Download
dr ava slovenaca hrvata i srba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Država Slovenaca, Hrvata i Srba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Država Slovenaca, Hrvata i Srba

Država Slovenaca, Hrvata i Srba

1698 Views Download Presentation
Download Presentation

Država Slovenaca, Hrvata i Srba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Država Slovenaca, Hrvata i Srba

 2. prema kraju rata sazrijeva ideja o odvajanju od Austro-Ugarske • povezivanje političkih stranaka i skupina iz južnoslavenskih zemalja Monarhije • ožujak 1918. - Zagrebačka rezolucija • narodna nezavisnost, na demokratskim temeljima uređena država Slovenaca, Hrvata i Srba

 3. put mađarskog predsjednika vlade Tisze s ciljem da nagovori na ostanak u preuređenoj Monarhiji dolazi prekasno • usprkos cenzuri saznalo se za Wilsonovih 14 točaka • probijen solunski front

 4. Narodno vijeće SHS • nazire se poraz i raspad Austro-Ug. • 5.10.1918. u Zagrebu osnovano Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba kao predstavničko tijelo Južnih Slavena iz Monarhije (Slovenija, Hrvatska, BiH, Vojvodina)

 5. Narodno vijeće • čine ga predstavnici glavnih stranaka iz južnosl.zemalja Monarhije • predsjednik • Anton Korošec • potpredsjednici • Ante Pavelić (stariji) • Svetozar Pribičević • Plenum, Središni odbor, Predsjedništvo • glavni cilj – odvajanje od Austro-Ugarske

 6. pokušaj spašavanja Monarhije • osamostaljenje su planirali i drugi – Česi, Slovaci, Poljaci... • car Karlo objavio je 16.10.1918. Manifest kojim je obećao federalizaciju Monarhije – prekasno, nije više moguće

 7. Država SHS • 29.10.1918. Hrvatski sabor je u Zagrebu donio odluku o prekidu državnih odnosa s Austrijom i Mađarskom • Hrvatska i Slavonija, Dalmacija i Rijeka -nezavisna država koja ulazi u sastav Države Slovenaca, Hrvata i Srba • Sabor sve ovlasti prenosi na Nar.vijeće, više se nije sastao • naznačeno ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom, Država SHS je privremeno rješenje

 8. Država SHS • Zagreb - sjedište vlade (Predsjedništvo Narodnog vijeća) • plan - 4 pokrajinske vlade, za: • Sloveniju • Hrvatsku i Slavoniju • Dalmaciju • Bosnu i Hercegovinu

 9. predaja austrijske mornarice • ratna mornarica Austro-Ugarske predana je 31.10.1918. Državi SHS kako je ne bi preuzela Italija • kao odgovor Talijani su potopili admiralski brod "Viribus Unitis"

 10. Međunarodni položaj Države SHS • Jug. odbor ovlastila da bude njen službeni predstavnik u inozemstvu • još uvijek traje rat, raspad A-Ug. • započela talijanska okupacija područja obećanih Londonskim ugovorom • zauzeli Rijeku > žurno ujedinjenje sa Srbijom poticali su najviše u Dalmaciji

 11. o osnutku Države SHS obavijestili sile Antante i tražili priznanje, najavili ujedinjenje sa Srbijom i CG • jedina je Državu SHS priznala Srbija

 12. stanje u Državi SHS • glad, iscrpljenost od rata, zeleni kadar • propala mnoga poduzeća, nezaposlenost, siromaštvo • nema organiziranu vlastitu vojsku • teška situacija, mnogi poginuli ili zarobljeni u Italiji ili Rusiji, ranjeni • epidemija španjolske gripe - nekoliko desetaka tisuća mrtvih

 13. Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca

 14. Kraljevina Srbija • u prvoj polovici 19.st. – I. i II. srpski ustanak – stječe samoupravu • plan širenja teritorija (“Načertanije”) • nezavisnost na Berlinskom kongresu 1878. • Karađorđevići i Obrenovići smjenjuju se na vlasti (1903.“majski prevrat” – Karađorđevići) • vlada regent Aleksandar – njegov otac kralj Petar povukao se 1914. zbog zdravstvenog stanja • Srbija će iz rata izaći kao jedan od najbliskijih saveznika pobjedničke Antante

