Erilainen oppija
Download
1 / 35

Erilainen oppija - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Erilainen oppija. Joensuun seudun erilaiset oppijat ry. Joensuun seudun erilaiset oppijat – JOSE. Perustettu vuonna 1998 Yhdistyksen toiminta palvelee henkilöitä, joilla on lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia. Jäseninä on: Erilaisia oppijoita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erilainen oppija' - zuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erilainen oppija

Erilainen oppija

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry


Joensuun seudun erilaiset oppijat jose
Joensuun seudun erilaiset oppijat – JOSE

 • Perustettu vuonna 1998

 • Yhdistyksen toiminta palvelee henkilöitä, joilla on lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia.

 • Jäseninä on:

  • Erilaisia oppijoita.

  • Erilaisten oppijoiden läheisiä.

  • Työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita.


Joensuun seudun erilaiset oppijat jose1
Joensuun seudun erilaiset oppijat – JOSE

 • Toiminta:

  • Vertaisryhmät ja tuki-illat

  • Kurssit ja terapiat: tanssi, taide, musiikki ym.

  • Yleisö- ja koulutustilaisuudet

  • Virkistys- ja rentoutumistilaisuudet

  • Jose kouluttaa ja infoaa

  • Valvoo erilaisten oppijoiden etuja

  • Tiedottaa, neuvoo ja opastaa

  • Lukiseulatestit

  • Verkostoituminen: kokoaa yhteen oppimisvaikeuksiset, heidän läheisensä ja heidän kanssaan työskentelevät.


Mit on oppiminen
Mitä on oppiminen?

 • Tarvitaan aistihavaintoja

 • Tarvitaan muistia

 • Tarvitaan tarkkaavaisuutta

 • Tarvitaan hahmojen tunnistamista

  - Verrataan aikaisempaan tietoon aiheesta

  - Liitetään siihen tai luodaan uusia hermoratoja

  Tarvitaan toistoja ja harjoitusta, aktiivista toimintaa

  Huom! Oppimiseen liittyy joskus myös ahdistuksen tunne!


Oppimista tapahtuu parhaiten
Oppimista tapahtuu parhaiten

 • Turvallisuuden tunne vakaa

 • Fyysiset tarpeet tyydytetty

 • Keho on rentoutuneessa tilassa

 • Tunnetila energiaa antava

 • Fyysinen ympäristö suhteessa omaan temperamenttiin ja oppimisstrategioihin

 • Mahdollisimman stressitön tilaOppimisvaikeudet
Oppimisvaikeudet

 • Oppimisvaikeus – erilainen oppija

  • Erilainen tapa oppia ja hahmottaa asioita

  • Lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, tila, suunta, aika, tarkkaavaisuus, motoriikka

  • Ongelmia aisteissa

 • N. 20-25 % väestöstä

 • N. 3-6 % diagnosoitu

 • Vankiloissa 50-80%

 • Päihteiden väärinkäyttäjillä jopa 70 %


Oppimisvaikeuksien kirjo
Oppimisvaikeuksien kirjo

 • Lukivaikeus = lukihäiriö = sanasokeus = dysleksia

  • Lukemisen, kirjoittamisen ja/tai kuullun ymmärtämisen vaikeus; hitaus tai virheellisyys äidinkielissä ja vieraissa kielissä.

  • Taustallapuhutunkielenpiirteidentunnistamiseenjakäsittelyynliittyviääännetasonsekämuistinjanimeämisenongelmia.

  • Erillinen erityisongelma osana oppimisvaikeuksien kirjoa

  • Yleinen, jopa 10 % väestöllä

  • Ei tarkoita luku- tai kirjoitustaidottomuutta!

  • Useita oireita:

   • Hidas kirjoittaminen, kirjaimien puuttuminen, kirjaimet vaihtavat paikkaa, numerot ja kirjaimet sekaisin, numerot ylösalaisin, äänteiden kuuleminen erilaista, vaikeaselkoinen käsiala, äng-äänne, tekstin tuottaminen vaikeaa, hahmottamis- ja ymmärtämishaasteet.

