teologia i mplinirea de sine
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teologia şi împlinirea de sine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 91

Teologia şi împlinirea de sine - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Teologia şi împlinirea de sine. - Repere pe traseul remodelării destinului -. Vocaţia interdisciplinară a teologiei. Era post-modernă fărâmiţează atenţia individului şi a societăţii în toate direcţiile ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Teologia şi împlinirea de sine' - aldan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teologia i mplinirea de sine

Teologia şi împlinirea de sine

- Repere pe traseul remodelării destinului -

voca ia interdisciplinar a teologiei
Vocaţia interdisciplinară a teologiei
 • Era post-modernă fărâmiţează atenţia individului şi a societăţii în toate direcţiile;
 • Ştiinţa înseamnă de fapt “ştiinţe”, propunând fiecare o cunoaştere sectorială, parţială, doar a unui segment din complexa realitate;
doar un singur lucru trebuie
“Doar un singur lucru trebuie…”
 • Trăim în universul specializărilor în care ne lipseşte viziunea de ansamblu,sau nu ne interesează, deoarece ni se pare neimportantă;
slide6
Universitatea modernă este, în această privinţă, un campion: fiecare facultate are un propriu sector de interes, iar inter-disciplinaritatea este o cenuşăreasă.
slide9
Toate aceste "ştiinţe" ne sunt de prisos dacă nu reuşim să trecem dincolo de ele, să păşim în universul esenţelor şi al eternităţii, univers nesupus legilor fluctuante ale materiei.
slide13
La urma urmelor, există o unică problemă care ne interesează, şi aceasta este aceea a destinului nostru etern.
slide16
În această lume parcelizată şi fracturată de interese ştiinţifice diferite, există totuşi un spaţiu
   • al interdisciplinarităţii,
   • al "ştiinţei" universale,
   • al cunoaşterii globale şi exhaustive a realităţii, unde putem descoperi complementaritatea cunoştinţelor noastre.
patru filoane de baz
Biblic

Studiul şi Exegeza Noului Testament,

Studiul şi Exegeza Vechiului Testament,

Limba ebraică, limba greacă, limba latină etc.;

Istoric

Istoria Bisericii Ortodoxe Române,

Istoria Bisericească Universală,

Bizantinologia,

Patrologia etc.;

3. Sistematic

Teologia Dogmatică,

Teologia Fundamentală,

Teologia Morală,

Misiologia, Ecumenismul, Sectologia etc.

4. Practic

Teologia Liturgică,

Omiletica şi Catehetica,

Dreptul Bisericesc,

Ritualul şi Muzica bisericească,

Pastorala etc.

Patru filoane de bază:
pastorala
Pastorala
 • Psihologia Pastorală;
   • Consilierea Pastorală
 • Teologia Pastorală;
   • Antropologia Pastorală;
   • Pedagogia Pastorală;
 • Sociologia Pastorală;
   • Acţiunea pastorală în postmodernitate
 • Psihoterapia Pastorală
   • Psihopatologia şi terapeutica creştină;
   • Medicina pastorală.
abunden a at tor discipline teologice cu subdiviziuni comport riscul f r mi rii
Abundenţa atâtor discipline teologice (cu subdiviziuni) comportă riscul fărâmiţării…
 • Teologia Morală cuprinde şi Mistica, Ascetica, Formarea Duhovnicească;
 • Pastoralei îi revine responsabilitatea sintezei, a „extragerii numitorului comun”: este disciplina cu vocaţia esenţializării retrospective;
pastorala o disciplin a prezentului
Pastorala, o disciplină a prezentului
 • Arta acţiunii duhovniceşti în lumea de azi, expunând strategiile concretizării practice a vocaţiei preoţeşti.
 • Este disciplina teologică cea mai ancorată în prezent: ea comunică cu realitatea vie de azi, reacţionează la provocările culturii contemporane;
 • Ea este disciplina teologică prin care„Teologia în general” comunică cu civilizaţia lumii în care trăim.
slide24
Pastorala încearcă să ne introducă în mod responsabil în gândirea teologică şi culturală a lumii contemporane.
slide25
„Tot ceea ce am studiat la facultate este rupt de realitatea pastorală concretă din parohie…!”
slide27

„Vai de păstorii care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să păstorească turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile!

