Bodem degradatie en verwoestijning in zuid europa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Bodem degradatie en Verwoestijning in Zuid-Europa PowerPoint PPT Presentation


 • 384 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bodem degradatie en Verwoestijning in Zuid-Europa. Erik Cammeraat Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics. Inhoud. Wat is Verwoestijning Woestijnen in Europa? Oorzaken van verwoestijning in Europa Bodemdegradatie Conclusies. Wat is Verwoestijning ?.

Download Presentation

Bodem degradatie en Verwoestijning in Zuid-Europa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bodem degradatie en Verwoestijning in Zuid-Europa

Erik Cammeraat

Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics


Inhoud

 • Wat is Verwoestijning

 • Woestijnen in Europa?

 • Oorzaken van verwoestijning in Europa

 • Bodemdegradatie

 • Conclusies


Wat is Verwoestijning?

 • Verwoestijning is degradatie van land in aride, semi-aride en sub-humide gebieden, als gevolg van variaties in klimaat en invloed door de mens.

 • UNCCD protocol vergelijkbaar met Kyoto protocol


Sand dunes


Mondiaal probleem

 • Verwoestijning is een mondiaal probleem maar is ook belangrijk in Europa

 • (Middellandse Zee gebied Oost Europa (Hongarije, Rusland, Oekraine))

bron: http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/desert.html

bron: http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/desert.html


Oorzaken van Verwoestijning

 • Klimaatsvariaties

 • minder neerslag en/of langer uitblijven van regen

  minder water in de bodem of stuwmeren, droogvallen bronnen, afname plantengroei

 • neerslag valt onregelmatiger maar met hogere intensiteit

  bodemerosie, vol sedimenteren van waterreservoirs

 • hogere temperaturen

  meer verdamping van water, zoutaccumulatie


Variatie jaarlijkse neerslag in droge gebieden

(uit Cooke et al.,1999)


Trend in jaarlijkse neerslag in Murcia (1862-1997)

(uit Lopez Bermu-

dez et al., 2002)


Miljoenen met water stress: effect van beleid

(from Arnel, 2007)


Oorzaken van Verwoestijning

 • Menselijke invloed

 • overbemaling van grondwater voor irrigatie

   sterke daling grondwater, verzilting van water

 • ongelimiteerd gebruik van water voor landbouw en toerisme

   sterke daling grondwater, verzilting van water

 • overbegrazing en ontbossing

  reductie van vegetatie bedekking en bodemdegradatie

 • (economische) marginalisatie van landbouwgrond

  landverlating en erosie


Horticultuur in Murcia (Brocoli): Overbemaling kleine locale aquifers


Landgebruiksverandering in Almeria (1950-1990)

(uit Grove, 1996)


Grondwater in Murcia, ZO Spanje

Naar Romero-Diaz et al., 2002


ontzilting van zeewater: de oplossing?

Bron: Natuur en Techniek, sep 2005

Bron: Natuur en Techniek


Stipa veld: Overbegrazing (N-Marokko)


Stipa veld: Niet (meer) begraasd (ZO Spanje)


Praktijkfoto

Landverlating en rill vorming


Satellieten ‘zien’ een vergroening van de Sahel en het Middell. Zee gebied!

1982-2003: Trends in de vergroening van het Middellandse Zee gebied

(uit Helden and Tottrup, 2008)


Verwoestijning?

 • Vergroening rijmt niet met satellietopnamen!

 •  verkeerde interpretatie?

 •  enorme toename van geïrrigeerd landbouw areaal!

 • Enorme aanslag op watervoorraad !


Bodemdegradatie

Belangrijke factoren:

 • Organische stofgehalte afname

 • Bodemstructuur verlies

 • Korstvorming op het oppervlak

 • Verlies aan infiltratie mogelijkheden

 • Verlies nutriënten door erosie

 • Verzilting

   Biomassa productie neemt af!

 • Zouden we bodemdegradatie kunnen verhinderen?


 • Verandering van organische stofgehalte afhankelijk van neerslag (transect Jerusalem- Dead Sea) (uit Lavee et al., 1989)


  Verandering van bodemstructuurstabiliteit afhankelijk van neerslag

  (transect Jerusalem- Dead Sea) (uit Lavee et al., 1989)


  bodemverslemping


  Experiment

  korstvorming


  Water- en winderosie: afhankelijk van klimaat (uit Cooke et al., 1993)


  Geulvorming, erosie en vegetatiesuccessie


  Change in hydrological

  and erosion processes

  in relation to climate

  (transect Jerusalem-

  Dead Sea).

  A= water accepting

  C= overlandflow contrib.

  (uit Lavee et al., 1989)


  rills


  rill erosie


  Stuwdam


  verlaten qanat systemen


  klassieke ‘soil and water conservation’: situatie 1993


  effecten wegploegen terrassen en ‘buldozering’: situatie 2008


  Vermindering van Bodemdegradatie

  • Zorgen dat water zo min mogelijk oppervlakkig afstroomt en dus de bodem behouden blijft

   • ‘Water harvesting’ (klassieke methode)

   • ‘Organische stof gehalte verhogen (mulchen)

   • Waterafstroming verhinderen met vegetatie (eco-engineering)

   • Stop egaliseren van landschap

   • ‘Duurzaam watergebruik’

  • “On site” oplossingen om “off-site” problemen te voorkomen


  Conclusies

  • -Verwoestijning:

  • -Mondiaal probleem

  • -Ook in Zuid Europa

  • -Wordt vaak gemaskeerd door irrigatie en watermisbruik

  • -Bodemdegradatie

  • - Gekoppeld aan klimaat en menselijk gebruik

  • - Onderdeel van verwoestijning

  • - Veroorzaakt verlaging van biomassaproductie

  • - Is te voorkomen door geschikte management technieken


 • Login