REPUBLIKA SLOVENIJA
Download
1 / 9

Arhivi in predlog spremembe direktive PSI Jože Škofljanec Arhiv Republike Slovenije - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

REPUBLIKA SLOVENIJA ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE. . JAVNI POSVET O PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V KULTURI. Arhivi in predlog spremembe direktive PSI Jože Škofljanec Arhiv Republike Slovenije 28. september 2012. Ponovna uporaba v arhivih.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arhivi in predlog spremembe direktive PSI Jože Škofljanec Arhiv Republike Slovenije' - amina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

REPUBLIKA SLOVENIJA

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

JAVNI POSVET O PONOVNI UPORABI

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V KULTURI

Arhivi in predlog spremembe direktive PSI

Jože Škofljanec

Arhiv Republike Slovenije

28. september 2012


Ponovna uporaba v arhivih

 • Omogočanje uporabe med tremi osnovnimi nalogami javnih arhivov

 • Omejitve uporaba določa ustvarjalec/izročitelj gradiva

 • Na podlagi ZTP

 • Na podlagi ZVOP

 • Na podlagi ZAP

 • Zasebni izročitelji se z arhivom dogovorijo o pogojih uporabe

 • Arhiv omejuje uporabo zaradi varstva gradiva

 • Na podlagi ZVDAGA

  • Zaradi določil ustvarjalca/izročitelja

  • Materialna ogroženost originala – uporaba kopije

 • Arhiv ne izvaja raziskav (ne išče gradiva za uporabnike)


Današnja ureditev

 • Brez omejitev dostopnega več kot 99% gradiva

 • Digitalizirano gradivo dostopnona spletu

  • opremljeno z metapodatki

  • vodni žig (signatura gradiva)

  • nižja resolucija

 • Digitalizirano gradivo dostopno v čitalnici

  • opremljeno z metapodatki

  • brez vodnega žiga

  • tudi polna resolucija


Današnja ureditev

 • Izdelava kopij (digitalizacija) na zahtevoinpogodba o uporabi

  • plačilo le materialnih stroškov

  • seznam gradiva

  • pravilno navajanje/citiranje vira (sledljivost/avtentičnost)

  • namen uporabe

  • “dolžnostni” izvod (spremljanje uporabe in pomena gradiva)


Primeri iz prakse 1

 • Digitalizacija

 • Popis (seznam, metapodatki)

 • Označitev

 • Urejanje (razvrstitev v skladu s popisom)

 • Tehnično opremljanje

 • Vrnitev gradiva v skladišče

 • Dokumentiranost postopka in kontrol

 • Primer: Franciscejski kataster

 • 2240 k.o.

 • grafični del (28.000 posnetkov) – 18 človek/mesecev

 • spisovni del (314.000 posnetkov) – 24 človek/mesecev


Primeri iz prakse 2

 • Gradivo vsebuje številne risbe in načrte stavb

 • Strokovna obdelava – izdelek je arhivsko pomagalo (popis)

  • Popisovanje (seznam, metapodatki)

  • Urejanje (razvrstitev v skladu z evidencami oz. s popisom)

  • Tehnično opremljanje (iz fasciklov v arhivske škatle)

 • Materialno varstvo – veliko risb in načrtov ni v stanju, ki omogoča uporabo

 • tri možnosti:

  • “preventivna” digitalizacija (na zalogo)

  • digitalizacija na zahtevo

  • omejitev uporabe ogroženega gradiva


Posledice sprejema predloga direktive 1

 • Bistveno povečan delež aktivnosti za servisiranje uporabnikov

 • priprava gradiva za uporabo (popis, urejanje) in digitalizacijo (materialna ogroženost)

 • izvedba digitalizacije

 • Dostopnost javnih informacij odvisna od gmotnih zmožnosti uporabnika

 • stroški priprave, digitalizacije

 • primera avstrijski in hrvaški državni arhiv

 • Okrnjena sledljivost uporabe in zagotavljanje avtentičnosti

 • nezaželenost vodnih znakov

 • nedokumentirano modificirana/retuširana podoba/vsebina zapisa je okrnjena informacija


Posledice sprejema predloga direktive 2

 • Arhivsko gradivo ni zgolj kulturno zgodovinski vir oz. kulturni spomenik je predvsem bogat vir informacij.

 • Izzivi (?)

 • Zagotoviti nepooblaščeno oblikovanje zbirk osebnih podatkov!

 • Spreminjanje področne zakonodaje (npr. zdravstvene)!

 • V kolikšni meri naj bi arhivi (knjižnice in muzeji) ohranili dejavnost objavljanja virovad