Kompetencia alap

Kompetencia alap PowerPoint PPT Presentation


  • 216 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Kompetencia alap

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Kompetencia alapú oktatás Referencia-jelölt Intézménye Bemutatkozás Innovatív Óvoda Arnóton Egyéniségek nevelésére 2009

2. Óvodánk bemutatkozása Barcsák Pálné, az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetoje, Szeretném bemutatni óvodánkat és röviden ismertetni azt a folyamatot, ahogyan eljutottunk a kompetencia alapú oktatás bevezetéséig. Egy bemutató délelott rövid vázlatán keresztül, a kompetencia területek fejlesztési lehetoségét. Röviden, mit nyújthatunk a 3.1.4-es pályázat nyertes intézményeinek. Hogyan segíthetünk a kistérség óvodapedagógusainak a kompetencia programcsomag bevezetésében, és a hálózat építésében.

3. Óvodánk bemutatása Arnót, Miskolchoz 6 km-re lévo község, 2680 lakossal. Óvodánk 100 férohellyel 4 csoporttal muködo intézmény. 16fo dolgozói létszámmal, 9fo lelkes óvodapedagógussal végezzük innovatív tevékenységünket. Kollektívánkról elmondhatom, hogy nagyon aktív, az új módszerek bevezetésére fogékony óvodapedagógusok alkotják. 1994 óta számítógéppel készítjük a csoportnaplókat, minden kollegano elvégezte számítógépes továbbképzést és letette az ECDL vizsgát. Minden csoportban van 2 db számítógép és Internet csatlakozás.

4. Innovatív pedagógiai gyakorlatunk a múltban Óvodánk Helyi Nevelési Programját, A Lépésrol- Lépésre fejleszto program alapfilozófiája alapján készítettük el. Helyi nevelési programunk sajátos tevékenységrendszeren keresztül , - projektek alapján muködo tevékenységközpontokban - közvetíti a gyermekek életkorának egyéni fejlettségének megfelelo muveltségtartalmakat . Fontos a sok-sok, tevékenység közben szerzett megtapasztalás, probléma megoldás.

5. Innovatív pedagógiai gyakorlatunk a jelenben 2005-ben pályáztunk és 2006 –február 1.-vel, beindíthattuk a Kompetencia alapú oktatás bevezetésének 2 éves projektjét. HEFOP 3.1.3-05/1.2005-10-… / 1.0 számon. Pályázatunk címe: Innovatív óvoda Arnóton, Egyéniségek nevelésére. Amikor a pályázati kiírást megláttuk, úgy éreztük, hogy ezt számunkra írták ki . Igy, nem volt nehéz elfogadtatni a kollektívával a kompetencia alapú oktatás létjogosultságát óvodánkban. 4 millió Ft-ot nyertünk ezen a pályázaton. Két csoportvezeto kolleganovel együtt, 3-an végeztünk el 4-4 modulban 30-30, órás Összesen 120 órás továbbképzést.

6. Innovatív pedagógiai gyakorlatunk a jelenben 2006 szeptemberében bevezettük óvodánk vegyes csoportjában és nagycsoportjában, a kompetencia alapú oktatást, Egészné Sós Erika és Cseke Lászlóné óvodapedagógusok irányításával. 2007. szeptembertol óvodánk mind a négy csoportjában bevezetésre került. Közben 32-órás belso továbbképzést tartottunk. A pályázatból vásárolhattunk : 1 db projektort, 1db digitális táblát., 4 db Laptop -ot, 1db digitális kamerát, 1db digitális fényképezogépet. A Power Point-os eloadásokat a kolleganok el tudják készíteni. Internetrol, kivetítéssel be tudják mutatni a projekt feldolgozáshoz szükséges mozgó képeket, folyamatokat. A gyermekekkel használják a Digitális táblát.

7. Gyermekek a digitális tábla és a számítógép elott

8. Óvodai életünkrol: család és óvoda kapcsolata A körülöttünk lévo változó világgal így próbálunk lépést tartani, és az egész életen át tartó tanulás alapjait biztosítani, a gyermekek részére. Ezzel együtt, nagyon fontos minden óvodának a megtartó képessége. A megtartó ero, nem csak községünkben, hanem az egész Észak-Magyarországi Régió területén nagyon fontos. Mi mit teszünk ennek érdekében? - Családias légkörben neveljük a reánk bízott gyermekeket, és változatos tevékenységeket biztosítva, segítjük fejlodésüket.

