sparta ja ateena n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sparta ja Ateena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sparta ja Ateena

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Sparta ja Ateena - PowerPoint PPT Presentation

zyta
252 Views
Download Presentation

Sparta ja Ateena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sparta ja Ateena

  2. Sparta I • Lakoonika ja Messeenia • suurim, kuid linnad väikesed • spartiaadid, perioigid, heloodid • sõjaväeline kord (kilbiga või kilbil), suletud riik • kultuur tagaplaanil

  3. Sparta II • Lykurgos • 5 efoori • 2 kuningat e basileust, usu- ja sõjaväe juhid • geruusia, 28 geronti • rahvakoosolek, spartiaadid alates 30 eluaastast

  4. Ateena I • Atika, Pireuse sadam • aristokraatia • aeropaag e vanematekogu • 9 arhonti • 621 eKr Drakoni seadused

  5. Ateena II • 594 eKr Soloni reformid • 400 nõukogu e bulee • 6000 liikmeline vandemeestekohus e heliaia • rahvakoosolek, alates 20 eluaastast • Elanike jagamine neljaks

  6. Ateena III • 509-507 eKr Kleisthenese reformid • bulee 500 liikmeliseks • ametnike kolleegiumid, 10 strateegi • Ostrakism • 461 eKr Perikles • palk riigiameti eest

  7. Sarnasused Erinevused Kas pigem sarnased või erinevad?