  • Hjallis Harkimo, Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa, Albert Einstein ja Leonardo da Vinci.


Oppimisvaikeuksien kirjo jatkuu
Oppimisvaikeuksien kirjo. jatkuu…

 • Matematiikan oppimisvaikeus

  • Numerot vaihtavat paikkaa

  • Kertotaulujen ja laskutoimitusten vaikeudet

  • Mittayksiköiden hahmottamisvaikeudet

  • Kolmiulotteinen hahmottaminen vaikeaa

  • Sanalliset tehtävät vaikeita

  • Rahankäytössä vaikeuksia ym.

 • Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjaamisen häiriöt

  • ADHD, ADD


Oppimisvaikeutta
Oppimisvaikeutta

 • Kouluaikana ongelma on saattanut jäädä havaitsematta ja verhoutua muihin oppimisen esteisiin.

 • Kohtaamattomana vaikeus aiheuttaa monille toissijaisia ongelmia: psyykkisiä ja sosiaalisia – jopa syrjäytymistä.

 • Lapsi ei ole laiska tai huolimaton, jos kaikki ei suju. Ehkä kyseessä on erilainen oppija.

 • Kaikilla on vahvuutensa ja heikkoutensa.


Miten lukivaikeus ilmenee jatkuu
Miten lukivaikeus ilmenee? jatkuu…

 • Kirjoittamisen ongelmat näkyvät mahdollisten tyyppivirheiden lisäksi myös huterana käsialana, lauserakenteen ongelmina ja tekstin epäjohdonmukaisuutena.

 • On vaikeaa erottaa olennaista toisarvoisesta.

 • Tiedon jäsentäminen eheäksi kokonaisuudeksi on työlästä, oppimisen strategiat ovat puutteelliset.

  => uusi toimintamalli tai työkone voi aiheuttaa suurta “stressiä”.


Miten lukivaikeus ilmenee jatkuu1
Miten lukivaikeus ilmenee? Jatkuu…

 • Sanojen ääntäminen on vaikeaa

 • Tavu/sanan loppu voi jäädä pois

 • Kirjaimet hyppivät

 • Rivien seuraaminen hankalaa

 • Hitaus

 • Ääneen lukeminen vastenmielistä

 • Nopea väsyminen

 • Vaikeus ymmärtää lukemaansa


Lukivaikeudet muita pulmia
Lukivaikeudet – muita pulmia

 • Nopea nimeäminen

 • Riimittely

 • Nimien muistaminen (kuulomuisti)

 • Suuntien sekoittuminen

 • Aika- ja päivämäärät sekoittuvat

 • Matematiikan vaikeudet

 • Symbolien hahmottaminen

 • Keskittymisvaikeudet


Oppimisvaikeuksien kirjon syit
Oppimisvaikeuksien kirjon syitä

 • Taustalla usein geneettiset lähtökohdat; esim. dysleksiassa eli lukivaikeudessa kromosomeissa sijaitsevat geenit. Lukivaikeudessa puheen havainnon epätarkkuus todettavissa alle 1 vuotiaalla puheen hahmottumisessa

 • Keskittymisvaikeuksiin liittyy otsalohkojen hidas kehittyminen

  • Neurologiset syyt

  • Geneettiset syyt, perimä

  • Kehityshistoria

  • Ympäristötekijät

  • Hankitut oppimisvaikeudet


Tarkkaavaisuuden ja toiminnan h iri t
Tarkkaavaisuuden ja toiminnan häiriöt

Kielen kehityksen ongelmat

Visuaalisen tai avaruudellisen hahmottamisen ongelmat

Tarkkaavuushäiriö, ADHD, ADD

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

Komorbiditeetti eli oppimisvaikeuksien päällekkäisyys

Ei-kielelliset oppimisvaikeudet

Motoriset koordinaatiohäiriöt

Lievät autistiset ongelmat


Onkohan minulla oppimisvaikeuksia
Onkohan minulla oppimisvaikeuksia?

