szkolenie naczelnik w osp n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT NR 7: Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Autor: Marek Poterek. Pożary i miejscowe zagrożenia jako zjawiska zagrażające zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczeństwu dóbr materialnych i środowiska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP' - zuleika


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szkolenie naczelnik w osp
SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

TEMAT NR 7: Propaganda z zakresu ochrony

przeciwpożarowej

Autor: Marek Poterek

slide2
Pożary i miejscowe zagrożenia jako zjawiska zagrażające zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczeństwu dóbr materialnych i środowiska.
statystyka po ar w i miejscowych zagro e
Statystyka pożarów i miejscowych zagrożeń

Ilość pożarów i miejscowych zagrożeń w latach 2003-2005

[KG PSP]

statystyka po ar w i miejscowych zagro e1
Statystyka pożarów i miejscowych zagrożeń

Ilość pożarów w odniesieniu do rodzaju obiektu [KG PSP]

statystyka po ar w i miejscowych zagro e2
Statystyka pożarów i miejscowych zagrożeń

Ilość miejscowych zagrożeń pod względem rodzaju

stwarzanego zagrożenia [KG PSP]

przyczyny powstawania po ar w
Przyczyny powstawania pożarów

Czynnikiem wywołującym zapalenie jest energia cieplna powstająca w różnych procesach fizycznych, biologicznych i chemicznych, jak np. tarcie, uderzenie, promieniowanie cieplne, przepływ prądu elektrycznego, reakcje chemiczne z wydzielaniem ciepła, samonagrzewanie itp.

przyczyny powstawania po ar w1
Przyczyny powstawania pożarów

Zjawiska fizyczne w instalacjach

i urządzeniach elektrycznych:

 • łuk elektryczny,
 • duży opór przejścia,
 • zwarcia,
 • przeciążenia,
 • gorące powierzchnie

urządzeń grzewczych

i oświetleniowych.

przyczyny powstawania po ar w2
Przyczyny powstawania pożarów

Zjawiska występujące w urządzeniach mechanicznych:

 • iskry mechaniczne,
 • tarcie elementów maszyn.
przyczyny powstawania po ar w3
Przyczyny powstawania pożarów

Zjawiska w instalacjach i urządzeniach ogrzewczych nieelektrycznych.

Wiele pożarów spowodowanych jest wadliwym działaniem urządzeń ogrzewczych, niewłaściwą ich eksploatacją, jak również niewłaściwą konserwacją.

przyczyny powstawania po ar w4
Przyczyny powstawania pożarów

Żarzące i palące się ciała.

 • niewłaściwe obchodzenie się z otwartym ogniem,
 • niedopałki papierosów,
 • iskry różnego pochodzenia,
 • ognie lotne,
 • kroplące się metale.
przyczyny powstawania po ar w5
Przyczyny powstawania pożarów.

Wyładowanie atmosferyczne – zwane powszechnie piorunem. Jest zjawiskiem elektrycznym naturalnego pochodzenia. Rodzaje wyładowań atmosferycznych:

 • pioruny liniowe,
 • pioruny kuliste.
przyczyny powstawania po ar w6
Przyczyny powstawania pożarów

Elektryczność statyczna.

Zapalenia od elektryczności statycznej mogą mieć miejsce w budynkach mieszkalnych, zakładach przemysłowych, przy transporcie cieczy palnych, itp. Elektryzacja dokonuje się najczęściej przez tarcie, styk oraz indukcję. Wielkość potencjału powstającego przy tarciu zależy od rodzaju materiału, gładkości powierzchni styku i od temperatury.

przyczyny powstawania po ar w7
Przyczyny powstawania pożarów

Reakcje chemiczne.

 • Podstawowe czynniki w tej grupie przyczyn, mogące spowodować pożar:
 • zmiana proporcji substratów w stosunku do założonej w technologii,
 • dozowanie niewłaściwych surowców,
 • nadmierne skrócenie lub wydłużenie czasu określonej
 • operacji technologicznej,
 • awaria aparatury kontrolno – pomiarowej,
 • nieprzestrzeganie tabeli wykluczeń przy magazynowaniu materiałów,
 • zbyt słabe odprowadzanie ciepła od reagującego układu.
przyczyny powstawania po ar w8
Przyczyny powstawania pożarów

Samozapalenia:

 • biologiczne,
 • chemiczne,
 • fizyczne.
przyczyny powstawania po ar w9
Przyczyny powstawania pożarów

Podpalenia.

