erilainen oppija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erilainen oppija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erilainen oppija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Erilainen oppija - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Erilainen oppija. Joensuun seudun erilaiset oppijat ry. Joensuun seudun erilaiset oppijat – JOSE. Perustettu vuonna 1998 Yhdistyksen toiminta palvelee henkilöitä, joilla on lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia. Jäseninä on: Erilaisia oppijoita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erilainen oppija' - zuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erilainen oppija

Erilainen oppija

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

joensuun seudun erilaiset oppijat jose
Joensuun seudun erilaiset oppijat – JOSE
 • Perustettu vuonna 1998
 • Yhdistyksen toiminta palvelee henkilöitä, joilla on lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia.
 • Jäseninä on:
  • Erilaisia oppijoita.
  • Erilaisten oppijoiden läheisiä.
  • Työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita.
joensuun seudun erilaiset oppijat jose1
Joensuun seudun erilaiset oppijat – JOSE
 • Toiminta:
  • Vertaisryhmät ja tuki-illat
  • Kurssit ja terapiat: tanssi, taide, musiikki ym.
  • Yleisö- ja koulutustilaisuudet
  • Virkistys- ja rentoutumistilaisuudet
  • Jose kouluttaa ja infoaa
  • Valvoo erilaisten oppijoiden etuja
  • Tiedottaa, neuvoo ja opastaa
  • Lukiseulatestit
  • Verkostoituminen: kokoaa yhteen oppimisvaikeuksiset, heidän läheisensä ja heidän kanssaan työskentelevät.
mit on oppiminen
Mitä on oppiminen?
 • Tarvitaan aistihavaintoja
 • Tarvitaan muistia
 • Tarvitaan tarkkaavaisuutta
 • Tarvitaan hahmojen tunnistamista

- Verrataan aikaisempaan tietoon aiheesta

- Liitetään siihen tai luodaan uusia hermoratoja

Tarvitaan toistoja ja harjoitusta, aktiivista toimintaa

Huom! Oppimiseen liittyy joskus myös ahdistuksen tunne!

