atm asynchronous transfer mode n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ATM (Asynchronous Transfer Mode) - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

ATM (Asynchronous Transfer Mode). Plánováno jako základ Broadband Integrated Services Digital Networks (BISDN) Podpora pro všechny typy služeb (i budoucích) Efektivní využití zdrojů Zjednodušení směrování Garance parametrů kvality služeb. Základní vlastnosti. Rodina protokolů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ATM (Asynchronous Transfer Mode)' - zoie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
atm asynchronous transfer mode
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
 • Plánováno jako základ Broadband Integrated Services Digital Networks (BISDN)
  • Podpora pro všechny typy služeb (i budoucích)
  • Efektivní využití zdrojů
  • Zjednodušení směrování
  • Garance parametrů kvality služeb
z kladn vlastnosti
Základní vlastnosti
 • Rodina protokolů
  • Od fyzické po síťovou vrstvu
 • Malé bloky pevné délky – buňky 53B
 • Spojovaná služba
 • Dohoda o parametrech spojení při jeho ustavení
 • Kontrola dodržování a vynucování dohodnutých parametrů
 • Specifické protokolové vrstvy – adaptace na „běžné“ potřeby (ATM Adaptation Layers)
atm bu ka
ATM buňka
 • Hlavička celkem 5B
  • Užitečná data 48B
 • Základní pole
  • Identifikace virtuálního spojení
   • VPI – Virtual Path Identifier
   • VCI – Virtual Channel Identifier
  • PTI – Payload Type Identifier
   • Typ dat: uživatelská vs. řídící
atm typy provozu
ATM – typy provozu
 • CBR, Constant Bit Rate
 • VBR, Variable Bit Rate
  • rt-VBR, realtime
  • nrt-VBR, non-realtime
 • ABR, Available Bit Rate
 • UBR, Unspecified Bit rate
atm qos pojmy
ATM QoS - Pojmy
 • PCR - Peak Cell Rate
 • SCR - Sustainable Cell Rate
  • Obé definováno jako počet buněk za sekundu (cells per second)
 • CLP - Cell Loss Priority (0 nebo 1)
 • CDV - Cell Delay Variation (Time)
 • MBS - maximum burst size
  • udávané v počtu buněk
implementace qos
Implementace QoS
 • Protokoly řízení toku paketů
  • Token Bucket
  • Leaky Bucket
 • Fronty a jejich obsluha
slide7

Token bucket

Popis povolených dávek

(špiček) v datovém toku

 • měření datového toku
slide8

Leaky bucket

Popis traffic shaping

slide9

Obsluha front

Dle příchodu:

FIFO (First In First Out)

Dle priorit:

PQ (Priority Queueing)

Sdílení kapacity:

GPS (Generalized Processor Sharing)

WFQ (Weighted Fair Queueing)

WRR (Weighted Round Robin)

MDRR / DRR (Modified / Deficit Round Robin)

Prevence zahlcení

WRED / RED (Weighted / Random Early Detection)

slide10

Priority queueing (PQ)

 • absolutní přednost front podle priorit
slide11

Weighted fair queueing (WFQ)

 • aproximace GPS
 • přidělena část výstupní kapacity
slide12

Weighted round robin (WRR) queueing

 • fronty obsluhovány cyklicky
 • odebráno definované množství dat
 • zlepšení přesnosti sdílení: DRR, MDRR
slide14

Standardní PHB

Expedited Forwarding (EF PHB) - RFC 2598bis

 • pro zajištění nízkého zpoždění a ztrátovosti
 • vyžaduje prioritní obsluhu
 • pakety nad dohodnutý limit striktně zahazovány (policing)
 • emulace virtuálního okruhu

Assured Forwarding (AF PHB) - RFC 2597

 • 4 třídy se specifikovaným objemem prostředků
 • 3 drop precedence v rámci každé třídy
 • pro zajištění propustnosti, za cenu většího zpoždění a změny zpoždění
 • pozvolná indikace zahlcení
 • volné prostředky mohou být použity pro AF
atm cbr
ATM CBR
 • Specifikuje se datový tok
 • V podstatě emulace pevné linky
 • Snadno implementovatelné
 • PCR=SCR
atm vbr rt
ATM VBR-rt
 • Samostatně definuje SCR a PCR
 • Povolená „burstiness“
 • Pevně stanovené zpoždění
 • Token Bucket
 • Video streams
 • Velmi složitá implementace
atm vbr nrt
ATM VBR-nrt
 • Analogické VBR-rt
 • Neexistují pevné limity pro zpoždění
atm ubr
ATM UBR
 • Best effort služba
 • Je možné definovat PCR
atm abr
ATM ABR
 • Pokus o adaptabilní službu (a la TCP)
 • Resource Management (RM) Cells
  • obsahuje informaci o požadavku na PCR
  • explicitní kontrola zahlcení
 • RM posílána zdrojem
 • Přepínače po cestě zachovají nebo sníží požadované PCR
 • Cíl pošle RM s aktuální hodnotou PCR zpět
p ep n n okruh
Přepínání okruhů
 • Dvě fáze:
  • vytvoření spojení (okruhu)
  • vlastní přenos dat
 • Životnost virtuálního okruhu
  • permanentní, nastaven administrátorem (PVC)
  • dočasný, vytvořen na žádost (SVC)
permanentn nastaven
Permanentní nastavení
 • PVC nastavení na přepínači
  • vstupní interface
  • VCI (virtual circuit identifier) pro přicházející data
  • výstupní interface
  • VCI pro výstupní data
signalizace
Signalizace
 • Sestavení SVC
 • Vlastní signalizace
  • zahájena vysílajícím
  • posílá cílovou adresu
 • Každý přepínač si musí držet informaci o všech VC, které zajišťuje
 • Zakončeno potvrzením (ACK) cesty, iniciováno cílovou stanicí
vlastnosti
Vlastnosti
 • Poměrně velké zpoždění (alespoň 1 RTT) na začátku
 • Namísto identifikátoru cíle (velký objem) se používá VCI -- snížení režie
 • Ztráta jednoho spojení vyžaduje zrušení celé cesty a její nové sestavení
atm virtu ln cesty
ATM - Virtuální cesty
 • Dvouúrovňová hierarchie
 • VCI má 24 bitů
  • 8 bitů je virtual path identifier (VPI)
  • 16 bitů je virtual circuit identifiet (VCI)
 • Redukuje složitost „core“ přepínačů
  • VPI/VCI používáno „na koncích“ (soukromá část)
  • VPI používáno v „jádře“ sítě (veřejná část)
slide25
LANE
 • LAN emulace
  • LAN emulation configuration server (LECS)
  • LAN emulation server (LES)
  • Broadcast and unknown server (BUS)
  • LAN emulation client (LEC)
 • Identifikace LECS
  • „well known“ ATM adresa
  • „well known“ VCI
ad