„Ekologia nie gryzie - Nasza szansa na lepsze jutro” - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Ekologia nie gryzie - Nasza szansa na lepsze jutro” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Ekologia nie gryzie - Nasza szansa na lepsze jutro”

play fullscreen
1 / 75
„Ekologia nie gryzie - Nasza szansa na lepsze jutro”
108 Views
Download Presentation
alamea
Download Presentation

„Ekologia nie gryzie - Nasza szansa na lepsze jutro”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Ekologia nie gryzie - Nasza szansa na lepsze jutro”

 2. PLAN DEBATY

 3. PLAN DEBATY • orędzie Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej

 4. PLAN DEBATY • orędzie Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej • Pan Wojciech Skiba - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatu Sanockiego

 5. PLAN DEBATY • orędzie Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej • Pan Wojciech Skiba - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatu Sanockiego • Pan Piotr Kutiak- Przedstawiciel Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Miasta Sanoka, który jest jednocześnie wiceprezesem sanockiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody

 6. PLAN DEBATY • orędzie Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej • Pan Wojciech Skiba - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatu Sanockiego • Pan Piotr Kutiak- Przedstawiciel Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Miasta Sanoka, który jest jednocześnie wiceprezesem sanockiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody • Pani Ewa Mrugała - przedstawicielka Pani EuroposełŁukacijewskiej

 7. PLAN DEBATY • orędzie Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej • Pan Wojciech Skiba - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatu Sanockiego • Pan Piotr Kutiak- Przedstawiciel Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Miasta Sanoka, który jest jednocześnie wiceprezesem sanockiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody • Pani Ewa Mrugała - przedstawicielka Pani EuroposełŁukacijewskiej • Karolina Jaromij – referat „Jakie proekologicze działania może podjąć młodzież?‘”

 8. QUIZ Co wiem o współczesnej Polsce i świecie?

 9. Ilu posłów zasiada w Sejmie ?

 10. Ilu posłów zasiada w Sejmie ? 460 360 420

 11. Ilu posłów zasiada w Sejmie ? 460 360 420

 12. Przy jakiej ulicy znajduje się budynek Sejmu RP ?

 13. Przy jakiej ulicy znajduje się budynek Sejmu RP ? Aleje Ujazdowskie ul. Wiejska ul. Piłsudskiego

 14. Przy jakiej ulicy znajduje się budynek Sejmu RP ? Aleje Ujazdowskie ul. Wiejska ul. Piłsudskiego

 15. Kto jest Marszałkiem Sejmu RP ?

 16. Kto jest Marszałkiem Sejmu RP ? Mariusz Błaszczak Leszek Miller Ewa Kopacz

 17. Kto jest Marszałkiem Sejmu RP ? Mariusz Błaszczak Leszek Miller Ewa Kopacz

 18. Jak nazywa się wyższa izba polskiego Parlamentu ?

 19. Jak nazywa się wyższa izba polskiego Parlamentu ? Sejm Senat Trybunał Stanu

 20. Jak nazywa się wyższa izba polskiego Parlamentu ? Sejm Senat Trybunał Stanu

 21. Która partia wygrała ostatnie wybory parlamentarne ?

 22. Która partia wygrała ostatnie wybory parlamentarne ? Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Ruch Palikota

 23. Która partia wygrała ostatnie wybory parlamentarne ? Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Ruch Palikota

 24. Przedstawicielem premiera w województwie jest…

 25. Przedstawicielem premiera w województwie jest… … Wojewoda … Marszałek Województwa … Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 26. Przedstawicielem premiera w województwie jest… … Wojewoda … Marszałek Województwa … Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 27. Przedstawiciel premiera w województwie jest… Ile jest w Polsce województw ? Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 28. Ile jest w Polsce województw ? 16 17 14

 29. Ile jest w Polsce województw ? 16 17 14

 30. Przedstawiciel premiera w województwie jest… • Na czele powiatu stoi … Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 31. Na czele powiatu stoi … Burmistrz Starosta Prezydent

 32. Na czele powiatu stoi … … Burmistrz … Starosta … Prezydent

 33. Przedstawiciel premiera w województwie jest… W gminie przedstawicielem władzy wykonawczej jest … Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 34. W gminie przedstawicielem władzy wykonawczej jest … Wójt Rada Gminy Przewodniczący Rady Gminy

 35. W gminie przedstawicielem władzy wykonawczej jest … Wójt Rada Gminy Przewodniczący Rady Gminy

 36. Przedstawiciel premiera w województwie jest… Nazwij zaznaczone województwa : Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 37. Przedstawiciel premiera w województwie jest… Nazwij zaznaczone województwa : Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 38. Przedstawiciel premiera w województwie jest… Nazwij zaznaczone województwa : woj. lubuskie woj. podlaskie Wojewoda Marszałek Województwa woj. łódzkie Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego woj. opolskie

 39. Przedstawiciel premiera w województwie jest… Ile państw należy do Unii Europejskiej? Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 40. Ile państw należy do Unii Europejskiej? 33 21 27

 41. Ile państw należy do Unii Europejskiej? 33 21 27

 42. Przedstawiciel premiera w województwie jest… Jerzy Buzek był Przewodniczącym… Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 43. Jerzy Buzek był Przewodniczącym… Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej Komisji Europejskiej

 44. Jerzy Buzek był Przewodniczącym… Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej Komisji Europejskiej

 45. Przedstawiciel premiera w województwie jest… Od którego roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej? Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 46. Od którego roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej? 2005 2002 2004

 47. Od którego roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej? 2005 2002 2004

 48. Przedstawiciel premiera w województwie jest… Kiedy podpisano traktat w Maastricht ? Wojewoda Marszałek Województwa Sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego

 49. Kiedy podpisano traktat w Maastricht? Październik 1993 Luty 1992 Kwiecień 1994

 50. Kiedy podpisano traktat w Maastricht? Październik 1993 Luty 1992 Kwiecień 1994