oppimista tapahtuu parhaiten
Oppimista tapahtuu parhaiten
 • Turvallisuuden tunne vakaa
 • Fyysiset tarpeet tyydytetty
 • Keho on rentoutuneessa tilassa
 • Tunnetila energiaa antava
 • Fyysinen ympäristö suhteessa omaan temperamenttiin ja oppimisstrategioihin
 • Mahdollisimman stressitön tila
oppimisvaikeudet
Oppimisvaikeudet
 • Oppimisvaikeus – erilainen oppija
  • Erilainen tapa oppia ja hahmottaa asioita
  • Lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, tila, suunta, aika, tarkkaavaisuus, motoriikka
  • Ongelmia aisteissa
 • N. 20-25 % väestöstä
 • N. 3-6 % diagnosoitu
 • Vankiloissa 50-80%
 • Päihteiden väärinkäyttäjillä jopa 70 %
oppimisvaikeuksien kirjo
Oppimisvaikeuksien kirjo
 • Lukivaikeus = lukihäiriö = sanasokeus = dysleksia
  • Lukemisen, kirjoittamisen ja/tai kuullun ymmärtämisen vaikeus; hitaus tai virheellisyys äidinkielissä ja vieraissa kielissä.
  • Taustallapuhutunkielenpiirteidentunnistamiseenjakäsittelyynliittyviääännetasonsekämuistinjanimeämisenongelmia.
  • Erillinen erityisongelma osana oppimisvaikeuksien kirjoa
  • Yleinen, jopa 10 % väestöllä
  • Ei tarkoita luku- tai kirjoitustaidottomuutta!
  • Useita oireita:
   • Hidas kirjoittaminen, kirjaimien puuttuminen, kirjaimet vaihtavat paikkaa, numerot ja kirjaimet sekaisin, numerot ylösalaisin, äänteiden kuuleminen erilaista, vaikeaselkoinen käsiala, äng-äänne, tekstin tuottaminen vaikeaa, hahmottamis- ja ymmärtämishaasteet.
  • Hjallis Harkimo, Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa, Albert Einstein ja Leonardo da Vinci.
oppimisvaikeuksien kirjo jatkuu
Oppimisvaikeuksien kirjo. jatkuu…
 • Matematiikan oppimisvaikeus
  • Numerot vaihtavat paikkaa
  • Kertotaulujen ja laskutoimitusten vaikeudet
  • Mittayksiköiden hahmottamisvaikeudet
  • Kolmiulotteinen hahmottaminen vaikeaa
  • Sanalliset tehtävät vaikeita
  • Rahankäytössä vaikeuksia ym.
 • Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjaamisen häiriöt
  • ADHD, ADD
oppimisvaikeutta
Oppimisvaikeutta
 • Kouluaikana ongelma on saattanut jäädä havaitsematta ja verhoutua muihin oppimisen esteisiin.
 • Kohtaamattomana vaikeus aiheuttaa monille toissijaisia ongelmia: psyykkisiä ja sosiaalisia – jopa syrjäytymistä.
 • Lapsi ei ole laiska tai huolimaton, jos kaikki ei suju. Ehkä kyseessä on erilainen oppija.
 • Kaikilla on vahvuutensa ja heikkoutensa.
miten lukivaikeus ilmenee jatkuu
Miten lukivaikeus ilmenee? jatkuu…
 • Kirjoittamisen ongelmat näkyvät mahdollisten tyyppivirheiden lisäksi myös huterana käsialana, lauserakenteen ongelmina ja tekstin epäjohdonmukaisuutena.
 • On vaikeaa erottaa olennaista toisarvoisesta.
 • Tiedon jäsentäminen eheäksi kokonaisuudeksi on työlästä, oppimisen strategiat ovat puutteelliset.

=> uusi toimintamalli tai työkone voi aiheuttaa suurta “stressiä”.

miten lukivaikeus ilmenee jatkuu1
Miten lukivaikeus ilmenee? Jatkuu…
 • Sanojen ääntäminen on vaikeaa
 • Tavu/sanan loppu voi jäädä pois
 • Kirjaimet hyppivät
 • Rivien seuraaminen hankalaa
 • Hitaus
 • Ääneen lukeminen vastenmielistä
 • Nopea väsyminen
 • Vaikeus ymmärtää lukemaansa
lukivaikeudet muita pulmia
Lukivaikeudet – muita pulmia
 • Nopea nimeäminen
 • Riimittely
 • Nimien muistaminen (kuulomuisti)
 • Suuntien sekoittuminen
 • Aika- ja päivämäärät sekoittuvat
 • Matematiikan vaikeudet
 • Symbolien hahmottaminen
 • Keskittymisvaikeudet
oppimisvaikeuksien kirjon syit
Oppimisvaikeuksien kirjon syitä
 • Taustalla usein geneettiset lähtökohdat; esim. dysleksiassa eli lukivaikeudessa kromosomeissa sijaitsevat geenit. Lukivaikeudessa puheen havainnon epätarkkuus todettavissa alle 1 vuotiaalla puheen hahmottumisessa
 • Keskittymisvaikeuksiin liittyy otsalohkojen hidas kehittyminen
  • Neurologiset syyt
  • Geneettiset syyt, perimä
  • Kehityshistoria
  • Ympäristötekijät
  • Hankitut oppimisvaikeudet
tarkkaavaisuuden ja toiminnan h iri t
Tarkkaavaisuuden ja toiminnan häiriöt

