Internetov sie termin lov pre stredisk cestovn ho ruchu
Download
1 / 10

Internetová sieť (terminálov) pre strediská cestovného ruchu - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Internetová sieť (terminálov) pre strediská cestovného ruchu. Program rozvoja cestovného ruchu Phare 2003 komponent 2. Poslanie. Poslaním internetovej informačnej siete je prispieť k rozvoju regiónov v oblasti cestovného ruchu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Internetová sieť (terminálov) pre strediská cestovného ruchu' - zorina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Internetov sie termin lov pre stredisk cestovn ho ruchu

Internetová sieť (terminálov) pre strediská cestovného ruchu

Program rozvoja cestovného ruchu Phare 2003 komponent 2


Poslanie
Poslanie ruchu

 • Poslaním internetovej informačnej siete je prispieť k rozvoju regiónov v oblasti cestovného ruchu.

 • Zvýšiť na základe informácií akcieschopnosť všetkých zúčastnených strán v cestovnom ruchu (poskytovatelia, návštevníci, verejnosť) tak, aby adekvátne zmenili postoje a konanie pre rozvoj CR


Cie internetovej siete
Cieľ internetovej siete ruchu

 • Ponúknuť lacný nástroj na komunikáciu cez internet medzi verejnou a súkromnou sférou.

 • Spracovať a prezentovať cez internet reálne a aktuálne informácie (nie fikcie) podnecujúce kapitálové investície a podnikanie v cestovnom ruchu


Etapy projektu
Etapy projektu ruchu

 • 1 etapa - Internetová sieť turistických informačných centier TIC ( nové lokálne portály alebo zvýšenie informačného obsahu existujúcich)

 • 2 etapa – Rozvoj funkcionality centrálneho portálu Krajina pre cestovný ruch

 • 3 etapa - Rozšírenie internetovej siete terminálov s podporou internetovej siete a napojením na centrálny portál


Financie
Financie ruchu

 • 75% Phare Cestovný ruch K2 – od 10 tis. do 50 tis. EUR

 • 25% vlastné zdroje od 3,4 tis. – 16,7 tis. EUR


Opr vnen iadatelia
Oprávnení žiadatelia ruchu

 • Lokálne portály – turistické informačné centrá neziskové org. s právnou subjektivitou

 • Centrálny portál www. krajina – Medikum Polis o.z.


Opr vnen n klady
Oprávnené náklady ruchu

 • náklady na zamestnancov nad rámec ich bežných činností a na základe uzavretej osobitnej zmluvy

 • cestovné náhrady a diéty pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na projekte

 • náklady na poskytovanie služieb (prieskumy trhu, marketingové kampane, propagácia v médiách, vrátane elektronického obchodu (e-commerce), účasť na veľtrhoch, seminároch; výroba propagačných materiálov,

 • náklady na dodávky a subdodávky ( HW, SW)


Invest cie na projekt
Investície na projekt ruchu

 • HW pre internetové siete ( terminály)

 • SW - lokálne portály zvýšenie informačného obsahu internetových stránok a aplikácií

 • Zvýšenie funkcionality centrálneho portálu krajina


Term ny
Termíny ruchu

 • termín na podanie výzvy 2.máj 2005

 • termín ukončenia projektu do 30.9.2006


Al ie inform cie
Ďalšie informácie ruchu

www.krajina - horúca linka

E mail: [email protected]

Tel: 0905-297 208, 0903 444 268

Ing. Rudolf Kürth


ad