Aktualizovan rosenzweig v pft
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Aktualizovaný Rosenzweigův PFT PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aktualizovaný Rosenzweigův PFT. David Čáp david.cap@ff.cuni.cz. Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/28.0153 Název projektu: Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci. Historie testu. 30. – 40. léta výzkum frustrace

Download Presentation

Aktualizovaný Rosenzweigův PFT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktualizovan rosenzweig v pft

Aktualizovaný Rosenzweigův PFT

David Čáp

david.cap@ff.cuni.cz

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/28.0153Název projektu: Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci


Historie testu

Historie testu

 • 30. – 40. léta výzkum frustrace

 • 1945 Picture-Association Study for Assessing Reactions to Frustration (Picture-Frustration Study)

 • 1948 revidovaná verze PFT pro dospělé

 • Následuje PFT verze pro děti

 • 60. léta PFT verze pro adolescenty

 • 1958 překlad do češtiny PFT pro dospělé

 • 1998 překlad do češtiny PFT pro děti


Popis testu

Popis testu

 • Poloprojektivní test

 • 24 komiksových obrázků

 • Postava vlevo frustraci způsobuje nebo ji popisuje.

 • Postava vpravo s prázdnou bublinou

 • Emocionálně neutrální výraz, gesta a postura

 • PFT mapuje reaktivitu na frustraci v běžné zátěži.


Tvorba aktualizace pft c w

Tvorba aktualizace PFT (C-W)

 • Focus group

 • Analýza frustrujících situací PFT

 • Tvorba nových obrázků a modernizace textů

 • Ověření psychometrických vlastností PFT (C-W)

 • Pilotní standardizace

 • Tvorba manuálu


Psychometrick vlastnosti

Psychometrické vlastnosti

 • Reliabilita

  • Metoda TEST-RETEST

  • Vzorek: N=30, věk 14-16 let, interval 2 měsíce

  • Žáci 9. třídy ZŠ a studenti 1. ročníku gymnázia

Retestové korelace PFT (C-W) 0,42 – 0,70 GCR 0,37

Retestové korelace PFT 0,34 – 0,61 GCR 0,21


Psychometrick vlastnosti1

Psychometrické vlastnosti

 • Validita

  • Metoda korelace původní a aktualizované verze

  • Vzorek: N=30, věk 14-16 let, interval 2 měsíce

  • Žáci 9. třídy ZŠ a studenti 1. ročníku gymnázia

Korelace obou verzí 0,15 – 0,77

GCR 0,32


Standardizace

Standardizace

 • Vzorek: N=100, věk 14 – 17 let

 • McCallova plošná transformace

 • Kategorie normalizovány na STENY

 • S-E vzorce normalizovány na TERTILY

 • GCR vypočten dle původního algoritmu a převeden na STENY

 • Výpočet očekávatelných tendencí na základě GCR

 • Tvorba manuálu pro PFT (C-W)


Vyhodnocen pft c w

Vyhodnocení PFT (C-W)


 • Login