Iezechiel 34,2

slide28
„Vai, vouă! Căci aţi luat cheile Împărăţiei. Voi înşivă n-aţi intrat, iar pe cei care voiau să intre, i-aţi împiedicat.”

(Luca 11,52)

slide29
Iezechiel 34, 15

„Pe viaţa Mea – zice Domnul Dumnezeu – pentru că oile Mele au ajuns de jaf,

îmi voi lua înapoi oile din mâinile păstorilor,

nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi

nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi, căci îmi voi scăpa oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji cu hrană.

Eu însumi îmi voi paşte oile...”

teologia versus filosofia

Teologia versus Filosofia

În cunoaşterea globală a realităţii, un loc special îl are filosofia.

slide34
Când omului îi lipseşte familiaritatea cu Biserica şi cu lumea valorilor creştine, ea poate orienta fiinţa umană spre esenţialitate.
slide36
Fiecărui om, la naştere, i să dă cheia spre porţile raiului; Aceeaşi cheie deschide însă şi porţile iadului(Proverb budist)
slide37
Cunoaşterea autentică este una reflexivă şi contemplativă, iar nu doar informativă.
slide38
Filosofia este „arta de a cunoaşte”, în mod reflexiv şi profund, realitatea de dincolo de aparenţe.
slide39
Filosofia este arena întrebărilor esenţiale, locul unde se pun cu competenţă întrebările corespunzătoare interesului nostru ultim.
filosofia pledoarie pentru esen ialitate
Filosofia: pledoarie pentru esenţialitate
 • Puterea filosofiei stă în capacitatea de a pune bine întrebările, dar răspunsurile nu le poate da.
 • Important este însă faptul că într-o întrebare bine pusă găsim deja jumătate din răspuns.
slide44
Tot ceea ce se scrie în filosofie nu este de învăţat, ci este de judecat din nou, este de preluat din nou.
 • De asta în filosofie fiecare este pe cont propriu.
slide45
Aici, originalitatea are un sens aparte:
 • Nu înseamnă să gândeşti cum nu s-a mai gândit... Ci…
 • a gândi prin tine însuţi, tu ca filtru ce reţine impurităţile existenţei tale, primenind-o.
slide46
Aşa se face că adevăratul filosof nu pune accent pe cultura filosofică.
 • Pentru el are însemnătate doar ceea provine din gândirea lui, după lectură, eventual.
slide48
Omul este mai mult decât pare la prima vedere, iar prin filosofie ajunge să-şi descopere „eul” cel inaccesibil la prima vedere.
slide49
Filosofia este deci o cale spre o nouă identitate, este poarta de acces spre unica adevărată identitate, spre „eul” nostru metafizic.
slide50
Filosofia este o reflecţie sistematică care, dusă până la ultimele ei consecinţe, ne poartă fie la extaz, fie la disperare.
slide51
După ce filosofia l-a condus pe om la marile întrebări existenţiale, intervine teologia şi Biserica cu marile răspunsuri.
slide52
Fără o reflecţie filosofică, omul se trezeşte că primeşte răspunsuri la întrebări pe care nu şi le-a pus niciodată.
slide53
Filosofia este capabilă să determine orientarea culturii unei epoci.
 • Tocmai de aceea Biserica trebuie să fie preocupată de convertirea instituţiilor care determină orientarea culturii: şcolile, facultăţile, universităţile, academia etc.
 • Fără o convertire a acestora descreştinarea societăţii este asigurată!
slide55
Biserica este spaţiul unei cunoaşteri metafizice, care este preocupată de ceea ce este dincolo de aparenţă.
 • Această cunoaştere este, de fapt, cunoaşterea lui Dumnezeu, care se realizează în Biserică, fiind însă diferită de cea obţinută în urma eforturilor ştiinţifice.
 • Ea este directă şi totală, este rezultatul unei experienţe, nu este de natură strict teoretică.
slide62
Prima este alcătuită dintr-un număr foarte mic de oameni, “elita” duhovnicească;
 • Această elită are o anumită pudoare interioară în a-şi mărturisi propria experienţă interioară.
pietrificarea inimii
Pietrificarea inimii
 • Inima omului contemporan este împietrită şi nu-L mai simte pe Dumnezeu.
 • Experienţa întâlnirii cu Dumnezeu, a cunoaşterii şi a „unirii mistice” cu El, nu este o experienţă uşor de dobândit.
exist vreun test gril de evaluare a nivelului duhovnicesc al fiec ruia dintre noi
Există vreun “test grilă” de evaluare a nivelului duhovnicesc al fiecăruia dintre noi?
slide70
Cuvintele nu pot surprinde complexitatea momentului în care Dumnezeu se revelează sufletului uman;
 • Dacă ele insistă să o facă, reuşesc doar într-un mod reducţionist, simplificant, trădător chiar.
catafatism prin afirmare
Catafatism/prin afirmare
 • Occidentul s-a încăpăţânat mult în tentativa de a surprinde în cuvinte extazul mistic al sufletului care L-a găsit pe Dumnezeu, crezând că, prin cuvinte, va putea şi comunica acest extaz.
apofatism prin nega ie

