Organiza n informace
Download
1 / 37

Organizační informace - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Verze 2009.03. Organizační informace. 0. A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Heczkoheczko@fai.utb.cz. Kontaktní informace. Ing. Michal Heczko E-mail: heczko@fai.utb.cz Telefon: +420 576 033 008 Kancelář: 218/U3 Konzultační hodiny: Pondělí 10:30 – 12:30.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Organizační informace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Verze 2009.03

Organizační informace

0

A1PRG - Programování - seminář

Ing. Michal Heczkoheczko@fai.utb.cz


Kontaktní informace

 • Ing. Michal Heczko

 • E-mail: heczko@fai.utb.cz

 • Telefon: +420 576 033 008

 • Kancelář: 218/U3

 • Konzultační hodiny:

  • Pondělí 10:30 – 12:30


Organizační informace

 • Seminář: 1 hodina týdně

 • Laboratoř:3 hodiny týdně

 • Způsob zakončení předmětu:

  • Klasifikovaný zápočet


Požadavky k zápočtu

 • Účast na seminářích a v laboratořích je POVINNÁ!

 • Povolená neúčast: 2 neúčasti

 • Další požadavky k zápočtu budou sděleny vyučujícími v laboratořích


Studijní materiály

 • http://vyuka.fai.utb.cz

  • Nutná registrace

  • Předmět Programování (Michal Heczko) v sekci Bakalářské studium

  • Najdete zde:

   • Podmínky pro získání zápočtu (všichni studenti)

   • Prezentace a studijní materiály (všichni studenti)

   • Rozhraní pro odevzdání úkolů (týká se pouze studentů, které vyučuji i na laboratořích!)


Studijní materiály

 • KERNIGHAN Brian W., RITCHIE Dennis M. Programovací jazyk C. Brno: ComputerPress, a.s. 2006. 286 s. ISBN 80-0897-X

 • HEROUT Pavel. Učebnice jazyka C – 1. Díl. České Budějovice: Kopp. 2004. 280 s. ISBN 80-7232-220-6

 • HEROUT Pavel. Učebnice jazyka C – 2. Díl. České Budějovice: Kopp. 2004. 180 s. ISBN 80-7232-221-4

 • KADLEC Václav. Učíme se programovat v jazyce C. Brno: ComputerPress, a.s. 2002. 280 s. ISBN 80-7226-715-9


Studijní materiály

 • Přehled jazyka C a knihoven [online]. FIT VUT Brno.

  • http://www.fit.vutbr.cz/~martinek/clang/summary.html.cs

 • Učíme se jazyk C [online]. Builder.

  • http://www.builder.cz/serial3.html

 • C/C++ [online]. Linuxsoft.

  • http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=370

 • C++ Reference [online]. Cplusplus.com.

  • http://www.cplusplus.com/reference


Verze 2009.03

Úvod do jazyka C

1

A1PRG - Programování - seminář

Ing. Michal Heczkoheczko@fai.utb.cz


Agenda

 • Úvod do programování – základní pojmy

 • Historický úvod

 • Základní charakteristika jazyka

 • Způsob zpracování programu

 • Základní struktura programu

 • Ukázka jednoduchého programu


Základní pojmy

 • Algoritmus

  • Postup vedoucí k řešení určitého úkolu

 • Program

  • Soustava příkazů vložených do počítače za účelem provedení určitého algoritmu

 • Podprogram

  • Dílčí program


Základní pojmy


Základní pojmy

 • Funkce

  • Podprogram s návratovou hodnotou

 • Procedura

  • Podprogram bez návratové hodnoty

  • Jazyk C dle původních norem procedury nepodporuje

 • Programovací jazyk

  • Forma zápisu jednotlivých příkazů

  • Způsob komunikace programátora s počítačem


Základní pojmy

 • Syntaxe

  • Způsob zápisu

 • Sémantika

  • Význam jednotlivých konstrukcí


C × C++ × C#

 • Jazyk C – označení jazyka C, který odpovídá zmíněným normám

 • Jazyk C++ - rozšíření jazyka C o objektový model

 • Jazyk C# - nejmladší jazyk, uvedla jej na trh společnost Microsoft, která jej využívá v technologii .NET Framework


Historický úvod

 • 1969 – 73 – vývoj v laboratořích AT&T

  • Vychází z jazyků BCPL a B

 • 1978 – Brian W. Kernighan & Dennis M. Ritchie

  • 1. standard jazyky C

  • The C Programming Language

  • K&R C

 • 1988 – ANSI C

  • rozšíření popisu o řadu knihovních funkci

  • ve stejné době začíná vývoj jazyka C++


Historický úvod

 • 1999 - rozšiřující standard ISO/IEC 9899:1999 (označován jako C99)

