ภาพรวมการผลิตไก่เนื้อในประเทศ ปีการผลิต 2556 - PowerPoint PPT Presentation

 ...
Download
1 / 9

  • 144 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ภาพรวมการผลิตไก่เนื้อในประเทศ ปีการผลิต 2556. คาดการณ์การผลิตไก่เนื้อทั้งประเทศ ปีการผลิต 2556 จำนวน 1,104,050,699 ตัวๆ ละประมาณ 1.8-2.3 กิโลกรัม 1. ผู้ประกอบการ เลี้ยงไก่เนื้อ จ. เพชรบูรณ์ จำนวน 15,709,691 ตัว( 1.42 % )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ภาพรวมการผลิตไก่เนื้อในประเทศ ปีการผลิต 2556

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2556

2556

2556 1,104,050,699 1.8-2.3

1. . 15,709,691 (1.42 %)

2. . 48 ,614,789 (4.40 %)

. 282,729,560 (25.62 %)

. 82,370,978 (7.47 %)

5. . 96,946,549 (8.78%)


2556

.

286,189 (100%)

... 109,194 (38%)

. 2555 264,898 (2,600 .)

5.29 %

31,160 (100%)

... 16,209( 51.20%)

. . 712

. 947

. 166

/

. 4.690

. 1.020

.

22,964

183 .

673

.

2,700

17.12

75

35 %

140

Contract Farming

400 / 38.4 /

209 ./

350,000 /

50%

85,000

59.6 .

4.8 .

50,000 .

65%

(260 )

()

()

()

50 %

107 /

()

214 /

1,163 ./

.

. .

25,000

1 . 540,000 (45% )

4,860 .(9,000 /)

2. . 660,000

( 55% ) 5,940 (9,000 /)

. .

. . ()


2556

2556

7.154

4.985

4.740

697 ../

6.35 ./.. (4,425./)

31,660 . (100 %)

... 16,209 . ( 51.20%)

286,189 ( 100 %)

... 109,194 (38 %)


2556

Contract Farming

35 %

140 ( 12,000 / /

) 10

329

Contract Farming

400 / 38.4 /

209 ./

65% (260 )

//

19

( 855 2 .. (

.. 45 32.60

.


2556

()

50 %

107 /

()

214 /

1,163 ./

. .

. . ()

.


2556

( CONTRACT FARMING ) .

400

+

( )

4 12,000 16,000 / ()

40-45

1 18-20

1 6

1 (6) 38.4 (88.32 ../

9 1 2.0-2.3


2556

( CONTRACT FARMING ) .

( 16,000 )

1,200,000 / 32.60 /

1 8 / (128,000 )

(0-10 ) 20.41 / (326,560 )

(11-25 ) 23.22 / (371,520 )

(26-45 ) 19.14 / (306,240 )

1.50 / (24,000 )

/ 1.08 / (17,280 )

/ 0.58 / (9,280

8 0.90 (14,400 )


2556

( CONTRACT FARMING ) .

... . 1.35 .

( 12,000 16,000 /)

1 081-8875809 ( 200,000 )

2 088-8146165 ( 647,784 )

3 089-5672461 ( 430,000 )

4 089-9572662 ( 70,000 )

... . 1.2 . ( 12,000 16,000 /)

1 084-7755116 ( 400,000 )

2 089-4938283 .

3 085-1745817 (800,000)

4 081-9915546 .

5 089-0854978 .


2556

./ 2556

( )

()

( 2 )

()

()

( .)


  • Login