9. Óvodai életünkrol: család és óvoda kapcsolata PR Tevékenységünk! Változatos programokat szervezünk gyermekeknek és szüloknek Családos Gyermeknap, családos kirándulás. A hagyományos ünnepeinken kívül: Apák Napja sok-sok játékkal, Lovasszekeres szüreti felvonulás kb 150 fo részvételével. -Ovikukkantót szervezünk a leendo óvodás gyermekeknek és szüleiknek. - Alapítványunkról: az 1%-ot levéllel és kártyanaptárral köszönjük meg a lakosságnak. DVD felvételt készítünk minden rendezvényünkön és azt a KÁBEL TV-ben kiközvetítjük, 1990-óta.Elkészítettük óvodánk bemutatkozó DVD-jét, valamint, a szülok és gyermekek véleményét összegyujto filmet.

10. Családdal a gyermekinkért Betekintés az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programjába

11. Személyiségfejleszto stratégiánk alapelvei Nyitott óvoda Kultúra közvetíto szerep Hátrányos helyzetu gyermekek esélynövelése Együttnevelés a családokkal

12. Programunk feladatrendszere Az egészséges életmódra nevelés A szocializáció biztosítása, és a gyermekek érzelmi nevelése Az anyanyelv fejlesztése Muvészeti nevelés A külso világ megismertetése Matematikai nevelés

13. A tevékenységközpontok rendszere Családi / szituációs játékok / Manipulációs ,asztali társas játékok Építoelemek tevékenységközpontja Irodalmi és ének - zenei tevékenységek központja Muvészeti tevékenységek / ábrázoló , kézmuves / Természetismereti központ / tudományos - szabadtéri tevékenységek / Homok és vízasztali tevékenységek

14. Programunk irányelvei Személyiségfejleszto stratégiánk alapelve: individualizálva szocializálás. A tevékenységközpontok rendszerében projekt módszerrel történo képességfejlesztés. Integrált személyiségfejlesztés

15. Tevékenységközpontok rendszerében a játék helye Szabad játék Az óvodapedagógusok által felajánlott tevékenységek szervezeti kerete: Választható tevékenységek Kötelezoen választható tevékenységek Kötött foglalkozás.

16. Az ismeretszerzés fo forrása a megtapasztalás. Feldolgozása projekt módszerrel történik.

17. A csoportszoba arculata mindig az éppen feldolgozás alatt lévo projekt arculatát mutatja

18. A kompetencia alapú oktatás beillesztése, a Helyi Óvodai Nevelési Programunkba 2006 szept.1.-tol Óvodapedagógiánk megújulását eredményezte, a kompetencia alapú oktatásból beillesztett: Négy OSELEM: Tuz, Víz, Föld, Levego MODULOK rendszere. Kompetencia alapú oktatás programcsomagjának projektekre, korcsoportokra, fejlettségi szintekre kidolgozott tématerv javaslatai. A Zenevarázs, drámajáték beépítése, a tevékenységek rendszerébe. A kooperatív tanulás módszerének alkalmazása

19. Egy Bemutató délelott, a kompetencia alapú oktatásból TÜZ MODUL Projekt: Tuzhely Kiemelt kompetencia terület: Külso világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatokkal, dramatikus elemeket tartalmazó játékkal A tuz az ember barátja Zenevarázs. Lángok tánca Korcsoport: Középso csoport Foglalkozás vezeto: Cseke Lászlóné/ Irénke/ óvodapedagógus Szervezeti keretek, munkaformák: Egyéni, csoportos, mikro csoportos

20. Bemutató délelott, TUZ MODUL CÉLJA: A szociális képességek fejlesztése a társas kapcsolatok erosítésével, egymás meghallgatása Az értelmi képességek fejlesztése tapasztalatszerzéssel / a tuz energiáját fozésre, sütésre használhatjuk/ Figyelem és megfigyeloképesség fejlesztése a tér és a síkbeli kiterjedések megfigyelésével, valamint mennyiségi viszonyításokkal, összehasonlításokkal. A verbális képességek fejlesztése verbális kommunikációval, a nyelvi kifejezokészség alakításával, új fogalmak megismerésével. Testi fejlesztés nagy- és finommozgással.