  • Přebírá některé vlastnosti C++

  • Možnost kdekoliv deklarovat proměnné

  • Nové datové typy

 • 2007 – první návrh jazyka C1X

  • Oprava bezpečnostních chyb, zvýšení kompatibility s jazykem C++


Základní charakteristika jazyka C

 • Univerzální programovací jazyk nízké úrovně

 • Není specializován na jednu oblast používání

 • Není vázán na konkrétní počítač či operační systém

 • C byl navržen a implementován pod operačními systémy UNIX a téměř celý UNIX je v C napsán

 • Často efektivnější a rychlejší než jiné jazyky


Základní charakteristika jazyka C

 • Velmi úsporné vyjadřování

 • Strukturovaný

 • Velký soubor operátorů

 • Hlavní výhody:

  • Snadné vytvoření překladače pro konkrétní počítač a konkrétní operační systém (velké rozšíření jazyka C)

  • Velká efektivita kódu (téměř se vyrovná assembleru)


Způsob zpracování programu

 • Zpracování programu lze shrnout do několika fází

 • Cyklus zpracování programu probíhá u všech překladačů. U moderních vývojových prostředí je zautomatizován.


Způsob zpracování programu

 • Editor:

  • Vytváření a editace zdrojového souboru (*.c, *.cpp)


Způsob zpracování programu

 • Preprocesor

  • Součást překladače

  • Předzpracovává (upravuje) zdrojový kód tak, aby měl překladač snadnější práci


Způsob zpracování programu

 • Compiler (překladač)

  • Přeloží zdrojový kód (upravený preprocesorem) do relativního (objektového) kódu počítače

  • Výsledkem 2 soubory:

   • Objektový kód (*.obj) a protokol se zprávou o chybách (*.lis)


Způsob zpracování programu

 • Linker (sestavovací program)

  • Přiřadí relativním adresám v objektovém kódu adresy absolutní

  • Provede všechny odkazy na knihovní funkce (*.lib)

  • Výsledkem spustitelný soubor (*.exe)


Způsob zpracování programu

 • Debugger

  • Ladící program

  • Slouží pro ladění programu a odhalení chyb


IDE

 • IDE (Integrated development environment)

  • Integrované vývojové prostředí

  • Zahrnuje celý cyklus vývoje aplikace

  • Např.

   • MS Visual Studio

   • Dev C++


Ukázka programu

#include <stdio.h>

intmain()

{

printf("Ahoj svete!");

return 0;

}


Ukázka programu

#include <stdio.h>

intmain()

{

printf("Ahoj svete!");

return 0;

}


Ukázka programu

#include <stdio.h>

intmain()

{

printf("Ahoj svete!");

return 0;

}


Ukázka programu

#include <stdio.h>

intmain()

{

printf("Ahoj svete!");

return 0;

}


Ukázka programu

#include <stdio.h>

intmain()

{

int x = 5;

int y = 6;

printf(”Výsledek: %d”,x*y);

return 0;

}


Ukázka programu

#include <stdio.h>

intmain()

{

int x = 5;

int y = 6;

printf(”Výsledek: %d”,x*y);

return 0;

}


Ukázka programu

#include <stdio.h>

intmain()

{

int x = 5;

int y = 6;

printf(”Výsledek: %d”,x*y);

return 0;

}


Ukázka programu

#include <stdio.h>

intmain()

{

int x = 5;

int y = 6;

printf(”Výsledek: %d”,x*y);

return 0;

}


Chyby

 • Chyba syntaxe

  • Chybný zápis

  • Překladač na chybu upozorní

 • Chyba sémantiky

  • Chybný význam programu

  • Překladač na chybu neupozorní


Ukázka: chyba syntaxe

#include <stdio.h>

intmain()

{

int x = 5;

int y = 6;

// v tomto případě nás překladač upozorní na chybu, použili jsme totiž neexistující funkci a nedefinovanou proměnnou

printx(”Výsledek: %d”,z*y);

return 0;

}


Ukázka: chyba sémantiky

#include <stdio.h>

intmain()

{

int x = 5;

int y = 6;

// záměrem bylo, stejně jako v předchozím případě vypočítat x*y, avšak díky překlepu se to nestane. X je definované, takže překladač na chybu neupozorní.

printf(”Výsledek: %d”,x*x);

return 0;

}


A1PCJ-s 01. Úvod

Děkuji za pozornost

Ing. Michal Heczko

heczko@fai.utb.cz

218/U3

Prezentace k dispozici na http://vyuka.fai.utb.cz


ad
 • Login