Administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā. Darba autore: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības spec. studente Sanita Adamoviča Darba vadītājs: D ocents M. Mengots. Diplomprojekta DARBA MĒRĶIS:

Download Presentation

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā

Darba autore:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes

Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības spec. studente Sanita Adamoviča

Darba vadītājs: Docents M. Mengots


Diplomprojekta DARBA MĒRĶIS:

Izstrādāt administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu bijušajā Ludzas rajonā.

Diplomprojekta DARBA UZDEVUMI:

 • Iepazīties ar literatūrā un normatīvajos dokumentos aprakstīto Administratīvi teritoriālās reformas gaitu Latvijā.

 • Izstrādāt pētījuma objekta - Ludzas rajona teritorijas vispārīgu raksturojumu.

 • Apskatīt Administratīvi teritoriālās reformas norisi un rezultātus Ludzas rajonā.

 • Izstrādāt Ludzas rajona teritorijas administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, veikt salīdzinājumu ar esošajiem novadiem.


Administratīvi teritoriālās reformas mērķis -

izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Administratīvi teritoriālās reformas likums (1998)


Novadu izveidošanas galvenie kritēriji:

 • Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novada teritorijā >4000;

 • Novada centrs ar iedzīvotāju skaitu >2000;

 • Attālumi no novada centra līdz novada pagastu centriem nepārsniedz 50 km;

 • Ceļu infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;

 • Ir nodrošināta optimālas novada teritorijas izveidošana u.c.


Administratīvi teritoriālās reformas noslēgums notika līdz ar 2009.gada 6.jūnija Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām,

kas notika saskaņā - 109 novadu un 9 republikas pilsētu pašvaldību robežām.


Ludzas rajona teritorijas izvietojums

Ludzas rajons

( līdz 01.07.2009.)


Administratīvi teritoriālais iedalījums kopš 01.07.2009.


Būtiskākie trūkumi (1):

Pastāvīgo iedzīvotājuskaits Ludzas rajona novados un novadu centros


Būtiskākie trūkumi (2):

 • Ludzas novada teritorija nav ģeogrāfiski vienota, un ir lielākie attālumi līdz novada centram

 • Ciblas novadam :

  - zemākās kvalitātes ceļu tīkls

  - novada centrs – Blonti nav sasniedzams

  ar sabiedrisko transportu


Administratīvi teritoriālais iedalījums:esošais projektētais


Galveno novadu izveidošanas kritēriju salīdzinājums


Novadu kopplatības Ludzas rajonā


Pastāvīgo iedzīvotājuskaits Ludzas rajona novados


Novadu kompaktuma koeficientu salīdzinājums


Secinājumi (1)

 • Izstrādātajā projektā novadi ir lielāki un vienlīdzīgāki pēc to kopplatības, iedzīvotāju skaita un iedzīvotāju skaita novada centrā,

  turklāt uzlabojās novadu teritoriju ģeogrāfiskā vienotība, kompaktums un novadu centru sasniedzamība.


Secinājumi(2)

 • Pēc piedāvātā projekta realizācijas lielākie ieguvēji būtu novadu iedzīvotāji, tāpēc tā realizācijai svarīgākais veikt plašus izskaidrošanas darbus par projekta sniegtajiem uzlabojumiem.

 • Projekta realizācija sper soli visa reģiona attīstībā.

 • Lielākas novadu teritorijas paver iespēju piesaistīt lielāku Eiropas Savienības finansējumu un konkurēt starptautiskā līmenī.


Paldies par uzmanību!


 • Login