kraljevina srba hrvata i slovenaca n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca - PowerPoint PPT Presentation


 • 931 Views
 • Uploaded on

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Otkud jugoslavenska ideja? U kakvim je okolnostima provedeno ujedinjenje? Tko je vodio pregovore? U čemu su se razilazili? Kako je izgledalo ujedinjenje?. zemlja. oko 250 000 km 2 i 12 milijuna stanovnika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca' - olina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Otkud jugoslavenska ideja?

 • U kakvim je okolnostima provedeno ujedinjenje?
 • Tko je vodio pregovore?
 • U čemu su se razilazili?
 • Kako je izgledalo ujedinjenje?
zemlja
zemlja
 • oko 250 000 km2 i 12 milijuna stanovnika
 • različito gospodarsko, kulturno i povijesno nasljeđe
 • etnička šarolikost
  • Srbi, Hrvati, Slovenci - tri “plemena” Južnoslavenskog naroda
  • ostali (Makedonci, Crnogorci, Bošnjaci) - smatrani dijelom prva tri
 • predviđa se postupno oblikovanje jedinstvene južnoslavenske nacije - unitarizam
slide5

Trianonskim ugovorom od poražene Mađarske su dobiveni Međimurje, Prekomurje, dio Baranje, Bačka i Banat

 • Londonski ugovor > Italija okupirala Istru, Rijeku (Gabriele D’Anunzio), sve otoke osim Brača i Šolte i sjevernu Dalmaciju
slide6

mirovna konferencija u Versaillesu

  • očekuju da će im to biti potvrđeno, ali je konferencija prihvatila Wilsonovih 14 točaka kao polazište pa je time Londonski ugovor postao ništavan
  • nije postignut sporazum na Mirovnoj konferenciji – nastavljeni izravni pregovori s Italijom
rapalski ugovor
Rapalski ugovor
 • u mjestu Rapallo u studenom 1920. potpisan ugovor između Italije i Kraljevine SHS o razgraničenju
  • Italiji priznati Trst, Gorica, dio Kranjske, Istra, Zadar, Cres, Lošinj, Lastovo i Palagruža
 • stvorena Slobodna država Rijeka (Fiume) pod upravom Društva naroda za čiju neovisnost jamče obje države, ali stvarnu vlast imaju Talijani
rimski ugovor
Rimski ugovor
 • 1924. Mussolini i Pašić
 • Rijeka pripala Italiji, SHS ima Sušak
 • Slovenci i Hrvati - nasilna talijanizacija, nasilje i bezakonje fašističkih odreda, iseljavanje, ukinute hrvatske škole
 • ustanak rudara u Labinštini 1921.
 • Italija ostaje najveća vanjska opasnost za međuratnu Jugoslaviju
upravljanje dr avom
upravljanje državom
 • centralizacija, pokrajinske uprave nemaju značajnijih ovlasti
 • u prvim godinama upravlja se pomoću dekreta
 • dominiraju državni organi Kraljevine Srbije
 • zaobilaženje zakona, zatvaranje bez suđenja i batinanje onih koji izražavaju nezadovoljstvo, za vrijeđanje kralja ili isticanje republikanstva
gospodarstvo
gospodarstvo
 • jedna od najnerazvijenijih zemalja Europe
 • dominira poljoprivreda; rudarstvo, iskorištavanje šuma
 • jak utjecaj stranog kapitala i države
 • nejednaka razvijenost - Slovenija i Hrvatska su u Austro-Ugarskoj bile industrijski zaostale, u SHS najrazvijenije
slide12

nejednak tretman - industrija u Srbiji privilegirana - od nje kupuju državne institucije

 • nepismenost svugdje osim u Sloveniji iznad 50%
 • obavezno četverogodišnje obrazovanje u selima se često ne poštuje
igosanje stoke
žigosanje stoke
 • 1920. žigosanje tegleće stoke (volovi i konji) koja je uzimana za vojne vježbe – nije se mogla prodavati
 • za protivljenja se batinalo i privremeno zatvaralo bez osude
zamjena novca
zamjena novca
 • austrougarske krune još u upotrebi - opasnost od inflacije zbog tiskanja kruna u Mađarskoj
 • žigosanje novca, pritom se uzima 20% provizije
slide15

kasnije se zamjenjuju krune za dinare u omjeru 4:1, a realno bi bilo 2:1 - znatno obezvrijeđen imetak građana iz nekadašnjeg austrougarskog dijela države

