Download
internet bhg 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERNET Bhg 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERNET Bhg 1

INTERNET Bhg 1

450 Views Download Presentation
Download Presentation

INTERNET Bhg 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INTERNETBhg 1 • Pengenalan • Istilah Utama Internet • Aplikasi Internet

 2. INTERNET?

 3. Pengenalan • Singkatan daripada istilah “international networking”. • Internet ialah rangkaian komputer yang bersifat global di mana ianya merangkumi pelbagai sumber komputer seperti: • Perniagaan – organisasi, syarikat, enterprise, firma • Kerajaan – Pentadbiran E-Government • Institusi Pengajian – univ. awam & swasta, kolej, sekolah • Persendirian – Orang awam • Internet menggunakan Protokol Komunikasi yg dikenali sbg: TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol) • Protokol Internet ini membolehkan semua komputer diseluruh dunia dihubungkan antara satu sama lain.

 4. Pengenalan: Sejarah • Pada tahun 1970-an, ARPA (Advance Research Projects Agency) telah membina peraturan atau protokol bagi tujuan penghantaran data di antara rangkaian komputer yang berbeza. • Pada tahun 1980-an, Internet mula berkembang dengan kadar yang sangat menakjubkan – kini ia telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup.

 5. Penyokong Aplikasi Utama Internet • Internet menyokong pelbagai aplikasi utama seperti: • Penemuan (Discovery) - Membenarkan pelayar/pengguna untuk mengakses maklumat dlm Pangkalan Data yg berbeza lokasi di seluruh dunia. - Maklumat diperolehi dari Perpustakaan Maya, Muzium, Arkib & Pusat Maklumat spt Tourist Development Center M’sia, JPJ, hospital dsb.

 6. Penemuan (Discovery) – continue.. - Penemuan ini berupaya utk meningkatkan keupayaan & fasiliti dari segi pendidikan, perkhidmatan kerajaan, dunia perniagaan & perdagangan. - Penemuan ini dilakukan dgn Melayar & Ekspolarasi jutaan Halaman Web Di Internet - Surfing dengan menggunakan Internet Browser

 7. Penyokong Aplikasi Utama Internet • Komunikasi (Communication) - Ialah proses penghantaran & penerimaan simbol, data, imej, teks, dokumen, grafik, dan sebagainya dengan menggunakan pelbagai peranti komputer (perkakasan & perisian). - Melalui komunikasi inilah manusia bertukar & berkongsi maklumat serta mempengaruhi & memahami sesama sendiri.

 8. Komunikasi (Communication) - continue - Komunikasi melibatkan proses pengumpulan, pemprosesan, pembahagian, pengagihan, pengambilan (retrieval) penghantaran & penyimpanan (storage) - Internet kini menjadi peranti utama komunikasi: Videoconferencing, Internet Phone, ICQ, MIRC dsb. IRC – Internet Relay Chat

 9. Penyokong Aplikasi Utama Internet • Kolaborasi (Collaboration) - Pekerja dlm organisasi kini mula berkolaborasi dlm pengendalian kerja, mesyuarat, kerjasama, perbincangan, pertukaran maklumat dsb. - Kolaborasi ialah perkongsian & usahasama kerja antara 2 individu atau kumpulan bagi mencari penyelesaian & melaksanakan tugasan diberi.

 10. Kolaborasi (Collaboration)- continue… - Kolaborasi ini melibatkan bukan saja pekerja dlm organisasi tetapi termasuklah pihak luar seperti rakan kongsi, pelanggan, pembekal, pesaing bagi meningkatkan kadar produktiviti & kompetitif. - Kolaborasi ini menggunakan perkakasan & perisian komputer seperti: • Groupware, • Lotus Notes, • Screen Sharing, • WhiteBoarding, • Virtual Board dsb.

