วิธีสายงานวิกฤต
Download
1 / 21

critical path method activity on node - PowerPoint PPT Presentation


 • 896 Views
 • Updated On :

วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Node. Activity on Node. - เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเขียนโครงข่ายกิจกรรมเพื่อการคำนวณและควบคุมระยะเวลาโครงการโดยแสดงกิจกรรมบน Node (Activity on Node - AON) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า Precedence Diagram

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' critical path method activity on node' - Thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

วิธีสายงานวิกฤต

Critical Path Method

แบบ Activity on Node


Slide2 l.jpg

Activity on Node

- เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเขียนโครงข่ายกิจกรรมเพื่อการคำนวณและควบคุมระยะเวลาโครงการโดยแสดงกิจกรรมบน Node (Activity on Node - AON) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า Precedence Diagram

- ข้อด้อยของการเขียนโครงข่ายแบบ AOA ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือหลายครั้งที่จำเป็นต้องอาศัยกิจกรรม Dummy Activity เข้าช่วย ทำให้เขียนไม่สะดวก สับสน นอกจากนี้จะมีลูกศรและ Node มากเกินไปในโครงการขนาดใหญ่

- AON จะช่วยให้การเขียนสะดวกขึ้นโดยการเขียนกิจกรรมลงใน Node เลยโดยที่ใช้สัญลักษณ์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแทน และเชื่อมโยงกิจกรรมด้วยลูกศรอีกทีหนึ่ง ดังตัวอย่าง


Slide3 l.jpg

CPM แบบ AON

 • การจัดทำ CPM ลักษณะ Activity on Node (AON) คือการแสดงกิจกรรมด้วย Node สี่เหลี่ยมแสดงความสัมพันธ์ด้วยลูกศร


Slide4 l.jpg

CPM แบบ AON

 • จะเห็นได้ว่า ไม่จำเป็นต้องใช้ Dummy Activity

30

D

B

A

F

10

20

50

60

C

E

40


Slide5 l.jpg

CPM แบบ AON

 • การแสดงค่าต่างๆใน Node


Slide6 l.jpg

Activity Table

 • ตัวอย่าง


Slide7 l.jpg

CPM แบบ AON

 • Forward Calculation


Slide8 l.jpg

AOA

 • AOA

D, 5

B,5

12

2

7

17

30

12,

2,

21,

0,

18,

F, 3

18

A, 2

21

0

2

20

60

50

10

12,

18

C, 10

2

E, 6

12

12

40


Slide9 l.jpg

AON

 • คำนวณย้อนกลับ


Slide10 l.jpg

AOA

 • คำนวณย้อนกลับ AOA

12,13

D, 5

B,5

7

17

12

2

30

8

13

13

18

2,2

21,21

0,0

18,18

F, 3

A, 2

21

18

0

2

20

60

50

10

0

18

2

21

12,12

E, 6

C, 10

18

40

2

12

12

2

18

12

12


Slide11 l.jpg

AON

 • Critical Path, Total Float และ Free Float


Slide12 l.jpg

AOA

 • AOA

12,13

D, 5

B,5

7

17

12

2

30

8

6,5

13

13

1,1

18

2,2

21,21

0,0

18,18

F, 3

A, 2

21

18

0

2

20

60

50

10

0

0,0

18

2

21

0,0

12,12

E, 6

C, 10

18

40

2

12

12

2

18

12

12

0,0

0,0


Slide13 l.jpg

PERT

Program Evaluation and

Review Technique


Slide14 l.jpg

PERT

 • ถูกพัฒนาขึ้นประมาณปลายทศวรรษ 1950s โดย U.S. Navy’s Polaris Missile Program

 • ใช้หลักความน่าจะเป็นหรือการประมาณโอกาสที่โครงการจะแล้วเสร็จ โดยอาศัย ข้อมูลระยะเวลาแต่ละกิจกรรม ซึ่งมี 3 รูปแบบ

 • te = (a + 4m + b)/6


Slide15 l.jpg

PERT

 • te เวลาคาดหวัง (Expected Time) ของกิจกรรมนั้น

 • a = Optimistic เวลาต่ำสุด

 • m = Most likely time เวลาทั่วไป

 • b = Pessimistic time เวลาสูงสุด

 • te = (a + 4m + b)/6


Slide16 l.jpg

PERT

 • ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 • ค่าความแปรปรวน

 • ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย

 • ใช้การแปลงค่าเวลาใดๆให้เป็นจำนวนของความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย Ts = เวลาใดๆSlide18 l.jpg

ขั้นตอนการคำนวณ

 • พิจารณาเฉพาะกิจกรรมวิกฤต

 • คำนวณหาเวลาเฉลี่ยของทุกกิจกรรมและของทั้งโครงการ (สายงานวิกฤตเป็นตัวควบคุมระยะเวลาโครงการ)

 • หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละกิจกรรม

 • หาค่าความแปรปรวนของแต่ละกิจกรรม หาค่ารวม

 • นำความแปรปรวนรวมหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งโครงการ

 • นำค่าที่ได้หาความน่าจะเป็นที่โครงการจะเสร็จตามเวลาใดๆ


Slide19 l.jpg

EXAMPLE

= 2.54


Slide20 l.jpg

EXAMPLE

 • หาโอกาสที่โครงการจะแล้วเสร็จภายใน 31 สัปดาห์

 • = (31-30.67)/2.54

 • = 0.13 พิจารณาตาราง Z

 • Prob ประมาณ 55%

 • - ต้องการทราบโอกาสที่โครงการจะเสร็จ ใน 35 สัปดาห์

 • = (35-30.67)/2.54

 • = 1.70 พิจารณาตาราง Z

 • Prob ประมาณ 95%


Slide21 l.jpg

EXAMPLE

 • โอกาสที่โครงการจะแล้วเสร็จภายใน 28 สัปดาห์

 • = (28-30.67)/2.54

 • = -1.05 พิจารณาตาราง Z

 • Prob ประมาณ 15 %

 • หากต้องการทราบที่โอกาส 70% โครงการจะใช้เวลาเท่าใด

 • พิจารณาตาราง Z = 0.52

 • Ts = (0.52*2.54)+30.67 = 32 สัปดาห์


ad