Kielen kehityksen ongelmat

Visuaalisen tai avaruudellisen hahmottamisen ongelmat

Tarkkaavuushäiriö, ADHD, ADD

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

Komorbiditeetti eli oppimisvaikeuksien päällekkäisyys

Ei-kielelliset oppimisvaikeudet

Motoriset koordinaatiohäiriöt

Lievät autistiset ongelmat

onkohan minulla oppimisvaikeuksia
Onkohan minulla oppimisvaikeuksia?
 • Myönteinen vastaus seuraaviin kysymyksiin voi kertoa tunnistamattomasta oppimisvaikeudesta työelämässä:
 • Sinulla epämääräistä väsymistä ja uupumista.
 • Onko sinulla itsetunto-ongelmia?
 • Ahdistaako sinua mennä aamulla töihin?
 • Suunnittelet jo illalla mitä töitä teet ensimmäisenä?
 • Kasautuvatko työt pöydälle?
 • Onko sinulla vaikeuksia tietää, mitä sinun tulee tehdä ja missä?
 • Meneekö sinulla aikaa soveltaa lukemaasi tietoa käytäntöön ja aikaa asioiden oppimiseen?
 • Häpeätkö huonoa luku- ja kirjoitustaitoa?
 • Tuottaako kirjallinen materiaali paineita?
 • Tarvitsen runsaasti aikaa asioiden oppimiseen.
 • Et pysty samaan aikaan tekemään muistiinpanoja ja kuuntelemaan.
 • Olet huolellinen työntekijä ja joudut tekemään ylitöitä.
 • Olet vaihtanut alaa, työnantajaa tai työpistettä jo useamman kerran.
 • Olet useasti vastaan uudistuksia työpaikalla?
onkohan minulla oppimisvaikeuksia1
Onkohan minulla oppimisvaikeuksia?
 • Opiskelijalla oppimisvaikeus saattaa ilmetä:
 • Kaksoiskonsonantit tuottavat vaikeuksia
 • Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa
 • b-d, b-p, t-d, k-g, i-e, nk-ng jne. voivat sekaantua
 • Numerot vaihtavat paikkaa
 • Kertotaulu ja matematiikan kaavat eivät välttämättä automatisoidu
 • Sekä lukiessa että kirjoittaessa voi sanan loppu tai lyhyt sana jäädä pois
 • Käsiala on vaikeasti luettavaa
 • Vaikeuksia pitkän ja lyhyen vokaalin erottamisessa ja kirjoittamisessa
 • Vaikeuksia pitkien sanojen ymmärtämisessä jaa ääntämisessä
 • Puhe on epäselvää
 • Lukeminen on hidasta, äänenlukeminen on vastenmielistä
 • Tekstissä rivien seuraaminen ja uuden rivin löytäminen on vaikeaa
 • Kirjaimet tuntuvat hyppivän paperilla, tai ne ovat epäselviä tai toisiinsa liimautuneita
 • Itse luetun tekstin ymmärtäminen on vaikeaa, sama teksti toisen lukemana on täysin ymmärrettävä tai päinvastoin
 • Nopea väsyminen, pään- ja silmien särkyä lukiessa
 • Oikea ja vasen tai itä ja länsi sekaantuvat.
adhd asperger dysfasia
ADHD, Asperger, Dysfasia

Yksi lähestymistavoista:

 • Lukivaikeus => Levottomuus => ADHD
 • Asperger => Erilainen oppijuus

80 % todennäköisyydellä lukivaikeus

 • Dysfasia => Aina lukivaikeus + kielellisiä pulmia
temperamentti
Temperamentti
 • Kaikki emme ole syntyneet aktiivisiksi, sosiaalisiksi ja ulospäin suuntautuneiksi.
 • Olemme temperamenteiltamme erilaisia ja ilmennämme asioita eri tavoin.
lykkyys
Älykkyys?
 • Lukemisen erityisvaikeudet eivät liity älykkyyteen.
 • Eivät johdu yleisestä kehitysvammaisuudesta, todetuista neurologisista sairauksista tai vammoista tai siitä, että lapsi ei ole saanut riittävän hyvää opetusta.
 • Oppiminen tapahtuu eri tavalla, eri reittiä ja eri tahtiin kuin muilla.
tunnetaakka toissijaiset vaikeudet
Tunnetaakka – toissijaiset vaikeudet
 • Huonommuuden tunne
 • Motivaatio-ongelmat
 • Erilaisuuden tunne
 • Häpeä, pelko
 • Katkeruus