emigracija
Emigracija
 • protivnici novostvorenog Kraljevstva SHS:
  • bivši austro-ugarski časnici
  • veleposjednici
  • pravaši
 • utočište im daju revizionističke zemlje (Austrija, Mađarska)
 • u Mađarskoj osnivaju Hrvatske legije
gospodarstvo u hrvatskoj
GOSPODARSTVO U HRVATSKOJ
 • Zagreb je najjače financijsko središte - najznačajnija je Prva hrvatska štedionica
 • gubitak Rijeke - glavna luka je Sušak
 • Lička pruga dovršena je 1925. - Split povezan s unutrašnjošću
 • Zagrebački zbor - gospodarska izložba, od 1922. svake godine (danas Velesajam)
slide18

zaostala poljoprivreda - usitnjeni posjedi, primitivna oruđa

 • agrarna reforma - oduzimani dijelovi veleposjeda i davani siromašnim seljacima; prednost su imali solunaši
razli ita stajali ta
Različita stajališta
 • integralno jugoslavenstvo
  • Pribićević - Demokratska stranka
  • stvoriti jednu jedinstvenu naciju i centraliziranu vlast, ali bez prevlasti bilo kojeg naroda
 • hegemonija Srbije
  • Pašić - Narodna radikalna stranka i dvor
 • federacija
  • Radić – HPSS
 • komunizam
  • KPJ
slide20
regent/kralj Aleksandar Karađorđević
 • 1921. umire njegov otac kralj Petar, Aleksandar i formalno postaje kralj
 • stalno izaziva nestabilnost i krize vlade
 • nesposoban riješiti probleme
jugoslavenska demokratska stranka
Jugoslavenska demokratska stranka
 • osnovana 1919.
 • politika: jugoslavenska nacija, unitarizam, centralizam
 • predsjednik Ljuba Davidović
  • glavni ideolog Svetozar Pribićević - kao ministar unut. poslova nasilno provodi ujedinjenje
samostalna demokratska stranka
Samostalna demokratska stranka
 • nastala 1924. Pribićevićevim izdvajanjem iz JDS-a
 • dobiva glasove Srba u Hrvatskoj
 • Pribićević kasnije uviđa da se ideja unitarizma zloupotrebljava za izrabljivanje zapadnih dijelova zemlje, osudio velikosrpsku politiku
  • kasnije u opoziciji, interniran, umire u emigraciji (“Diktatura kralja Aleksandra“)
narodna radikalna stranka
Narodna radikalna stranka
 • najjača stranka u Srbiji
 • predvodi je Nikola Pašić do svoje smrti 1926.
 • najjača i vladajuća stranka, nositelj srpske dominacije u državi
 • Kraljevina SHS je proširenje Srbije, koja čini njezinu jezgru i ima pravo upravljati cijelom zemljom
 • bliski dvoru i kralju
komunisti ka partija
Komunistička partija
 • 1919. objedinjene nekadašnje socijaldemokratske stranke > Socijalistička radnička partija Jugoslavije
 • kongres u Vukovaru 1920.>mijenja ime u KPJ
 • cilj - rušenje kapitalizma i stvaranje Sovjetske Republike Jugoslavije
 • preko sindikata organizira štrajkove
 • na izborima 1920. treća stranka u zemlji
slide25

pobijedila na općinskim izborima u Zagrebu i Beogradu - vlada ih je izbacila pomoću žandarmerije

 • 30.prosinca 1920. dekret o zabrani komunističke djelatnosti - tzv.Obznana - komunisti zatvatrani i progonjeni
 • Zakon o zaštiti javne sigurnosti i poretka u državi – kom.zastupnicima u Skupštini oduzeti mandati, suđeni
 • djeluje ilegalno, rukovodstvo u inozemstvu
hrvatska pu ka selja ka stranka
Hrvatska pučka seljačka stranka
 • prije I.svj.rata mala stranka jer seljaci nemaju pravo glasa (1913. - 3 zastupnika)
 • Radić u A.-Ug. zagovara trijalizam
 • član Nar.vijeća SHS i sudionik odluka 29.10.
 • za ujedinjenje sa Srbijom i CG, ali uz garanciju ravnopravnosti, za federativnu republiku
slide27

upozoravaju da Hrv.sabor nikad nije potvrdio ujedinjenje - osporava državi legitimitet

