Gebruiksmogelijkheden van smartboards in de rekenles - PowerPoint PPT Presentation

gebruiksmogelijkheden van smartboards in de rekenles n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gebruiksmogelijkheden van smartboards in de rekenles PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gebruiksmogelijkheden van smartboards in de rekenles

play fullscreen
1 / 28
Gebruiksmogelijkheden van smartboards in de rekenles
103 Views
Download Presentation
zorana
Download Presentation

Gebruiksmogelijkheden van smartboards in de rekenles

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gebruiksmogelijkheden van smartboardsin de rekenles presentatie 17-3-2006freudenthal instituutgijs noordergraaf en vincent jonker

 2. Kort bezoek van vincent bij gijs • Albert Plesman School • Rotterdam (alexander)

 3. Gijs deeltijd leerkracht (ma, di) • ruim lokaal • rustige sfeer • 23 leerlingen • 3 allochtone leerlingen

 4. 08.30 - algemeen • 08.35 - godsdienst • 08.50 - rekenen - instructie • 09.05 - rekenen - zelfstandig werken • 09.45 - overgang van rekenen naar taal • 09.50 - taal – klassikaal

 5. Rekenen - oefenen (8.50) • wis en reken, groep 4, werkboek 2a, oefenen blok 12 dag 10, p. 37, tempo-oefening 6 • In dit geval is het smartboard nog slechts een whiteboard.

 6. Rekenen – instructie • Gijs heeft een klein uur gepland om een cyclus af te werken met klassikale instructie, leerlingen individueel aan RekenWeb en individueel werken aan het variaboek (diverse onderwerpen rekenen).

 7. toetsenbord

 8. Hoe zit het nou?

 9. beamer

 10. Postzegels: de tafels

 11. www.rekenweb.nl

 12. Doelen RekenWeb • aanbod voor basisscholen • onderzoek ict-gebruik in de les • onderzoek games/spelelement • onderzoek techniek en rekenen

 13. aanbod voor basisscholen • ict materialen • oefeningen in een spelomgeving • exploratieve software

 14. Info over werkblad

 15. werkblad

 16. Terug naar de les van Gijs

 17. Individueel werk

 18. samenvattend • In de Albert Plesman school is van groep 3 t/m 8 de volgende setting aanwezig: • 1 smartboard • 1 beamer • 1 computer op het bureau van de leerkracht • 2 computers achterin

 19. En dan heb je dus veel tot je beschikking • Het hele internet! • http://www.digibordopschool.nl/ • www.digitaalschoolbordonderwijs.nl

 20. Ingebouwde mogelijkheden

 21. Onderzoek komende 2 maanden • Achterhalen op welke manier webgebaseerde lessen geïmplementeerd kunnen worden in het rekenonderwijs en wat de randvoorwaarden zijn voor leerkrachten om dit soort lessen te geven. • Een subdoel van dit onderzoek is om de waardering van leerlingen voor deze manier van lesgeven te achterhalen.

 22. Voorbereiding onderzoek • Literatuuronderzoek • Wensen leerkrachten inventariseren • Geschikte ‘applet’ zoeken op Rekenweb • Lessenserie ontwerpen • Instructie leerkrachten • Starten lessenserie

 23. Lessenserie (voor groep 7) • Kennismakingslescomputerprogramma ‘In kaart’ geïntroduceerd en de bediening uitgelegd. Er is dan ruimte om even te ‘spelen’ met het programma. • Zelfstandig werkenin tweetallen achter de computer, maar ook klassikale momenten. Communicatie tussen leerlingen van belang.. • Reflectie moment aan het einde van de dag worden verschillende oplossingen (en bijbehorende strategieën) gepresenteerd door de tweetallen en wordt hierbij een klassengesprek gevoerd.

 24. In Kaart

 25. Uitwerking van het onderzoek • Observaties lln achter computer • Observatie leerkracht bij klassikale les • Vragenlijst voor kinderen • Interviews met directie en betrokken leerkrachten.

 26. Wanneer is onderzoek geslaagd? • Als leerkrachten Rekenweb vaker gaan inzetten tijdens lessen. • Kinderen positief zijn tegenover deze manier van lesgeven. • Interesse gewekt? Na afloop intekenlijst om op de hoogte gebracht te worden van de resultaten.

 27. Verwijzingen • www.digitaalschoolbordonderwijs.nl • http://www.digibordopschool.nl/