okk7 opetuksen suunnittelu ja arviointi
Download
Skip this Video
Download Presentation
OKK7 Opetuksen suunnittelu ja arviointi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

OKK7 Opetuksen suunnittelu ja arviointi - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

OKK7 Opetuksen suunnittelu ja arviointi. Maija Lanas 30.1.2013. Opetussuunnittelu Opetuksen ja oppimisen arviointi. Opetuksen suunnittelu. Opetuksen suunnittelun tasot. Perusteet, esim : Matematiikka (10s): Kolme osaa luokittain: 1-2 , 3-5, 6-9. Jokaiselle osalle mainitaan :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OKK7 Opetuksen suunnittelu ja arviointi' - aggie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Opetussuunnittelu

Opetuksen ja oppimisen arviointi

opetuksen suunnittelun tasot
Opetuksen suunnittelun tasot

Perusteet, esim:

Matematiikka (10s):

Kolme osaa luokittain: 1-2, 3-5, 6-9.

Jokaiselle osalle mainitaan :

- tavoitteet

- ydinsisällöt,

- Kuvaus hyvästä suoriutumisesta (2. ja 5. luokan lopuksi) tai loppuarviointikriteerit (koulun lopussa)

Keskittämisen purkaminen 70-luvulla:

Opetussuunnitelmanperusteet: perusopetuksenopetussuunnitelmanperusteetopetushallitukselta

Opetussuunnitelma: kuntienjakoulujentekemä, yhteistyössäoppilaidenjavanhempienkanssa

Menetelmät: opettajat

slide6

Opetussuunnitelma ja arviointi noudattavat aina jotain käsitystä siitä, mitä oppiminen on.

slide7

2 ESIMERKKIMALLIA:

’Empiristinen’ malli oppimisesta

’Interaktivistinen’ malli oppimisesta

Oppiminen= oikeiden reaktioiden (vastausten) oppiminen annettuun ärsykkeeseen (tehtävät) – oppiminen etenee helpoista taidoista vaikeisiin

Tietäminen on kykyä vastata kysymyksiin

Yrittäminen kompensoi synnynnäisten kykyjen puutetta

Oppiminen = tiedon rakentamisen ja uudelleenrakentamisen aktiivinen prosessi - informaation valikointi ja tulkinta

Tietäminen on kykyä toimia ja selviytyä erilaisten asioiden ja ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa

Osaaminen on yrittämisen tulosta

slide8

Filosofiaa oppimisesta:

OPPIMINEN ON SELVIYTYMISEN PERUSMEKANISMI

Oppimista (education) tapahtuu kun ihminen joutuu pois mukavuusalueeltaan, - mikä tapahtuu vähän väliä, aina kun ihminen pääsee kohtaamaan ”Toisen”. (eli minkä hyvänsä, mitä ihminen ei koe osaksi itseään)

”Toinen” on tällöin opettaja (fasilitaattori, mahdollistaja, kanssaoppija).

Joldersma, Clarence W. (2011) Education: Understanding, Ethics, and the Call of Justice. Stud Philos Educ. 30: 441–447

Tämä tarkoittaa, että jokaisen meistä tulisi kohdata jokainen tilanne samanaikaisesti oppijan nöyryydellä ja opettajan eettisyydellä.

slide9

Jos oppiminen on elämässä keskeinen ja välttämätön selviytymiskeino, minkälainen oppiminen on ”huijaamista”?

Jos ei toimi roolin edellytysten mukaisesti?

slide10

OPPIJAN ROOLI ERI MALLEISSA

Empiristinen malli oppimisesta

Interaktivistinen malli oppimisesta

Oppilaan rooli on aktiivinen toimijuus

Mitäkeskeisiäkysymyksiätahdommeoppilaidenkäsittelevän?  Ilmiökeskeistä

Opetussuunnitelma rakennetaan ja relevantit aiheet etsitään jatkuvassa dialogissa oppijoiden kanssa

Jatkuvaarviointiprosessista: tavoitteiden, keinojenjasuoriutumisensuhteista

Oppilaan rooli on toimia opettajan ja opsin tavoitteiden kohteena

Oppilaat eivät osallistu tavoitteidenasetteluun tai toteuttamiseen

Koulun tieto on erillään oppilaan omasta elämäntiedosta

”Koepelit”(”Examinationgames”)

”Toimijuutta” ei voi antaa.

