Download
1 / 15

Modely ekonomického růstu - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Modely ekonomického růstu. Ekonomický růst. = růst potenciálního produktu „Y*“ v čase = trend Důvody růstu: - růst množství výrobních vstupů (výrobních faktorů) - růst produktivity VF – organizace, inovace, technologický vývoj, apod. Předpoklady modelů ekonomického růstu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Modely ekonomického růstu' - alta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ekonomick r st
Ekonomický růst

 • = růst potenciálního produktu „Y*“ v čase

 • = trend

 • Důvody růstu:

 • - růst množství výrobních vstupů (výrobních faktorů)

 • - růst produktivity VF – organizace, inovace, technologický vývoj, apod.
1 produk n funkce
1. Produkční funkce

 • Snaha změřit, jak se podílejí jednotlivé VF na růstu produktu

 • Obecný vzorec:

 • Y = produkt, výstup výkonu

 • A = souhrnná produktivita VF – technologie, pokrok, inovace, věda a výzkum, znalosti

 • K = výrobní faktor „kapitál“

 • L = výrobní faktor „práce“

 • f = funkce

 • http://www.youtube.com/watch?v=j04IRSROghQ


1 produk n funkce1
1. Produkční funkce

 • Zvýšení množství a produktivity VF vede ke zvýšení produktu, k ekonomickému růstu

 • Odhady uvádějí, že růst výstupů je z 80% důsledkem technického pokroku a z 20% důsledkem alokace zdrojů

 • Zpomalení růstu je důsledkem zhoršení věkové a kvalifikační struktury obyvatel, zvýšení vládních intervencí, růstu cen ropy, poklesu inovací, apod.


2 cobb douglasova produk n funkce
2. Cobb – Douglasova produkční funkce

 • Nejznámější

 • Považuje technický pokrok za výrobní činitel (stejně jako práci a kapitál)

 • Y = výstup výkonu, produkt

 • a = technologický pokrok

 • K = kapitál

 • L = práce

 • = koeficienty vyjadřující vztah mezi růstem a množstvím práce/kapitálu. Určují, o kolik se zvýší produkt, zvýší-li se práce/kapitál o 1%.


3 solow v model
3. Solowův model

 • Studuje, jak se ekonomika v čase vyvíjí

 • Model zaměřený na růst produktu na osobu = růst průměrné produktivity práce

 • Není tedy zaměřen na celkový růst produktu (důchodu)

 • Solowův model graficky:

 • http://www.youtube.com/watch?v=rtAWAOm_TGI


4 teorie endogenn ho r stu
4. Teorie endogenního růstu

 • Rozšířený Solowův model

 • Na tempo růstu působí hospodářská politika a chování jednotlivých subjektů hospodářství

 • Znamená to tedy, že nepůsobí POUZE množství a produktivita VF


5 teorie nulov ho r stu
5.Teorie nulového růstu

 • Rychlý ekonomický růst

 • Růst obyvatelstva naráží na problém omezenosti přírodních zdrojů

 • Po čase začínají působit limity růstu:

 • Vyčerpanost půdy

 • Nedostatek surovin a paliv

 • Neschopnost přírody absorbovat znečištění


6 teorie trvale udr iteln ho rozvoje
6. Teorie trvale udržitelného rozvoje

 • Trvale udržitelný rozvoj = rozvoj uspokojující potřeby současné generace s ohledem na potřeby generace budoucí


Ekonomick rozvoj
Ekonomický rozvoj

 • Širší pojem než ekonomický růst

 • Nejde pouze o hmotnou stránku existence lidstva

 • Ekonomický rozvoj

 • Čím je ovlivněn ekonomický rozvoj?

 • Výše investic země

 • Rychlostí růstu počtu obyvatel (Když roste počet obyvatel, ale nerostou úspory, dochází k poklesu výroby.)

 • Kvalitou lidského kapitálu – vzdělání, zkušenosti (Tento faktor je nejpomalejším faktorem růstu.)

 • Efektivitou využívání svých zdrojů


Z v re n shrnut cvi en
Závěrečné shrnutí, cvičení:

 • 1. Vytvořte pracovní list na probrané téma – „Modely ekonomického růstu“

 • Rozsah alespoň 3 A4, atraktivní, využití praktických příkladů.

 • 2. Vytvořte myšlenkovou mapu k probrané tématice, doplňte o zajímavé výstřižky z odborného tisku.


Pou it zdroje
Použité zdroje:

 • Makroekonomie: moderní přístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 514 s. ISBN 978-80-7261-174-4.

 • PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. ISBN 978-80-7261-174-4.

 • Vlastní poznámky a materiály získané studiem FM VSE v Praze

 • http://ekonomie-otazky.studentske.cz/2010/03/6-prednaska-solowuv-model-ekonomickeho.html


ad