 11. Kolaborasi (Collaboration)- continue… • Lain-lain perisian komunikasi ialah: • Electronic mail (e-mail) • Voice mail • Discussion Forums • Data Conferencing • Voice Conferencing • Electronic Meeting System (EMS) • Web Publishing

 12. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET World Wide Web (WWW) • Merupakan sejenis sistem yang mempunyai koleksi jutaan Halaman Web di seluruh dunia. • Juga merujuk kepada satu sistem Hipermedia yang mengandungi koleksi halaman maklumat di dunia yang boleh dicapai oleh pengguna dengan cepat dan murah. • Web bukan sahaja membolehkan pengguna melihat Teks dan Grafik malahan Audio, Video, Moviedan Animasi turut dilibatkan. (www.apple.com)

 13. Movie: Quick-time player

 14. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET • Halaman Induk (Home Page) • Halaman induk merupakan halaman utama yang terpapar apabila pengguna Internet memasukkan alamat sesebuah organisasi atau individu. • Contohnya : Pengguna memasukkan alamat “Pengesan Sumber Tetap” (Uniform Resource Locator – URL address) Universiti Utara Malaysia http://portal.uum.edu.my - Maka halaman induk akan terpapar. • Pengguna boleh melayari halaman lain daripada halaman induk itu sendiri.

 15. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET Pelayar Web (Web Browser) • Pengimbas Web atau Pelayar Web membolehkan pengguna Internet mengimbas dan mencapai maklumat dari World Wide Web (WWW). • Contoh Pelayar Web yang popular ialah: • Netscape Communicator dan • Microsoft Internet Explorer (IE) • Selain daripada itu, komputer generasi lama masih ada juga menggunakan pengimbas web versi terdahulu seperti Mosaics dan sebagainya.

 16. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET Enjin Carian (Search Engine) • Enjin carian merupakan sejenis kemudahan pencarian yang digunakan untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan kehendak pengguna di Internet. • Ia membantu pengguna mencari maklumat yang diperlukan dengan mudah dan cepat. • Antara contoh Enjin Carian yang popular ialah : • http://www.yahoo.com • http://www.google.com • http://www.lycos.com

 17. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET Alamat Protokol Internet (Internet Protokol @ IP Address) • Setiap komputer yang dihubungkan dengan talian Internet mempunyai alamat unik yang dikenali sebagai nombor internet atau IP internet. • Contoh 161.189.78.17 – setiap komputer dirujuk dengan menggunakan nombor ini. • Tidak perlu hafal nombor-nombor kerana IP Address ini diwakili oleh Domain Name System (DNS).

 18. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET Sistem Nama Domain (Domain Name System) • Bertujuan utk mudahkan pengguna Internet untuk mengingati alamat halaman web. • Merupakan perwakilan kepada nombor-nombor alamat IP – www.maxis.com.my • Nama domain yang terakhir boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu zon geografik dan jenis organisasi yang terbabit. • my – Malaysia • sg – Singapura • au - Australia

 19. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET HyperText Transfer Protocol (HTTP) • Merupakan protokol utama yang digunakan dalam World Wide Web (www) untuk memindahkan maklumat antara komputer. • Contoh : http://www.uum.edu.my HyperText Transfer Protocol

 20. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET Uniform Resource Locator (URL) • Membolehkan seseorang pengguna internet memasuki sesebuah halaman Web. • Contoh : http://www.uitm.edu.my • Ianya adalah akses kod utk mengenalpasti & lokasi hypermedia fail dokumen, pangkalan data atau sumber lain di halaman Web di Internet, Intranet & Extranet

 21. ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET Hypertext Markup Language (HTML) • Merupakan bahasa yang digunakan untuk membangunkan dokumen hypertexts dalam World Wide Web (WWW) & Intranet Laman Web. • Bahasa ini menentukan hubungan antara laman web dan menentukan bentuk paparan sesebuah laman web. Contoh Dokumen Hypertext markup Language (HTML)

 22. APLIKASI-APLIKASI INTERNET World Wide Web (WWW) Mel Elektronik (yahoo.com, hotmail.com, imcute.com Perbincangan dalam kumpulan (News Group) Sidang Video (Video Conferencing) Talian komunikasi Akaun Internet (TMNet, Jaring, TimeNet, MaxisNet) Perisian Telekomunikasi Protokol Pemindahan Fail (FTP)

 23. APLIKASI-APLIKASI INTERNET News Group • Merupakan satu daripada aplikasi Internet • Melalui newsgroup perbincangan dapat dilakukan secara meluas – meliputi seluruh dunia. • Dapat bertukar-tukar fikiran • Pelbagai topik yang boleh diperbincangkan – politik, sukan, pendidikan dsbnya.