21. Bemutató délelott, TUZ MODUL JÁTÉK Szabad játék Irányított játék A délelott folyamán szabad játékot, és irányított szerepjátékot játszanak a gyermekek Tevékenység központok közül a családi szituációs központban, muvészeti tevékenység központban, manipulációs központban és az építo játékok központjában, a felajánlott tevékenységek közül választhatnak a gyermekek. Minden tevékenység központban aktív ismeretszerzés közben játszva tanulnak a gyermekek.

22. Bemutató délelott, TUZ MODUL Kiegészíto tevékenységek: Muvészeti tevékenység központja :Gríz grafika Családi szituációs központ: Sütés, fozés, terítés Építo játékok központja: Utazás autóbusszal Manipulációs tev. központ: Rész – egész viszonya, puzzle kép kirakása és ragasztása / a tuz fontosságát ábrázoló képekbol / KÜLSO VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Természetismereti tevékenység központja: A tuz az ember barátja

23. Bemutató délelott, TUZ MODUL Fejlesztési feladatok: A tapasztalatok bovítése hogy a tuz energiáját nemcsak melegedésre használjuk, hanem sütésre fozésre A kör fogalmának elmélyítése köralakítással, halmazok képzése szimbólum képek segítségével A megfigyelo képesség fejlesztése az ok- okozati összefüggések keresésével. Gondolatok kifejezése beszélgetés során Szókincsbovítés / sistereg, téglalap, négyzet/ Nagymozgás fejlesztése, a tér bejárásával köralakítással. Finommozgás fejlesztése sütemények készítésén keresztül

24. Bemutató délelott, TUZ MODUL VIZUÁLIS NEVELÉS Muvészeti tevékenység központ Pogácsa sütés A pogácsa készítésének technikája már ismert a gyermekek számára. A munkafolyamat közben a már ismert dalt, mondókát mondogatunk: / komplexitás az ének- zenével , ill. magnóról hallgathatunk egyveleget / Szita. szita suru szita….- mondóka Recse, recse pogácsa…- gyermek dal

25. Bemutató délelott, TUZ MODUL A munkafolyamat közben biztosítom a gyerekek számára a kooperatív tanulás lehetoségét. A kooperatív tanulás: Felelosök választása Kis szimbólum kártyákat közül választhatnak amit a gyermekek egymással megbeszélve adnak majd át, amikor az ido letelik. Felelosök: - Tészta nyújtásért - Szaggatásért - Csíkozásért és forgatásért - Tepsibe rakásért - Tojással kenésért felelos - Ido felelos A csoportok a munka végeztével megnézhetik a sütést a konyhában.

26. Bemutató délelott, TUZ MODUL Folyamatos tízórai: A tevékenységek, közben folytatódnak. Játék elrakás. Dramatikus játék – matematikai tartalmú tapasztalatokkal Halmazképzés a képek alapján. Hol van több ill. kevesebb gyermek? Szimbólum képek és kártyaképek alaki-, majd nagyság szerinti azonosítása. A síkformák felismerése, meghatározása. Játék menete: A terem két különbözo helyén elhelyezem a pogácsát ábrázoló nagy négyzet alakú szimbólumképet és a téglalap alakú tuzhelyet. A gyerekeknek meglepetésként adom a kezébe a kis szimbólum képeket amit a nyakukba akaszthatnak. Instrukció közben sétálhatnak a termet bejárva, majd jelre mindenki a megfelelo szimbólumképhez áll.

27. Bemutató délelott, TUZ MODUL Istrukciók: Sétáljatok úgy mintha örülnétek valaminek- kikérdezés Sétáljatok úgy hogy akivel találkoztok megfogjátok a kezét és a szemetekkel köszönjetek rá. A gyerekek elhelyezkednek a nagy szimbólum képek körül Hol van több és hol van kevesebb gyermek?- számlálás Eljátsszuk, hogyan sül meg a pogácsa a sütoben: Azok a gyerekek akik a pogácsát ábrázoló képet húzták „ pogácsák lesznek, ok a kör közepén alakítanak kört felemelt karral, akik a tuzhelyet húzták azok „ tuzhelyek” lesznek és ok álnak a körön kívül. Akik a meleget adják fújással, felemelt lengo karmozdulattal melegítik a levegot. A pogácsák sisteregve sülnek, lassan leguggolnak, leteszik a karjukat.