 • Myönteinen vastaus seuraaviin kysymyksiin voi kertoa tunnistamattomasta oppimisvaikeudesta työelämässä:

 • Sinulla epämääräistä väsymistä ja uupumista.

 • Onko sinulla itsetunto-ongelmia?

 • Ahdistaako sinua mennä aamulla töihin?

 • Suunnittelet jo illalla mitä töitä teet ensimmäisenä?

 • Kasautuvatko työt pöydälle?

 • Onko sinulla vaikeuksia tietää, mitä sinun tulee tehdä ja missä?

 • Meneekö sinulla aikaa soveltaa lukemaasi tietoa käytäntöön ja aikaa asioiden oppimiseen?

 • Häpeätkö huonoa luku- ja kirjoitustaitoa?

 • Tuottaako kirjallinen materiaali paineita?

 • Tarvitsen runsaasti aikaa asioiden oppimiseen.

 • Et pysty samaan aikaan tekemään muistiinpanoja ja kuuntelemaan.

 • Olet huolellinen työntekijä ja joudut tekemään ylitöitä.

 • Olet vaihtanut alaa, työnantajaa tai työpistettä jo useamman kerran.

 • Olet useasti vastaan uudistuksia työpaikalla?


Onkohan minulla oppimisvaikeuksia1
Onkohan minulla oppimisvaikeuksia?

 • Opiskelijalla oppimisvaikeus saattaa ilmetä:

 • Kaksoiskonsonantit tuottavat vaikeuksia

 • Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa

 • b-d, b-p, t-d, k-g, i-e, nk-ng jne. voivat sekaantua

 • Numerot vaihtavat paikkaa

 • Kertotaulu ja matematiikan kaavat eivät välttämättä automatisoidu

 • Sekä lukiessa että kirjoittaessa voi sanan loppu tai lyhyt sana jäädä pois

 • Käsiala on vaikeasti luettavaa

 • Vaikeuksia pitkän ja lyhyen vokaalin erottamisessa ja kirjoittamisessa

 • Vaikeuksia pitkien sanojen ymmärtämisessä jaa ääntämisessä

 • Puhe on epäselvää

 • Lukeminen on hidasta, äänenlukeminen on vastenmielistä

 • Tekstissä rivien seuraaminen ja uuden rivin löytäminen on vaikeaa

 • Kirjaimet tuntuvat hyppivän paperilla, tai ne ovat epäselviä tai toisiinsa liimautuneita

 • Itse luetun tekstin ymmärtäminen on vaikeaa, sama teksti toisen lukemana on täysin ymmärrettävä tai päinvastoin

 • Nopea väsyminen, pään- ja silmien särkyä lukiessa

 • Oikea ja vasen tai itä ja länsi sekaantuvat.


Adhd asperger dysfasia
ADHD, Asperger, Dysfasia

Yksi lähestymistavoista:

 • Lukivaikeus => Levottomuus => ADHD

 • Asperger => Erilainen oppijuus

  80 % todennäköisyydellä lukivaikeus

 • Dysfasia => Aina lukivaikeus + kielellisiä pulmiaTemperamentti
Temperamentti

 • Kaikki emme ole syntyneet aktiivisiksi, sosiaalisiksi ja ulospäin suuntautuneiksi.

 • Olemme temperamenteiltamme erilaisia ja ilmennämme asioita eri tavoin.


Lykkyys
Älykkyys?

 • Lukemisen erityisvaikeudet eivät liity älykkyyteen.

 • Eivät johdu yleisestä kehitysvammaisuudesta, todetuista neurologisista sairauksista tai vammoista tai siitä, että lapsi ei ole saanut riittävän hyvää opetusta.

 • Oppiminen tapahtuu eri tavalla, eri reittiä ja eri tahtiin kuin muilla.