 15. pregovori o ujedinjenju • vlada Kraljevine Srbije i • političari u emigraciji (Jugoslavenski odbor) • političari koji su ostali u zemlji (> Narodno vijeće)

 16. oprečna gledišta • republika - • federalizam – unitarizam - • ravnopravnost – • pobijedila je Antanta kojoj su se priklonili Južni Slaveni iz Monarhije – • ujedinjenje je ostvarenje ideje ravnopravnosti i nezavisnosti – monarhija velikosrpstvo dominacija Srbije Srbija je iskrvarila i pobijedila zasluženo proširenje Srbije

 17. (Krfska deklaracija) Jugoslavenski odbor i srpska vlada na Krfu u srpnju 1917. dogovaraju ujedinjenje Hrvata, Srba i Slovenaca u zajedničku državu parlamentarna monarhija na čelu s dinastijom Karađorđević

 18. Narodno vijeće poziva vojsku Kraljevine Srbije da pomogne u uspostavljanju reda • pukovnik D.Simović - dao do znanja Narodnom vijeću sa Srbija namjerava pripojiti Dalmaciju, Slavoniju i BiH ako ne dođe do ujedinjenja > opasnost da Italija i Srbija raskomadaju SHS • 2 gledišta: • centralističko (Pribićević) • federalističko (Stjepan Radić) • pritisak zastupnika iz Dalmacije da se što prije provede ujedinjenje zbog tal.okupacije

 19. Ženevska deklaracija • 9.11.1918. u Ženevi – predstavnici: • srpske vlade (Pašić), Jugoslavenskog odbora (Trumbić), Države SHS (Korošec) • potpisuju Ženevsku deklaraciju: • SHS i Srbija će se ujediniti kao ravnopravne države • unutarnje uređenje odredit će ustavotvorna skupština • osnovat će se zajednička vlada od predstavnika Narodnog vijeća i srpske vlade • za autonomne poslove i dalje je nadležno Nar.vijeće za Državu SHS i srpska vlada za Srbiju • regent Aleksandar nije prihvatio deklaraciju, Pašić mora podnijeti ostavku

 20. Naputak • Narodno vijeće SHS donosi tzv.Naputak i izabire delegaciju (28 članova) koja će otići na pregovore u Beograd: • državni poslovi se dijele na zajedničke i pokrajinske (poštivati pov.pokrajine) • formirati Državno vijeće gdje će se odluke donositi ravnopravno i sporazumom • u roku od 6 mjeseci mora se sastati Ustavotvorna sk. • ustav mora donijeti dvotrećinska većina • Radić: "Ne srljajte kao guske u maglu"

 21. ujedinjenje

 22. u Beogradu • regent Aleksandar nije spreman prihvatiti uvjete iz Naputka • Pribićević smatra da je to sve nepotrebno odlaganje ujedinjenja > • delegacija u Beogradu sastavlja Adresu (zahtjevi nisu obavezujući) kojom omogućuje bezuvjetno ujedinjenje

 23. ujedinjenje • regent Aleksandar tu Adresu prihvaća – 1.12.1918. proglašava ujedinjenje Kraljevine Srbije i Države SHS u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca

 24. neposredno prije ujedinjenja Srbiji su se odlukama svojih skupština priključile Crna Gora i Vojvodina • Hrvatski sabor se više nikad nije sastao niti je potvrdio ujedinjenje • Čista stranka prava osudila način na koji je provedeno ujedinjenje • HPSS traži očuvanje hrvatske državnosti i vlasti Sabora

 25. prosinačke žrtve • pristalice ujedinjenja organizirale su 5.12. proslavu na Trgu bana Jelačića • istovremeno su demonstrirali i protivnici ujedinjenja među kojima je bilo pripadnika domobranskih pukovnija • pripadnici Narodne straže otvorili su vatru - ubijeno 13 ljudi - nazvani "prosinačke žrtve"