 • na izborima 1920. postaje najjača hrvatska stranka
 • krajem 1920. ime stranke promijenjeno u HRSS, donesena odluka da ne sudjeluje u radu Skupštine dok se sporazumno ne riješi pitanje uređenja država - Aleksandra naziva "regent Srbije"
hrvatska zajednica
Hrvatska zajednica
 • ujedinjenje različitih političkih skupina
 • Matko Laginja, Ivan Lorković, Stjepan Srkulj, Ante Trumbić
 • do izbora 1920. smatrana glavnim predstavnikom Hrvata u Kraljevini, kasnije skromnog utjecaja, surađuju s HRSS-om
 • kad je Radić priznao kraljevinu
  • dio članova prešao je u HZ
  • dio s Trumbićeem osniva Hrvatsku federalističku seljačku stranku
slide29
Hrvatska stranka prava
  • nekadašnja Čista stranka prava - nastavlja borbu za samostalnu Hrvatsku
  • istaknutija uloga -Ante Pavelić
  • korijen budućeg ustaškog pokreta
 • Hrvatska pučka stranka
  • za tradicionalne kršćanske vrijednosti, nazvani klerikalci
  • priznavala Kraljevinu, ali se protivila unitarizmu
  • beznačajna
slide30
Slovenska ljudska stranka (SLS) i Jugoslavenska muslimanska organizacija (JMO)
  • nedosljedno se bore za autonoman status Slovenije i Bosne i Hercegovine
  • u vladi prije diktature i u vladi M.Stojadinovića
  • vođe: Anton Korošec, Mehmed Spaho
ustavotvorna skup tina
Ustavotvorna skupština
 • izbori 1920.: od 419 zastupnika
 • 92 DS
 • 91 NRS
 • 58 KPJ
 • 50 HPSS
 • 39 Savez zemljoradnika
 • 30 SLS
 • 24 JMO
vidovdanski ustav
Vidovdanski ustav
 • 223 za- Narodna radikalna stranka, Demokratska stranka, Jug. muslimanska organizacija i Nacionalna turska stranka
 • 35 protiv- socijalisti, republikanci i zemljoradnici
 • 161 apstinirao- HRSS, KPJ i dr.
 • ustav donesen 1921. na Vidovdan (28.6.)
  • unitarna država jednog naroda sastavljenog od “tri plemena”
  • parlamentarna monarhija, ali kralj je "prvi ustavni faktor" - velike ovlasti
upravna podjela dr ave
upravna podjela države

33 oblasti – negacija povijesnih teritorija

djelovanje hrss a
djelovanje HRSS-a
 • izradili nacrt Ustava neutralne seljačke republike Hrvatske
 • na izborima 1923. 70 zastupnika - osvojio većinu glasova Hrvata u Hrvatskoj i u BiH
 • osnivaju niz udruženja
  • Hrvatski radnički savez - sindikalna organizacija
  • Seljačka sloga - za prosvjećivanje seljaštva i promicanje narodne kulture
  • zadruge i štedionice
radi u inozemstvu
Radić u inozemstvu
 • traži podršku za rješenje hrvatskog pitanja – Francuska i Britanija rezervirane
 • 1924. posjećuje Moskvu i učlanjuje HRSS u Seljačku internacionalu, koja je djelovala pri Komunističkoj internacionali - nakon povratka u zemlju je uhićen a stranka je zabranjena
hss u vladi
HSS u vladi
 • izbore 1925. Radić dočekuje u zatvoru, odlučuje se za promjenu taktike
  • priznaju Vidovdanski ustav i mijenjaju ime u HSS
  • ulaze u vladu s radikalima (Pašić)
  • Radić postaje ministar prosvjete
  • “vlada narodnog sporazuma”
 • ne uspijeva iznutra promijeniti sustav i vraća se u opoziciju 1927.
slide38
SDK
 • 1927. nekadašnji veliki protivnici Radić (HSS) i Pribičević (Samostalna damokratska stranka) ujedinjuju se u Seljačko-demokratsku koaliciju
 • postižu uspjeh na oblasnim izborima
 • SDK traži promjenu cjelokupnog državnog ustroja - najveći protivnik režima i stalno na njegovom udaru
atentat
Atentat
 • otvoreno kritiziraju političke ucjene i korupciju vladinih političara
 • sve oštrije rasprave u Nar.skupštini
 • 20.6.1928. zastupnik Ivan Pernar predbacio je radikalu Puniši Račiću da se obogatio krađom, na što je ovaj izvadio pištolj i pucao po zastupnicima HSS-a
 • ubijeni Pavle Radić i Đuro Basariček, ranjeni S.Radić, Ivan Pernar i Ivan Granđa
stjepan radi umro 8 8 u zagrebu
Stjepan Radić umro 8.8. u Zagrebu
 • pogreb žrtava - masovne mirne demonstracije
 • zastupnici SDK povukli se iz Skupštine i postavili zahtjev za korjenitom promjenom političkog sustava