Tunnetaakka toissijaiset vaikeudet
Tunnetaakka – toissijaiset vaikeudet

 • Huonommuuden tunne

 • Motivaatio-ongelmat

 • Erilaisuuden tunne

 • Häpeä, pelko

 • Katkeruus

  Tunnetaakka


Tunteet voivat olla oppimisen esteen
Tunteet – voivat olla oppimisen esteenä

 • ”Kaikessa oppimisessa on läheinen vuorovaikutus motiivien, emootioiden ja todellisuudesta … saadun käsityksen välillä. Tunteiden vaikutus määrää kuinka paljon ihminen oppii ja kuinka paljon opittua on jäljellä, kun sitä tarvitaan”

 • ”Emotionaalisesta keskuksesta säädellään kaikkia sisäisiä prosesseja, jotka saavat elimistön taistelu- ja puolustusvalmiuteen. Mm pelko ja viha ovat voimakkaista emotionaalisia motiiveja, jotka ovat vähemmän omiaan auttamaan monimutkaisissa oppimis- ja opetustilanteissa”

  (Tia Isokorpi, 2006)


Noidankeh
Noidankehä?

 • ”Ahdistus kehittyy siitä, että emme koe osaavamme. Emme saavuta oppimisen tunnetta ja siitä tulevaa iloa. Oppiminen siirtyy ulkopuolelta ohjautuvaksi tapahtumaksi, pakoksi.”

 • ” Ihmisen jäädessä porukan ulkopuolelle aktivoituu samanlaisia hermoverkkoja kuin ihmisen tuntiessa kipua”

  Opettaja 33/06, kehityspsykologi Timo Ahonen


Kuntoutus
Kuntoutus

 • Kuntoutuksen lähtökohtana on vahvistaa itsetuntoa, antaa tukea ja ohjausta lukilaiselle itselleen ja lähiympäristölle.

 • Lukikuntoutuksen lähtökohtana on saada lapsen/aikuisen luku- ja kirjoitustaito, hahmottaminen ja keskittymiskyky toimimaan ensisijaisesti niissä työtehtävissä tai opinnoissa, jotka ovat välttämättömiä ja antamaan onnistumisen kokemuksia.


Kuntoutusmuodot ja apuv lineet
Kuntoutusmuodot ja apuvälineet

 • Tunneprosessi, lukivaikeuden tiedostaminen ja hyväksyminen

 • Luki-kuntoutus (pikalukitesti, oppimistyylitesti, oppimistekniikkatesti, seulatesti)

 • Neuropsykologinen kuntoutus, Brain-Gym (muisti/aivojumppa)

  • Toimintaterapia

 • Puheterapia

 • Asentohuimaushoito

  • Muu fysioterapiahoito

 • Sensomotorinen kuntoutus (kuulon ja näön tutkiminen)

 • Liikunta, fysioterapiahoito, muu motorinen kuntoutus (toimintaterapia, tanssiterapia)


Kuntoutusmuodot ja apuv lineet jatkuu
Kuntoutusmuodot ja apuvälineet. jatkuu…

 • Vertaistuki, ohjaus ja neuvonta

 • Kurssit (luki-englanti)

 • Harjoitusohjelmat (Lexia, ilmaisia löytyy internetistä)

 • Värikalvot, värilliset muistiinpanopaperit, sanelimet, tekniset apuvälineet, puhesyntetisaattori ja tekstin tunnistus tietokoneessa, alleviivaus, stressilelu jne.

 • Opinpesät

  Visuaaliset, auditiiviset, kinesteettiset jne. riippuen tarpeesta

  Ensisijaisten ja toissijaisten oireiden kuntoutus.