Sen voi vain ottaa kussakin tilanteessa mahdollisilla tavoilla

slide11

Dialoginen opetussuunnitelma tunnistaa oppilaiden osallisuuden, ei pelkästään anna osallisuutta ennalta määritellyillä tavoilla

”heidän pitäisi”

-turha

Vika keinoissa vai tavoitteissa?

Onko tilaa muuhun kuin sopeutumiseen tai kapinointiin?

Millaista toimijuutta oppijat ottavat, kun suunnittelen opetusta näin, käytän näitä menetelmiä, ja arvioin näin?

Jos tavoittelen jotain muuta toimijuutta, kuinka minun on muutettava suunnittelua, menetelmiä ja arviointia, jotta saan sitä?

”Toimijuutta” ei voi antaa.

Sen voi vain ottaa kussakin tilanteessa mahdollisilla tavoilla

slide12

Dialoginen opetussuunnitelma tunnistaa oppilaiden osallisuuden, ei pelkästään anna osallisuutta ennalta määritellyillä tavoilla

empiristinen

interaktivistinen

Opetussuunnitelma Itseäänkorjaavanaprosessina

Opetussuunnitelma opittavien asioiden listana

Tavoitteet

tavoitteet

Toteutus

toteutus

arviointi

Arviointi

slide13

Interaktivistinen opetussuunnitelma

Itseäänkorjaavana prosessina

tavoitteet

 • Opetussuunnitelma rakennetaan ja relevantit aiheet etsitään jatkuvassa dialogissa oppijoiden kanssa

toteutus

arviointi

Jatkuvaarviointikohdistuukokoprosessiin: arviointiatavoitteiden, keinojenjasuoriutumisensuhteista

”Miks meidän pitää opetella tätä?”

perustietoa arvioinnista
Perustietoa arvioinnista

Evaluation for learning not of learning.

Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät

“Tuloksia” arvioidaan vain loppuarvioinnissa.

Numerointiei ole pakollistaennenkoulunpäättämistä.

Opettajatluovatomatarviointimenetelmänsä

slide16

Kritiikkiä: puhuu arvioinnista yksisuuntaisena

OPSin sanat

Opintojen aikainen arviointi

Totuudenmukaista, perustuu monipuoliseen näyttöön

Kohdistuu oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnissa otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute.

 opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan.

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja pyydettäessä on selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu.

Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden yhdistelmänä. Numeroarvostelu viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla tai sinä lukuvuonna, jolloin kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy.

Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin.

A

Opettajaa ei pitäisi kannustaa luulemaan, että hänen opetuksensa on oltava lähtökohtaisetsi täydellistä. Liian raskasta.

 • Jos jatkuva arviointi kohdistuu vain oppimiseen, ei opetukseen,
 • oletetaan, että opetusprosessia itseään ei tarvitse arvioida,
 • eli oletetaan, että prosessin opetuspuoli on lähtökohtaisesti täydellinen.

B

Jos opetuksen arviointia ei ole integroitu prosessiin, oppilaiden prosessinaikainen palaute ei näyttäydy luonnollisena osana prosessia, vaan lausumattomien sääntöjen rikkomisena

slide18

Testit, arvosanat, standardit, objektiivisuus

 • Lähtökohtaisesti tunnistaa asiat, jotka voidaan arvioida asteikolla:
  • Enemmän-vähemmän, parempi-huonompi, oikea-väärä

Eri tunnista eroja tai erilaisuutta

Johdattelee poispäin ihmettelemisestä, luovuudesta, avoimista pohdinnoista

Ei tunnista poikkeavaa/monipuolista ajattelua

Voiko/kannattaako näitä edes arvioida?

