Europa en ik
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Europa en ik PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Europa en ik. Naar een betere integratie van allen?. De Europese Unie. Raciale spanningen. Deze twee collega’s wonen in verschillende delen van de stad. Een van de twee colleag’s schijnt wel meer werk te krijgen dan de andere. Ze wil weleens weten waarom….

Download Presentation

Europa en ik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Europa en ik

Europa en ik


Naar een betere integratie van allen

Naar een betere integratie van allen?

De Europese Unie


Raciale spanningen

Raciale spanningen


Deze twee collega s wonen in verschillende delen van de stad

Deze twee collega’s wonen in verschillende delen van de stad


Een van de twee colleag s schijnt wel meer werk te krijgen dan de andere

Een van de twee colleag’s schijnt wel meer werk te krijgen dan de andere.


Ze wil weleens weten waarom

Ze wil weleens weten waarom…


Maar die vraag kost haar haar baan

Maar die vraag kost haar haar baan.


Een paar weken later

Een paar weken later…


Hoe komt het dat leila zo heeft gereageerd

Hoe komt het dat Leila zo heeft gereageerd?


Wist je dat

Wist je dat...

 • Er in 2005 in Clichy-sous-Bois (een voorstad in het noorden van Parijs) rellen uitbraken in een stadsdeel waar zeer veel mensen uit Noord-Afrika en Arabië wonen?

 • De rellen braken uit nadat twee Afrikaanse tieners om het leven waren gekomen. Zij hadden zich in een transformatorhuisje verstopt voor de politie, die achter hen aan zat, en werden geëlektrocuteerd. Na de dood van de tieners kwamen jongeren op straat om te protesteren en raakten slaags met de politie. Hun boosheid werd verder aangewakkerd door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken (Nicoals Sarkozy): in de kranten stond dat hij de relschoppers "tuig en uitschot" had genoemd. Hij beloofde “de voorsteden schoon te spuiten met de hogedrukreiniger”.

 • In enkele dagen breidden de rellen zich uit naar andere Franse voorsteden. Niet minder dan 300 wijken raakten erbij betrokken. Mensen kwamen om en auto’s, winkels en woningen werden vernield.


Wist je dat1

Wist je dat...

 • de 10 à 12 miljoen Roma en Sinti vandaag de grootste minderheid van Europa vormen? Ze wonen vooral in Midden- en Oost-Europa en de Balkan. De groepen van Oost-Europese afkomst worden ‘Roma’ genoemd en die uit Midden-Europa ‘Sinti’.

 • Toen de Unie in januari 2008 met Roemenië en Bulgarije werd uitgebreid tot 27 landen, werden zo’n 8 miljoen Roma EU-burgers.

 • Ze hebben van oudsher af te rekenen met pesterijen, discriminatie, vorming van getto’s,stereotiep racistische beeldvorming en haatpropaganda


Wist je dat2

Wist je dat...

 • de EU een aantal maatregelen heeft genomen om discriminatie van minderheidsgroepen te voorkomen? Onder meer:

 • het Handvest van de Grondrechten van de EU, dat stelt dat iedereen gelijk is voor de wet, iedere vorm van discriminatie verbiedt, en eist dat de Unie de diversiteit van cultuur, religie en taal van minderheidsgroepen beschermt

 • de Rassengelijkheid Richtlijn, die discriminatie van mensen vanwege hun raciale of etnische afkomst op het gebied van werk en opleiding, scholing, sociale zekerheid, gezondheidszorg en toegang tot goederen en diensten, inclusief huisvesting, verbiedt

 • de Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep staat gelijke behandeling voor van iedereen op het gebied van arbeid en opleiding, ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid


Wist je dat3

Wist je dat...

 • Elke lidstaat van de EU een nationaal orgaan voor de gelijkheid heeft (in België het Centrum voor Gelijkheid van Kansen) waar je onafhankelijk advies krijgt als je denkt dat je gediscrimineerd bent?

  Als je een rechtszaak wilt beginnen op basis van de wetten van je eigen land, kan die instelling je meer vertellen over:

 • de procedures die je moet volgen

 • wat de wet voor je kan doen

 • elke vorm van financiële steun die beschikbaar is


Wist je dat4

Wist je dat...

 • In Juni 1993 de EU-leiders in Kopenhagen nieuwe regels aannamen voor nieuwe landen die EU-lid willen worden?

  • Die regels worden soms de criteria van Kopenhagen genoemd.

  • Ze bepalen dat kandidaat-landen stabiele instellingen moeten hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen.

  • Jaarlijks bezorgt de Europese Commissie rapporten over hoe de kandidaat-landen hun minderheden behandelen aan het Europees Parlement en de Raad. Op basis van die rapporten stelt de Commissie maatregelen voor die de kandidaat-lidstaten kunnen nemen om hun resultaten te verbeteren.


 • Login