 24. APLIKASI-APLIKASI INTERNET Sidang Video (Video Conferencing) • Membenarkan lebih daripada dua orang untuk bertemu secara bersemuka tanpa perlunya kehadiran diri mereka secara realiti. • Bermanfaat – utk hubugan jarak jauh. • Membuka peluang yang luas untuk berkomunikasi – pensyarah/pelajar ahli perniagaan/ pelanggan dsbnya.

 25. APLIKASI-APLIKASI INTERNET Talian Komunikasi • Membolehkan proses menghantar dan menerima isyarat atau maklumat melalui talian telefon. • Integrated Services Digital Network (ISDN) – disediakan oleh Syarikat Telekom Malaysia • Ianya lebih pantas dari talian telefon biasa

 26. APLIKASI-APLIKASI INTERNET File Transfer Protocol (FTP) • Membolehkan pemindahan fail dilakukan antara dua komputer yang disambungkan melalui Internet. • Fail-fail yang dapat dipindahkan termasuklah perisian, dokumen, fail untuk konfigurasi rangkaian dan sebagainya.

 27. APLIKASI-APLIKASI INTERNET Telnet • Merupakan satu proses capaian komputer dari jarak yang jauh (remote login). • Melibatkan penggunaan alamat IP (IP address) sesuatu hos yang jauh. • Bagi tujuan keselamatan penggunaan akaun beserta password adalah digalakkan sebelum sesuatu hubungan itu dibenarkan.

 28. Latihan 1 • Berikan nama penuh bagi domain IP ini: • com – ………… • rec – ………….. • mil – ………….. • lib – …………… • Berikan 2 aplikasi utama Internet? • Berikan 3 faedah penggunaan Internet & Intranet? • Faks & E-Mel merupakan peranti Konferen? Betul atau Salah? • Voice Mail & Internet Phone merupakan peranti Komunikasi? Betul atau Salah?

 29. INTERNETBhg 2 • Aplikasi Internet • Cara Penggunaan Internet • Faedah Penggunaan Internet

 30. APLIKASI-APLIKASI INTERNET • Internet Phone/Fax • Perlukan perisian spt: Vocaltech, Netscape Conference atau Microsoft NetMeeting. • Harganya sama spt bayaran Internet RM 0.015 seminit bagi panggilan tempatan atau luar negara. • Kejelasan suara bergantung kpd kapasiti kelajuan JalurLebar (Bandwidth) yg ditawarkan oleh ISP. • Konsep yg sama digunakan utk sistem faks dan Voice Mail. Cth. www.jfax.com

 31. APLIKASI-APLIKASI INTERNET • Web Publishing • Ianya menjadi alat penting dlm pelbagai hubungan organisasi terutamanya utk kolaborasi. • Microsoft Outlook, Microsoft Frontpage dan Netscape Communicator adalah 3 contoh perisian ini. • Perisian ini membantu pengguna utk menbangunkan halaman Web, mengedit & menyiarkannya ke dalam Internet atau Intranet.

 32. APLIKASI-APLIKASI INTERNET • Discussion Forums • Dikategorikan sebagai perisian kolaborasi termasuklah Internet & Intranet Newsgroups, Discussion groups dan Discussion Databases. • Lotus Notes, Netscape Collabra & Lotus Instant Teamroom adalah contoh penggunaan perisian ini. • Digunakan utk berdikusi, berbincang & menyelesaikan permasalahan oleh pelanggan, pembekal, agensi, wakil jualan dsb secara RealTime.