Tunnetaakka

tunteet voivat olla oppimisen esteen
Tunteet – voivat olla oppimisen esteenä
 • ”Kaikessa oppimisessa on läheinen vuorovaikutus motiivien, emootioiden ja todellisuudesta … saadun käsityksen välillä. Tunteiden vaikutus määrää kuinka paljon ihminen oppii ja kuinka paljon opittua on jäljellä, kun sitä tarvitaan”
 • ”Emotionaalisesta keskuksesta säädellään kaikkia sisäisiä prosesseja, jotka saavat elimistön taistelu- ja puolustusvalmiuteen. Mm pelko ja viha ovat voimakkaista emotionaalisia motiiveja, jotka ovat vähemmän omiaan auttamaan monimutkaisissa oppimis- ja opetustilanteissa”

(Tia Isokorpi, 2006)

noidankeh
Noidankehä?
 • ”Ahdistus kehittyy siitä, että emme koe osaavamme. Emme saavuta oppimisen tunnetta ja siitä tulevaa iloa. Oppiminen siirtyy ulkopuolelta ohjautuvaksi tapahtumaksi, pakoksi.”
 • ” Ihmisen jäädessä porukan ulkopuolelle aktivoituu samanlaisia hermoverkkoja kuin ihmisen tuntiessa kipua”

Opettaja 33/06, kehityspsykologi Timo Ahonen

kuntoutus
Kuntoutus
 • Kuntoutuksen lähtökohtana on vahvistaa itsetuntoa, antaa tukea ja ohjausta lukilaiselle itselleen ja lähiympäristölle.
 • Lukikuntoutuksen lähtökohtana on saada lapsen/aikuisen luku- ja kirjoitustaito, hahmottaminen ja keskittymiskyky toimimaan ensisijaisesti niissä työtehtävissä tai opinnoissa, jotka ovat välttämättömiä ja antamaan onnistumisen kokemuksia.
kuntoutusmuodot ja apuv lineet
Kuntoutusmuodot ja apuvälineet
 • Tunneprosessi, lukivaikeuden tiedostaminen ja hyväksyminen
 • Luki-kuntoutus (pikalukitesti, oppimistyylitesti, oppimistekniikkatesti, seulatesti)
 • Neuropsykologinen kuntoutus, Brain-Gym (muisti/aivojumppa)
  • Toimintaterapia
 • Puheterapia
 • Asentohuimaushoito
  • Muu fysioterapiahoito
 • Sensomotorinen kuntoutus (kuulon ja näön tutkiminen)
 • Liikunta, fysioterapiahoito, muu motorinen kuntoutus (toimintaterapia, tanssiterapia)
kuntoutusmuodot ja apuv lineet jatkuu
Kuntoutusmuodot ja apuvälineet. jatkuu…
 • Vertaistuki, ohjaus ja neuvonta
 • Kurssit (luki-englanti)
 • Harjoitusohjelmat (Lexia, ilmaisia löytyy internetistä)
 • Värikalvot, värilliset muistiinpanopaperit, sanelimet, tekniset apuvälineet, puhesyntetisaattori ja tekstin tunnistus tietokoneessa, alleviivaus, stressilelu jne.
 • Opinpesät

Visuaaliset, auditiiviset, kinesteettiset jne. riippuen tarpeesta

Ensisijaisten ja toissijaisten oireiden kuntoutus.