 • zemsta,
 • potrzeba ukrycia innego przestępstwa,
 • chęć wyłudzenia odszkodowania ubezpieczeniowego,
 • potrzeba wyróżnienia się w akcji gaśniczej,
 • zaburzenia psychiczne,
 • terroryzm z użyciem środków zapalających.
przyczyny powstawania innych miejscowych zagro e
Przyczyny powstawania innych miejscowych zagrożeń

Czynniki związane z rozwojem cywilizacyjnym i postępem technicznym.

przyczyny powstawania innych miejscowych zagro e1
Przyczyny powstawania innych miejscowych zagrożeń

Zjawiska związane z naturalnymi prawami przyrody.

 • trzęsienia ziemi,
 • powodzie,
 • burze,
 • mgły,
 • mrozy,
 • deszcze,
 • śnieżyce,
 • nietypowe zachowania

zwierząt.

przyczyny powstawania innych miejscowych zagro e2
Przyczyny powstawania innych miejscowych zagrożeń

Czynniki związane z celowym działaniem człowieka lub zaniechaniem działania.

prewencja w ochronie przeciwpo arowej
Prewencja w ochronie przeciwpożarowej

Prewencja w ochronie przeciwpożarowej, zwana również profilaktyką przeciwpożarową, obejmuje zespół przedsięwzięć stosowanych w celu zapobieżenia powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przez pojęcie zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia rozumie się:

 • zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom,
 • tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
prewencja w ochronie przeciwpo arowej1
Prewencja w ochronie przeciwpożarowej

Tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia to nic innego jak zespół działań zmierzających do zmniejszenia możliwości wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Działania te zmierzają do ustalenia określonych norm prawnych, właściwej organizacji służb ratowniczych, zmiany niepożądanych zachowań ludzi i właściwych przedsięwzięć organizacyjnych. Ponadto istotnym celem prewencyjnym jest także oświatowo-wychowawcze oddziaływanie na społeczeństwo.

propaganda w ochronie przeciwpo arowej
Propaganda w ochronie przeciwpożarowej

Propaganda w ochronie przeciwpożarowej, to ukierunkowana działalność, której celem jest przekazywanie wiedzy o sposobach zabezpieczenia przed pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami jak największej rzeszy społeczeństwa, a także kształtowanie aktywności ludzi w tym zakresie. Istota propagandy polega na wyszukiwaniu wszelkich metod i środków do uświadamiania społeczeństwu zjawisk powodujących powstawanie i rozszerzanie się pożarów a także innych miejscowych zagrożeń oraz wskazywaniu środków służących przeciwdziałaniu tym zjawiskom.

propaganda w ochronie przeciwpo arowej1
Propaganda w ochronie przeciwpożarowej

Rezultaty propagandy zależne są od stosowanych metod, do których warto zaliczyć:

 • stosowanie powszechnie zrozumiałych pojęć i nazw,
 • wyjaśnienie zależności i skutków negatywnych postaw wobec występujących zagrożeń,
 • systematyczne oddziaływanie na społeczeństwo za pomocą przystępnych i uznawanych środków oraz metod.
propaganda w ochronie przeciwpo arowej2
Propaganda w ochronie przeciwpożarowej

Głównymi metodami oddziaływania propagandowego są:

 • imprezy plenerowe (zawody sportowo-pożarnicze, ćwiczenia i manewry, pokazy, wystawy, parady itp.),
 • środki werbalne (wykłady, referaty, pogadanki, dyskusje),
 • imprezy sceniczne (koncerty i programy estradowe z elementami pożarniczymi, występy strażackich zespołów scenicznych, w tym orkiestr dętych OSP),
 • środki wizualne (gazetki ścienne, plansze, plakaty),
 • opracowania publicystyczne (ulotki, artykuły prasowe, broszury, książki),
 • komunikaty radiowe,
 • środki audiowizualne (przeźrocza, nagrania wideo, filmy, programy telewizyjne).
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę
 • W prezentacji wykorzystano:
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) – Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 (z późn. zm.);
 • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity) – Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 (z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. nr 111, poz. 1311;
 • Bobrowski Czesław: Fizyka – krótki kurs - Wydawnictwa naukowo-techniczne, Warszawa 1993.
 • Fizykochemia spalania i środki gaśnicze dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP, Warszawa 2005;
 • strona internetowa: overburner.w.interia.pl;
 • strona internetowa: www.xcomfort.pl
 • strona internetowa: www.kgpsp.gov.pl;
 • strona internetowa:www.policja;
 • strona internetowa: www.ae.katowice.pl;
 • strona internetowa: www.naszebezpieczeństwo.strefa.pl.
ad