 33. APLIKASI-APLIKASI INTERNET • Electronic Meeting Systems • Pertemuan mesyuarat dlm bentuk On-line dimana bilik mesyuarat dilengkapi komputer berangkaian Internet, skrin projektor dan perisian EMS. • Perisian EMS yg popular ialah Group Support Systems & Group Decision Support Systems • Kemudahan ini berupaya utk membantu komunikasi, kolaborasi & pembuatan keputusan secara efisyen dan pantas.

 34. Unofficial Smiley Guide • Smileys are simple but creative of expressions. • They are used very often in SMS and IRC in place of facial and tonal expression.

 35. Unofficial Smiley Guide

 36. Unofficial Smiley Guide

 37. Unofficial Smiley Guide You can design your own Smiley too!! This Smiley are Mine!!! ~ezanee~

 38. KEPERLUAN ASAS INTERNET • Komputer peribadi • Modem – Internal atau External/Modem Wireless • Talian telefon tetap • Akaun Internet (TMNet, Jaring, MaxisNet, TimeNet • Kini PDA, Notebook atau Laptop boleh digunakan utk mengakses Internet apabila penggunaan Modem Tanpa Wayar (Wireless) meluas diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Cth: Pekerja Bergerak (Mobile Workers) yg menggunakan Internetphone, chat systems dsb.

 39. Faedah Penggunaan Internet • Penghantaran & penerimaan pesanan, dokumen, teks, imej, grafik diseluruh dunia dgn harga amat murah, cepat & hampir Real-Time • Melihat paparan Web kebanyakan Kerajaan dan Organisasi didunia & mengambil peluang utk tender, pekerjaan dsb. • Internet menyediakan platform utk pertukaran maklumat, idea, pandangan dan turun-muat (Download) pelbagai dokumen dan perisian.

 40. Faedah Penggunaan Internet • Mengambil bahagian dlm Perdagangan & Perniagaan Elektronik (E-Commerce & E-Business) • Aktiviti membaca, mendengar & bermain dgn percuma: Akhbar, Muzik, Movies, Games & Hiburan • Mengendalikan kolaborasi penyelidikan bersama antara pelbagai penyelidik negara berbeza

 41. Faedah Penggunaan Internet • Penggunaan kolaborasi telekomunikasi canggih seperti: Videoconferencing, Dataconferencing & Tv-telephone, MIRC, ICQ, SMS, Video-mail, E-mail • Mempelajari pelbagai kebudayaan negara asing, sejarah (Web Museum) & bahasa menggunakan Web Language Translator • Sumber maklumat, dokumen, gambar grafik interaktif dsb.

 42. Perkhidmatan Internet

 43. Internet Bhg 3 • Pelayar Internet • Sistem E-Mail • Fail Transfer Protocol (FTP) • Teknik Penggunaan www

 44. Komponen-Komponen Internet • Komputer • Modem (internal atau external) • NIC (network interface card) • Talian telefon • Syarikat Pembekal Servis Internet • Perisian Internet (Browser)

 45. Alamat Protokol Internet (Internet Protocol/IP) • Setiap komputer yg dihubungkan ke internet mempunyai alamat unik iaitu Alamat IP. Seperti alamat rumah seseorang. • Ianya dipisahkan oleh titik-titik contohnya 172.26.2.206 yang merujuk kepada alamat IP sebuah organisasi ABC. • Akan tetapi seseorang tidak perlu mengingati alamat ini kerana alamat IP ini boleh diwakili dengan Sistem Nama Domain

 46. Sistem Nama Domain (DNS) • Satu perkhidmatan internet yang menerjemahkan alamat IP kepada satu nama domain. • Setiap kali nama domain digunakan, perkhidmatan DNS mesti menerjemahkannya kepada alamat IP tertentu. • Sebagai contoh nama domain www.example.com boleh diterjemah kepada alamat IP 198.105.232.4 • Dua pembahagian Nama Domain terakhir boleh dibahagikan kpd zon geografi (.my, .sg, .tv) & jenis organisasi (.com, .edu, .net, .org).

 47. Bagaimana internet berfungsi