Ei tunnista monenlaisia älykkyyksiä

slide19

6 ryhmää:

 • 1. Oppilaiden suoriutumisen tarkkailu tiettyjä kriteereitä vasten
 • Puhetapa: ”suoriutuminen”, ei ”oppiminen”
 • 2. Arvioinnin käyttäminen opetuksen jatkon suunnittelussa
 •  Puhetapa: arviointi on opettajan työtä
 • 3. Opettajat antavat palautetta kehittymistä varten
 • Puhetapa: Tähdätään annettuihin tavoitteisiin, palaute nähdään lahjana
 • 4. Opettaja oppii lasten oppimisesta
 • Painotus oppimisella voi parantaa suoriutumista, kun taas painotus suoriutumisella voi heikentää sitä
 • 5. Oppija ottavat vastuuta omasta oppimisestaan ja arvioinnistaan
 • Reflektoivat mitä ja kuinka ovat oppineet
 • Arviointi on oppimistapahtuma
 •  Arvioiminen on osa oppimista

Arviointi mittaamisena

83 opettajaa:

Käsitys aiheesta

”assessment for learning”

Hargreaves, E. (2005). Assessment for learning? Thinking outside the (black) box. Cambridge Journal of Education, 35(2), 213-224.

Arviointi tutkimisena (inquiry)

slide20

Arviointi mittaamisena

Arviointi tutkimisena (inquiry)

”Marking, checking, identifying, showing a level, monitoring”

”Reflecting, reviewing, finding out, discovering, learning about, examining, looking at, engaging with, understanding”

e.g. Teacher listens to reading and provides books on that level

e.g. investigate own learing processes during the day, 30 minutes to derscibe.

e.g. Draw a picture of your most comfortable place for learning

Hargreaves, E. (2005). Assessment for learning? Thinking outside the (black) box. Cambridge Journal of Education, 35(2), 213-224.

I think you know when you’ve learnt something because you can explain it to someone else

e.g. Mind map before and after project. Investigate what allowed you to move from first to second position

Learning, I think, is all about experiencing new things and exploring new topics

I find learning is life. I don’t think learning is just about school. You learn everywhere you go

slide21

6 groups:

 • 1. Monitoring pupils performance against targets or objectives
 • Use word ”performance” not learning
 • 2. Using assessment to inform next steps in teaching and learning
 • teachers’ job
 • 3. Teachers giving feedback for improvement
 • Aiming to some standards, feedback seen as a gift
 • 4. Teacher’s learning about children’s learning
 • A focus on learning can enhance performance whereas focus on performance can depreess performance
 • 5. Children taking some control of their own learning and assessment
 • Reflecting what and how they have achieved
 • Turning assessment into learning event
 •  assessment as learning
 • 6 ryhmää:
 • 1. Oppilaiden suoriutumisen tarkkailu tiettyjä kriteereitä vasten
 • Puhetapa: ”suoriutuminen”, ei ”oppiminen”
 • 2. Arvioinnin käyttäminen opetuksen jatkon suunnittelussa
 •  Puhetapa: arviointi on opettajan työtä
 • 3. Opettajat antavat palautetta kehittymistä varten
 • Puhetapa: Tähdätään annettuihin tavoitteisiin, palaute nähdään lahjana
 • 4. Opettaja oppii lasten oppimisesta
 • Painotus oppimisella voi parantaa suoriutumista, kun taas painotus suoriutumisella voi heikentää sitä
 • 5. Oppija ottavat vastuuta omasta oppimisestaan ja arvioinnistaan
 • Reflektoivat mitä ja kuinka ovat oppineet
 • Arviointi on oppimistapahtuma
 •  Arvioiminen on osa oppimista

Tutkijat löysivät aineistosta 2 pääkategoriaa oppimiskäsityksille:

1. Oppiminen tavoitteiden saavuttamisena

Hargreaves, E. (2005). Assessment for learning? Thinking outside the (black) box. Cambridge Journal of Education, 35(2), 213-224.

2. Oppiminen tiedon rakentamisena

ad