opinpes t
Opinpesät
 • Lähin opinpesä Joensuussa sijaitsee pääkirjastossa lehtisalin perällä
 • Erilaisille oppijoille tarkoitettu info- ja palvelupiste
  • Taitojen harjoittaminen
  • Lexia
  • Kuukausittaiset seulatestit (kesätauko)
  • Vertaisryhmien kokoontumispaikka
apuv lineet
Apuvälineet
 • Valitaan oppimistapa joka sopii kullekin parhaiten
 • Oppimistyyliä pystyy jonkin verran muokkaamaan, kun ensin tiedostaa oman tavan oppia.
oppimistyylini mukaiset apuv lineet
Oppimistyylini mukaiset apuvälineet

Opin kuuntelemalla (Auditiivinen)

 • Varastoi sanoja aivoihin ja pystyy ottamaan ne esiin

ollessaan keskittynyt tai motivoitunut

 • Oppivat kuulemansa ja pystyvät palauttamaan sen mieleen.
 • Oppimistapa: lue ääneen nauhalle opittava teksti ja kuuntele. Käytä tätä kanavaa ensisijaisesti uuden tiedon omaksumisessa. Harjaannuta kuulomuistia

Opin näkemällä (Visuaalinen)

 • Muistaa helposti näkemänsä
 • Pystyy palauttamaan mieleen yksityiskohtia
 • Oppimistapa: Tarkka luentorungon saamisesta ennen luentoja. Käyttää mielellään mind map- tyyppisiä muistiinpanotekniikoita
oppimistyylini mukaiset apuv lineet1
Oppimistyylini mukaiset apuvälineet

Opin käsieni kautta (Taktiilinen)

 • Käyttää sormiaan ja käsiään, kun hän keskittyy tehtävien tekemiseen.
 • Usein lahjakas kädentaidoissa
 • Oppimistapa: Perinteisessä kouluopetuksessa opitaan vähän tietoja taktiilisesti. Oppija joutuu käyttämään lähes kaikissa oppimisessa hänelle väärää tiedonomaksumistapaa
 • Aikuisiällä opetus esim. oppisopimuksella

Opin tekemällä ja kokemalla (Kinesteettinen)

 • Opin helposti tekemällä ja kokeilemalla
 • Oppimistapa: Uudet asiat opin parhaiten tekemällä asiat esim. laittamalla ruokaa, matkustelemalla, rakentamalla, haastattelemalla.
 • Kinesteetikko keskittyy tehdessään opittavaa asiaa
oppimistyylini mukaiset apuv lineet2
Oppimistyylini mukaiset apuvälineet

Opin hahmottamisen kautta(Globaalinen)

 • Tarvitsen ensin yleiskuvan ja hahmottaa vasta sitten yksityiskohdat
 • Oppimistapa: selkeä asiaryhmittely

Ajan merkitys oppimisessa

 • Oletko aamu- vai iltauninen
 • Oppimistapa: Oikeaan aikaan tapahtuva oppiminen voi parantaa oppimistuloksia (Spektri 1999)
 • Etätyö voi olla sinulle hyvä keino!

Opin liikkumalla

 • Kärsii istuessaan oppimassa uusia asioita
 • Oppimistapa: Tee muistiinpanoja ja kävele, koska kulkeminen auttaa keskittymään

Opin analyyttisesti

 • Yhdistän pienet osaset opetuksessa yhteen ja muodostaa niistä kokonaiskuva
 • Oppimistapa: oppii teoriassa asiat
meid t tavoitat
Meidät tavoitat:

www.lukijose.fi

yhdistys@lukijose.fi

Jäseneksi ilmoittautuminen:

sihteeri@lukijose.fi

www.erilaistenoppijoidenliitto.fi

Jäsenmaksu 20 €, opiskelijat ja työttömät 10 €

kysymyksi
Kysymyksiä?

Josen toimisto Kotikartano 2.krs,

ruokasalin raput ylös

Tervetuloa juttelemaan lukiasioissa :)