administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon
Download
Skip this Video
Download Presentation
Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā. Darba autore: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības spec. studente Sanita Adamoviča Darba vadītājs: D ocents M. Mengots. Diplomprojekta DARBA MĒRĶIS:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā' - anila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā

Darba autore:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes

Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības spec. studente Sanita Adamoviča

Darba vadītājs: Docents M. Mengots

slide2

Diplomprojekta DARBA MĒRĶIS:

Izstrādāt administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu bijušajā Ludzas rajonā.

Diplomprojekta DARBA UZDEVUMI:

 • Iepazīties ar literatūrā un normatīvajos dokumentos aprakstīto Administratīvi teritoriālās reformas gaitu Latvijā.
 • Izstrādāt pētījuma objekta - Ludzas rajona teritorijas vispārīgu raksturojumu.
 • Apskatīt Administratīvi teritoriālās reformas norisi un rezultātus Ludzas rajonā.
 • Izstrādāt Ludzas rajona teritorijas administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, veikt salīdzinājumu ar esošajiem novadiem.
slide3

Administratīvi teritoriālās reformas mērķis -

izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Administratīvi teritoriālās reformas likums (1998)

slide5

Novadu izveidošanas galvenie kritēriji:

 • Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novada teritorijā >4000;
 • Novada centrs ar iedzīvotāju skaitu >2000;
 • Attālumi no novada centra līdz novada pagastu centriem nepārsniedz 50 km;
 • Ceļu infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;
 • Ir nodrošināta optimālas novada teritorijas izveidošana u.c.
slide6

Administratīvi teritoriālās reformas noslēgums notika līdz ar 2009.gada 6.jūnija Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām,

kas notika saskaņā - 109 novadu un 9 republikas pilsētu pašvaldību robežām.

ludzas rajona teritorijas izvietojums
Ludzas rajona teritorijas izvietojums

Ludzas rajons

( līdz 01.07.2009.)

b tisk kie tr kumi 2
Būtiskākie trūkumi (2):
 • Ludzas novada teritorija nav ģeogrāfiski vienota, un ir lielākie attālumi līdz novada centram
 • Ciblas novadam :

- zemākās kvalitātes ceļu tīkls

- novada centrs – Blonti nav sasniedzams

ar sabiedrisko transportu

secin jumi 1
Secinājumi (1)
 • Izstrādātajā projektā novadi ir lielāki un vienlīdzīgāki pēc to kopplatības, iedzīvotāju skaita un iedzīvotāju skaita novada centrā,

turklāt uzlabojās novadu teritoriju ģeogrāfiskā vienotība, kompaktums un novadu centru sasniedzamība.

secin jumi 2
Secinājumi(2)
 • Pēc piedāvātā projekta realizācijas lielākie ieguvēji būtu novadu iedzīvotāji, tāpēc tā realizācijai svarīgākais veikt plašus izskaidrošanas darbus par projekta sniegtajiem uzlabojumiem.
 • Projekta realizācija sper soli visa reģiona attīstībā.
 • Lielākas novadu teritorijas paver iespēju piesaistīt lielāku Eiropas Savienības finansējumu un konkurēt starptautiskā līmenī.
ad