Opinpes t
Opinpesät

 • Lähin opinpesä Joensuussa sijaitsee pääkirjastossa lehtisalin perällä

 • Erilaisille oppijoille tarkoitettu info- ja palvelupiste

  • Taitojen harjoittaminen

  • Lexia

  • Kuukausittaiset seulatestit (kesätauko)

  • Vertaisryhmien kokoontumispaikka


Apuv lineet
Apuvälineet

 • Valitaan oppimistapa joka sopii kullekin parhaiten

 • Oppimistyyliä pystyy jonkin verran muokkaamaan, kun ensin tiedostaa oman tavan oppia.


Oppimistyylini mukaiset apuv lineet
Oppimistyylini mukaiset apuvälineet

Opin kuuntelemalla (Auditiivinen)

 • Varastoi sanoja aivoihin ja pystyy ottamaan ne esiin

  ollessaan keskittynyt tai motivoitunut

 • Oppivat kuulemansa ja pystyvät palauttamaan sen mieleen.

 • Oppimistapa: lue ääneen nauhalle opittava teksti ja kuuntele. Käytä tätä kanavaa ensisijaisesti uuden tiedon omaksumisessa. Harjaannuta kuulomuistia

  Opin näkemällä (Visuaalinen)

 • Muistaa helposti näkemänsä

 • Pystyy palauttamaan mieleen yksityiskohtia

 • Oppimistapa: Tarkka luentorungon saamisesta ennen luentoja. Käyttää mielellään mind map- tyyppisiä muistiinpanotekniikoita


Oppimistyylini mukaiset apuv lineet1
Oppimistyylini mukaiset apuvälineet

Opin käsieni kautta (Taktiilinen)

 • Käyttää sormiaan ja käsiään, kun hän keskittyy tehtävien tekemiseen.

 • Usein lahjakas kädentaidoissa

 • Oppimistapa: Perinteisessä kouluopetuksessa opitaan vähän tietoja taktiilisesti. Oppija joutuu käyttämään lähes kaikissa oppimisessa hänelle väärää tiedonomaksumistapaa

 • Aikuisiällä opetus esim. oppisopimuksella

  Opin tekemällä ja kokemalla (Kinesteettinen)

 • Opin helposti tekemällä ja kokeilemalla

 • Oppimistapa: Uudet asiat opin parhaiten tekemällä asiat esim. laittamalla ruokaa, matkustelemalla, rakentamalla, haastattelemalla.

 • Kinesteetikko keskittyy tehdessään opittavaa asiaa


Oppimistyylini mukaiset apuv lineet2
Oppimistyylini mukaiset apuvälineet

Opin hahmottamisen kautta(Globaalinen)

 • Tarvitsen ensin yleiskuvan ja hahmottaa vasta sitten yksityiskohdat

 • Oppimistapa: selkeä asiaryhmittely

  Ajan merkitys oppimisessa

 • Oletko aamu- vai iltauninen

 • Oppimistapa: Oikeaan aikaan tapahtuva oppiminen voi parantaa oppimistuloksia (Spektri 1999)

 • Etätyö voi olla sinulle hyvä keino!

  Opin liikkumalla

 • Kärsii istuessaan oppimassa uusia asioita

 • Oppimistapa: Tee muistiinpanoja ja kävele, koska kulkeminen auttaa keskittymään

  Opin analyyttisesti

 • Yhdistän pienet osaset opetuksessa yhteen ja muodostaa niistä kokonaiskuva

 • Oppimistapa: oppii teoriassa asiat


Erilainen oppija

On vain yksi oikea auttamisen muoto:Auttaa ihmistäauttamaan itseään.


Meid t tavoitat
Meidät tavoitat:

www.lukijose.fi

yhdistys@lukijose.fi

Jäseneksi ilmoittautuminen:

sihteeri@lukijose.fi

www.erilaistenoppijoidenliitto.fi

Jäsenmaksu 20 €, opiskelijat ja työttömät 10 €


Kysymyksi
Kysymyksiä?

Josen toimisto Kotikartano 2.krs,

ruokasalin raput ylös

Tervetuloa juttelemaan lukiasioissa :)