Trenutno stanje arhivistike in javne arhivske slu be v sloveniji
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Trenutno stanje arhivistike (in javne arhivske službe) v Sloveniji PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trenutno stanje arhivistike (in javne arhivske službe) v Sloveniji. Jože Škofljanec Arhiv RS. Otočec, 9. sept. 2010. Pregled. Kje in kako se arhivisti izobražujemo Javna arhivska in njen vpliv na izobraževanje arhivistov Nekaj tez za razpravo.

Download Presentation

Trenutno stanje arhivistike (in javne arhivske službe) v Sloveniji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trenutno stanje arhivistike in javne arhivske slu be v sloveniji

Trenutno stanje arhivistike (in javne arhivske službe)v Sloveniji

Jože Škofljanec

Arhiv RS

Otočec, 9. sept. 2010


Pregled

Pregled

 • Kje in kako se arhivisti izobražujemo

 • Javna arhivska in njen vpliv na izobraževanje arhivistov

 • Nekaj tez za razpravo


Formalno izobra evanje arhivistov do bologne

Formalno izobraževanje arhivistov do “Bologne”

 • Fakulteta

  • zgodovina

  • izjemoma druge humanistične ali družboslovne smeri

 • Strokovni izpit

 • Podiplomski študij (mag., dr.)

  • zgodovina (večina)

  • arhivistika (redko)

  • pravo (izjeme)


Formalno izobra evanje arhivistov po bologni predvidevanje

Formalno izobraževanje arhivistov po “Bologni” (predvidevanje)

 • Fakulteta

  • 1. stopnja – arhivski tehnik

  • 2. stopnja – arhivist

 • Strokovni izpit

 • Podiplomski študij

  • arhivistika

  • pravo

  • ekonomija

  • zgodovina

  • “upravno poslovanje”


Arhivistika in izobra evanje stanje

Arhivistika in izobraževanje stanje

 • predmet v programu študija (kulturne) zgodovine

  • FF Ljubljana

  • FF Maribor

  • FH Nova Gorica

 • poletna šola

  • MIAZ

 • strokovna posvetovanja

 • samoizobraževanje


Arhivska mre a v r sloveniji danes

Arhivska mreža v R. Sloveniji danes


Arhivska mre a v r sloveniji danes1

Arhivska mreža v R. Sloveniji danes

 • državni arhiv

  • Arhiv Republike Slovenije

 • regionalni arhivi

  • Pokrajinski arhiv Koper

  • Pokrajinski arhiv Maribor

  • Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

  • Zgodovinski arhiv Celje

  • Zgodovinski arhiv Ljubljana

  • Zgodovinski arhiv Ptuj


Arhivska mre a v r sloveniji danes2

Arhivska mreža v R. Sloveniji danes

 • Državni arhiv

  • ARS

 • Regionalni arhivi

  • PAK

  • PAM

  • PANG

  • ZAC

  • ZAL

  • ZAP


Arhivska mre a v r sloveniji predlog zvdaga a

Arhivska mreža v R. Sloveniji predlog (ZVDAGA-A)

Državni arhiv Slovenije (DAS)

ARS

Generalna uprava

PAK

PAM

PANG

ZAC

ZAL

ZAP


Strokovno sodelovanje med arhivi danes 1

Strokovno sodelovanje med arhivi danes1

Strokovne delovne skupine za področja:

 • uprave

 • pravosodja

 • vzgoje in izobraževanja

 • gospodarstva

 • zdravstva in sociale

 • kulture, znanosti, društev, osebnih in družinskih fondov ter zbirk a.g.

 • političnih strank in DPO

 • starejšega gradiva


Strokovno sodelovanje med arhivi danes 2

Strokovno sodelovanje med arhivi danes2

 • Center za strokovni razvoj pri ARS

  • ukinjen 2006

  • priprave na strokovni izpit

  • tečaji nemške paleografije

 • MIAZ

  • preseljen iz PAM na Univerzo v MB

  • preseljen v Trst

  • organizacija strokovnih srečanj


Strokovno sodelovanje med arhivi danes 3

Strokovno sodelovanje med arhivi danes3

 • Implementacija strokovnih standardov (ISAD(g), ISAAR/CPF, …)

  • do 2006 posamezniki (večinoma)

  • 2006 poskusi poenotenja v ARS

  • 2008 SIRA.net (regionalni arhivi)

  • 2010 sodelovanje SIRA.net – ARS

 • Upravljanje in arhiviranje e-zapisov

  • individualno

  • interni strokovni “kolegiji” (sodelovanje ARS in regionalnih arhivov)


Teze za razpravo

Teze za razpravo

 • ahivistika – stroka, obrt, znanost Je arhivistika znanost ali le obrt, morda oboje?

 • dvojnost nazivov v državni upravi in javnih zavodih Reorganizacija arh. javne službe bo odpravila dvojnost nazivov strokovnih delavcev!

 • samoizobraževanje je zaželeno – doktrina je nujna


Hvala za pozornost

Hvala za pozornost!

www.ars.gov.si

joze.skofljanec@gov.si


 • Login