Apofatism/prin negaţie…

Orientul, în schimb, s-a încăpăţânat să nege în mod sistematic faptul că expresiile raţionale, folosite pentru a exprima experienţa profundă a sufletului în unire cu Dumnezeu, corespund exact trăirilor sale duhovniceşti.

slide74
Simţirea lui Dumnezeu nu se poate comunica cu facilitate acelor oameni care
  • nu s-au pregătit pentru o experienţă a simţirii lui Dumnezeu,
  • deci care nu au manifestat interes în direcţia cunoaşterii Sale.
slide75
Cea mai elementară formă de căutare a lui Dumnezeu este dorinţa de a-L cunoaşte:
 • Dumnezeu se relevă doar celor care trăiesc mai întâi tensiunea căutării Lui.
slide76
Atât timp cât o fiinţă umană este confortabil instalată în istorie, este lipsită de interes faţă de tot ceea ce este dincolo de istorie!
ortodoxia poart cu sine peste veacuri con tiin a valorii contempla iei i a ascezei
Ortodoxia poartă cu sine peste veacuri, conştiinţa valorii contemplaţiei şi a ascezei.
 • Asceza este capacitatea de a şti să-ţi limitezi propriile nevoi.
 • Occidentul, prin imperiul tehnologic pe care l-a instaurat pe pământ, încurajează şi chiar impune creşterea la infinit a nevoilor umane. Merge în direcţie exact inversă.
omul de ast zi nu mai cunoa te normele elementare ale vie ii interioare
Omul de astăzi nu mai cunoaşte normele elementare ale vieţii interioare…
 • Examenul tăcerii şi al singurătăţii spune foarte mult
   • despre om,
   • despre nivelul lui duhovnicesc,
   • despre vigoarea relaţiei lui cu Dumnezeu şi
   • despre profunzimea raportului său cu semenii.
provocarea omului la t cere
Provocarea omului la tăcere
 • Examenul izolării de semeni;
 • Cei care nu s-au exersat în tainele vieţii interioare vor trece prin cea mai puternică criză a existenţei lor, în momentul în care vor fi interpelaţi de tăcere şi de izolare.
slide84
Creştinii sunt "în lume“, dar nu "din lume" şi, de aceea, sunt datori să-şi identifice comportamentele care le dovedesc
   • un excesiv ataşament faţă de lume şi
   • o trădare a lui Dumnezeu Cel de dincolo de lume.
slide85
De fapt, aceste două demersuri sunt corelative. În fiecare clipă, fiecare gest uman, fiecare vorbă şi fiecare gând este o decisă luare de poziţie "pro" sau "contra" lui Dumnezeu.
 • Nu există acţiuni umane care să fie strict „neutre” din punct de vedere spiritual şi moral, respectiv care să nu aibă o orientare "pro" sau "anti" hristică.
slide88
Drumul apropierii de Dumnezeu cunoaşte multe etape.
 • Prima dintre ele este suscitarea interesului pentru Dumnezeu a credincioşilor
   • aflaţi în stare de „anestezie” duhovnicească, adică
   • neinteresaţi în mod explicit de mesajul lui Dumnezeu pentru lumea de azi.
slide90
Credincioşii trebuie conştientizaţi că ei pot ajunge la
   • fericire,
   • la împlinirea de sine,
   • la pacea interioară, doar pornind pe cărarea ce duce la Dumnezeu.
ad