der zināt arī, ka:

 • Ar slapjām rokām nedrīkst pieskarties spriegumam pieslēgtām elektroierīcēm!

 • Nedrīkst atslēgt iekārtu no sprieguma raujot aiz vada!

 • Sekot, lai aprīkojuma vadus un kabeļus neiespiež durvīs!


Ugunsdro ba

Ugunsdrošība

 • Pārdomāt pirms talkas, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā un kā izmantot ugunsdzēsības līdzekļus.

 • Smēķēt tikai šim nolūkam paredzētās vietās.

 • Neizmantot atklātu uguni bez nepieciešamības.

 • Ugunsdzēsības inventāru izmantot tikai ugunsgrēka dzēšanai.


K pareizi dz st dego us objektus

Kā pareizi dzēst degošus objektus:

 • Dzēst no vēja puses;

 • Dzēst tuvāko aizdegšanās vietu;

 • Pilošas un tekošas vielas dzēst no augšas uz leju;

 • Degošu sienu dzēst no apakšas uz augšu;

 • Ja ir vairāki aparāti, lietot visus reizē, nevis pēc kārtas pa vienam;

 • Uzmanīties, lai objekts neaizdegas no jauna;

 • Izmantoto aparātu atdot uzpildīšanai, tehniskajai apkopei.


K pareizi r koties ar ugunsdz s bas apar tu

Kā pareizi rīkoties ar ugunsdzēsības aparātu:

1. Noraut plombu;

2. Izvilkt sprosttapu;

3. Saspiest rokturus un dzēst!


R c ba rk rtas gad jum

Rīcība ārkārtas gadījumā:

 • Ziņot par notikušo tiešajam darbu vadītājam.

 • Ziņot par situāciju citiem darbiniekiem un atstāt darbu veikšanas vietu.

 • Ziņot par avāriju attiecīgajiem avārijas dienestiem.


Pirm pal dz ba

Pirmā palīdzība:

Ja gadījumā, kaut kas ir atgadījies, noteikti informē apkārtējos, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību!

No pareizi sniegtas pirmās palīdzības bieži ir atkarīga cietušā dzīvība!


K r koties

Kā rīkoties:

 • Sniegt pirmo palīdzību, ja zini ko un kā darīt!

 • Saukt pēc apkārtējo palīdzības!

 • Zvanīt pa telefonu 112 vai 113:

  • Nosaukt kur noticis – nosauc adresi (arī pilsētu)

  • Kas noticis;

  • Cik cietušo vai slimo;

  • Nepārtrauc sarunu, pirms to nav izdarījis dispečers (dispečers pirmais noliek klausuli).

Palīdzības sniegšanas gadījumā neaizmirsti lietot vienreizējos vai gumijas cimdus!


Dro s darbs dro ai n kotnei

TALKOSIM DROŠI!

Drošs darbs– drošai nākotnei!

Media Control kompetenti speciālisti darba aizsardzībā

www.mediacontrol.lv


ad
 • Login