slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

AİLE HEKİMLİĞİ En eski hekimlik – Yeni bir uzmanlık. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum. 0535 7140843 zekeriya.akturk@gmail.com http://aile.atauni.edu.tr. Hedefler. Aile hekimliğiyle ilgili kavramları açıklayabilmek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum' - zyta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AİLE HEKİMLİĞİ

En eski hekimlik – Yeni bir uzmanlık

Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

01 Ekim 2009

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erzurum

0535 7140843

zekeriya.akturk@gmail.com

http://aile.atauni.edu.tr

hedefler
Hedefler
 • Aile hekimliğiyle ilgili kavramları açıklayabilmek
 • Aile hekimliğini tanımlayabilmek
 • Aile hekimliğinin temel özelliklerini sayabilmek
 • Aile hekimliğinin kısa tarihçesini açıklayabilmek
nce kavramlar
Önce kavramlar
 • Genel pratisyen General practitioner
 • Aile hekimi Family physician
 • Aile hekimliği FM/GP
 • Aile doktoru Family doctor
 • İlk başvuru hekimi First contact physician
 • Kapsamlı bakım Comprehensive care
 • Birinci basamak Primary care
slide4

Bu bölgeyi tanıdınız mı?

Coğrafya bilgilerimizi hatırlayalım.

Dikkatle bakınız!

tarihten beri var olan iki yakla m
Tarihten beri var olan iki yaklaşım
 • Natural (doğal)
  • Kos Ekolü
   • Generalist (MÖ 460-377)
 • Conventional (geleneksel)
  • Knidos Ekolü
   • Organ ve dokular (specialist)
leuwenhorst tan m 1974
Leuwenhorst tanımı (1974)
 • Genel pratisyen, yaş cins ve rahatsızlık ayırımı yapmaksızın bireylere, ailelere ve bir sağlık birimine bağlı nüfusa kişisel ve sürekli birinci basamak sağlık hizmeti sunan tıp fakültesi mezunudur. Onu farklı kılan bu işlevleri sentez edişidir. Muayenehane, ev, klinik, ya da hastanede hizmet sunar.
wonca tan m 2002
Wonca tanımı (2002)
 • Aile Hekimi, kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır.

European definition of GP/FM, WONCA 2002

aile hekimli i ayr bir disiplin midir
Aile hekimliği ayrı bir disiplin midir?
 • “Dahiliye + Çocuk + KD + Psikiyatri + Acil = aile hekimliği” denklemi doğru mudur?
 • Rotasyonlardan aldığı bilgiler çıkıldığında geriye ne kalır?
aile hekimli inin esas bile enleri
Aile hekimliğinin esas bileşenleri
 • Bakıma ulaşım
 • Bakımın sürekliliği
 • Kapsamlı bakım
 • Bakımın koordinasyonu
 • Ortama uygun bakım

Saultz 2001

ah ne ra bet neden azald
AH’ne Rağbet Neden Azaldı?
 • Yeterince kazanamıyor
 • Saygınlığı yok
 • Okulda anlatılmıyor
 • Uygulama şartları iyi değil
 • Siyasi yatırım için uygun değil
flexner in yan lg s
Flexner’in yanılgısı
 • “İyi hekimlik uzmanlaşmaktır”
 • “Genel tababet kötü hekimlik demektir”
slide16
Oysa…
 • Aile hekimi tıbbın tamamından anlar. Nadir görülen hastalıkları tanıyabilir.
 • Sık görülen hastalıkları en iyi GP bilir.
 • Branşlaşma belirsizliği önlemez; sadece problemi çevreden izole eder. Bu ise resmin tamamını kaybetmemize neden olur.
 • Bilim ilerledikçe bilgi artar ama bilgi yükü azalır.
 • Tıbbi hatalar bilgi değil ilgi eksikliğinden olmaktadır
flexner 1930
Flexner 1930
 • “Korkarım ki, bilimsel tıbbın hızlı gelişmesi bize eski nesil hekimlerin geniş kültürleri ve kapsamlı hizmetlerine mal olmaktadır!”
abd 1960 l y llar
ABD 1960’lı yıllar
 • GP’lerin %35’i kötü uygulama yapıyor
 • Tıp ve teknoloji gelişmiş ama hastalar memnun değil
 • Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim arasında bağ yok
 • Eğitim-beceri-hizmet arasındaki ilişkiler belirsiz
 • İhtisas rutin
 • Koruyucu hekimliğe yeterli ilgi yok
 • Şehirleşme artmış
a r uzmanla man n sonu lar
Aşırı uzmanlaşmanın sonuçları
 • Fragmentasyon
 • Uzmanlar arasında koordinasyon problemi
 • Kapsamlı bakım sunamama
 • Sürekli bakım sunamama
 • Tıp eğitiminde zorluklar
aile hekimi olmazsa
Aile hekimi olmazsa…
 • Hastane ve acil servislere başvuru artıyor
 • Branş uzmanları esas görevlerini yapamıyor
 • Koruyucu hekimlik uygulanamıyor
 • Ekonomik sonuçlar
 • Hastalar sahipsiz
  • kendileri karar veriyor
  • Eczacı, arkadaş…
  • Kendi kendine tedavi
  • Alternatif iyileştiriciler
millis raporundan 1962
Millis Raporundan (1962)
 • “Bir ülser hastası cerraha, psikiyatriste veya eczaneye ihtiyaç duyabilir. Hepsinden anlayan bir doktor gerek. Hastayı diğerlerinden anlamayan birine mahkum edemeyiz!”
alma ata 1978 herkese sa l k
Alma Ata 1978 “Herkese Sağlık”
 • Temel Sağlık Hizmetleri: bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul görecek şekilde ve onların tam katılımı sağlanarak devlet ve toplumca karşılanabilir bir bedel karşılığında verilen sağlık hizmetleridir.
toplumun gereksinmelerini g zeten bir sa l k hizmeti ve t p e itimi sistemi olu turmak in neriler
“Toplumun Gereksinmelerini Gözeten Bir Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Sistemi Oluşturmak İçin Öneriler”
 • Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır.
 • Temel tıp eğitimi, sonraki uzmanlık eğitimi için uygun bir temel sağlamalıdır.
 • Aile Hekimliği disiplini her tıp okulunda öğretilmeli ve aile hekimi/dal uzmanı dengesi kurulmalıdır.
 • Her ülkede aile hekimliği mezuniyet sonrası uzmanlık eğitim programları oluşturulmalıdır.

WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994

slide24
Evrensel nitelikte ulaşılabilirliği olan, aile ve toplum yönelimli, altyapı, personel ve hizmet sunum standartları bakımından güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri, sistemin merkezinde yer almalı,

World Health Declaration, WHO, 1998

slide25
Birinci basamak hizmetler, esnek, ihtiyaçlara yanıt veren bir hastane sistemi tarafından desteklenmelidir
 • Hizmet sunum basamakları arasında entegrasyon sağlanmaldır
 • Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arası geri bildirim sistemi içeren sevk zinciri hayata geçirilmeldir

World Health Declaration, WHO, 1998

slide26
Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel kanıtlara dayalı olarak yürütülmelidir
 • Sağlık hizmetleri iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir bir biçimde sunulmalı,
 • Sağlık hizmetleri uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmalı
 • Sağlık hizmetleri sürdürülebilir nitelikte finansmana sahip olmalı

World Health Declaration, WHO, 1998

slide27
İhtiyaç
  • Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmet sunabilen bir hekim
 • Çözüm
  • Aile hekimliği
kilometre ta lar
Kilometre Taşları
 • Peabody 1923
 • College of General Practitioners 1952
 • Willard Komisyon raporu 1966
 • Millis Raporu 1966
 • American Board of Family Practice 1969
t rkiye de ah
Türkiye’de AH
 • 1940: Genel tababet ihtisası
 • 1961: 224 sayılı yasa
 • 1983 Tababet Uzmanlık Tüzüğü
 • 1985 Eğitim hastanelerinde AH
 • 1988 AHUD, 1990 TAHUD
 • 1993 YÖK kararı
 • İlk anabilim dalları:
  • Edirne, Eskişehir, Adana, Kocaeli
 • 2004 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi
t rkiye de
Türkiye’de
 • 1993: İlk ulusal kongre (İstanbul)
  • 7. kongre 2006 İzmir
 • 2001: İlk aile hekimliği günleri (Edirne)
  • 3. aile hekimliği günleri 2005 Aydın
 • 1997: Türkiye Aile Hekimliği Dergisi
  • 3 ayda bir
 • 2003: TR Wonca’ya tam üye
 • 2005: TR Wonca Dünya konseyinde temsil edildi
 • 2008: Avrupa aile hekimliği kongresi Türkiye’de
say lar
Sayılar
 • ABD 2000
  • 60212 aile hekimi
  • 300 milyon nüfus
  • 1 aile hekimi/5000 kişi
 • TR 2009
  • 2500 aile hekimi
  • 70 milyon nüfus
sa l kta d n m projesi
Sağlıkta dönüşüm projesi

http://www.worldbank.org.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN/0,,contentMDK:20274795~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:361712,00.html

kar t r lmamas gereken iki kavram
Karıştırılmaması gereken iki kavram
 • Aile hekimliği uzmanlığı
 • Aile hekimliği sistemi
ad