28. Bemutató délelott, TUZ MODUL Megbeszélés: A gyermekek elmondják, hogy a pogácsa, vagy a tuz szerepét játszották szívesebben. Dramatikus játék célja: A dramatikus játékkal a bensoséges, közösségi együtt játszást célzom meg, melyben a gyermekek érzelmileg és szellemileg egyaránt tapasztalatot gyujthetnek. A játék sokrétu, rugalmas, komplex módon fejleszti az egész személyiséget. Fokozza a gyermek aktivitását, segíti a gyermeket a környezo világ megismerésében, fejleszti a gondolkodást, önálló alkotóképességet. Segíti a gyermek idoérzékének fejlodését, térbeli tájékozódását. Fejleszti a nyelvi kommunikációt, beszédkészséget. Ezzel megelozheto a gyermekek perifériára kerülése.

29. Bemutató délelott, TUZ MODUL ZENE VARÁZS: Lángok tánca Ebben a tevékenységben dalt ismételünk.: RECSE,RECSE… Majd következik a név éneklés Ez után instrukciót adok a gyermekeknek a zenemozgáshoz Képzeljétek el, hogy egy hatalmas tüzet rakunk és ti lehettek benne a táncoló lángok Majd a gyermekek nyugalmi állapotba kerülnek / relaxálnak/ és így is meghallgatják a zenét ami különbözo érzelmeket vált ki Ezeket az érzelmeket a VARÁZSDOBOZBA helyezzük el. A foglalkozás során a zene eszköz ahhoz, hogy a gyermek fölfedezhesse önmaga és a világ kapcsolatát, rejtélyeit.

30. Bemutató délelott, TUZ MODUL ÉRZÉS FA Erre azért van szükség mert képet kapunk a csoport és az egyén hangulatáról, érzelmérol, hogy hogyan érezte magát a délelott folyamán. Délelott lezárása a sült pogácsa és tea elfogyasztásával. „A VALÓDI TUDÁS AZ , AMIT A GYERMEK MAGA FEJT MEG ÉS CSELEKVÉSEN KERESZTÜL SAJÁTÍT EL, AMELYET KÉPES ALKALMAZNI KÉPESSÉGEI, KÉSZSÉGEI ÁLTAL” /Dr Pála Károly/

31. Segítségnyújtás formái a 3.1.4-es pályázók felé Az elozoekben bemutatott délelott, mint bemutató foglalkozás: Tematikus tervezés Éves terv, Heti terv Egy délelott megtervezése Csoportnapló Mindezek alapján bemutató komplex foglalkozások szervezése a 4 MODUL alapján választható projekt feldolgozásából. Hozzá segédanyagok biztosítása. A bemutató délelott folyamán megismerkedhetnek a projektek feldolgozási lehetoségeivel a tanulás szervezésével a kooperatív csoportmunkával a csapatépítés folyamatával a szabályok megalkotásával a beszélgeto körrel

32. Segítségnyújtás formái a 3.1.4-es pályázók felé Projektek feldolgozása, a tevékenységközpontok rendszerében. A 7 tevékenységközpont használata Bemutató foglalkozás, a digitális eszközök alkalmazásából. IKT kompetenciák fejlesztési lehetoségeinek bemutatása Óvodánk PR tevékenységének megismertetése Bemutató délelottök szervezése, a kistérség óvodapedagógusai részére, segédanyagokkal.

33. Intézményünk elérhetosége Napközi Otthonos Óvoda 3713 Arnót, Dózsa Gy.u.1 sz. Borsod- Abauj - Zemplén Megye /Miskolc mellett/ Tel: 46-509-414 Fax: 46-509-415 E-mail: [email protected] Kapcsolattartó: Barcsák Pálné / Vali/ óvodavezeto Köszönjük a figyelmet! Készítok: Egészné Sós Erika óvodapedagógus Cseke Lászlóné /Irénke/óvodapedagógus Barcsák Pálné óvodavezeto

  • Login