Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola pro děti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola pro děti

Škola pro děti

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Škola pro děti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Vyjmenovaná slova M – dmýchat,chmýří,nachomýtnout se, Litomyšl Doporučeno pro: 3.ročník Předmět: Český jazyk Autor: Mgr. Miroslava Mrázová

  2. MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT, DMÝCHAT, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL Vysvětli, co to znamená: • Pracuje hlem__ždímtempem. • Petrkl__č prý odem__kájaro. • To se vym__kávšem zvyklostem. • Sejde z očí, sejde z m__sli. • Zm__lenáneplatí.

  3. Vyber a doplň vhodná slova • Auto dostalo náhle ……………. • Nezapomeň si ……………… ruce ……………….. • Blížil se ……….. tempem. ……………….schodiště. • Byla to ………… …………… • ……… jsme muzikanti, přicházíme z české země. • Můžeš ……. půjčit sešit? • Horským ……. vedla úzká cesta. • Zedník ……… zeď. • …………. je druh medvěda. • Dana………….dobré vysvědčení. ( mýlka, my, smyk, mi, Míla, umýt, hlemýždí, myla, nemilá, mýdlo, průsmyk, omítat, mívat, mýval )

  4. Jste dobří pozorovatelé? • Řekněte, co všechno se musí stát nebo musí být před tím, než auto dostane smyk. • Řekněte přesně, co dělá auto, které dostalo smyk. • Řekněte přesně, co všechno se může stát po tom, když auto dostane smyk.

  5. CVIČENÍ. To jsme m__: máma, táta, můj bratr a já. Nam__dli si ruce m__dlema pořádně si je um__j. Koupíš m__  v m__stnímobchodě novou knihu? Snaž se přem__šlet, abys vym__slelřešení slovní úlohy. Kam zase zm__zel M__chal? Každý se přece může zm__lit.   Koupila si v obchodě obyčejnou m__nerálku. To se m__  nelíbí.   Mam__nkaby chtěla m__t m__čkuna nádobí. To je om__l.   V m__slivněna kraji lesa bydlí m__slivec. Do kina na nový film   jedeme m__  všichni.

  6. Doplň a vyhledej v osmisměrce. Kl__ka, kl__č, ol __va, l__zátko, l__vanec, sl__b, ml__t, vl__v , l__pa, l__ný, M__la , mal__na, osl__k.