Přehled citací a odkazů: - PowerPoint PPT Presentation

zoey
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přehled citací a odkazů: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přehled citací a odkazů:

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Přehled citací a odkazů:
83 Views
Download Presentation

Přehled citací a odkazů:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Přehled citací a odkazů: Formic-acid-3D-ball-stick.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2006 [cit. 2013-09-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Formic-acid-3D-ball-stick.png/764px-Formic-acid-3D-ball-stick.png MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 738-744. ISBN 978-80-214-3291-8.

 2. Přehled citací a odkazů – pokračování: E-ChemBook - Multimediální učebnice chemie. Karboxylové kyseliny [online]. 2013 [cit. 2013-09-25]. Dostupné z: http://www.e-chembook.eu/cz/organicka-chemie/karboxylove-kyseliny#Obecna_charakteristika_karboxylovych_kyselin Oxalicacid.png. In: . Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2008 [cit. 2013-09-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Oxalic_acid.png/800px-Oxalic_acid.png Fumaric-acid-2D-skeletal.png. In: MILLS, Ben. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2007 [cit. 2013-09-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Fumaric-acid-2D-skeletal.png/800px-Fumaric-acid-2D-skeletal.png Benzoic-acid.svg. In: RHODODENDRONBUSCH. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2006 [cit. 2013-09-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Benzoic-acid.svg/153px-Benzoic-acid.svg.png

 3. Karboxylové kyseliny Ing. Eva Frýdová R

 4. oxo – skupina O H C R O hydroxo – skupina -H -R R-COOH

 5. Názvosloví karboxylových kyselin O Kyseliny od acyklických uhlovodíků H C -přidává se zakončení–ová kyselina R O Karboxylová skupina navázaná na kruhu • přidává se zakončení–karboxylová • kyselina

 6. Dělení karboxylových kyselin • Acyklické nasycené monokarboxylové kyseliny • - pouze jedna –COOH skupina a pouze jednoduché vazby • - základní zástupci: kyselina mranvenčí = kyselina methanová • → H-COOH • kyselina octová = kyselina ethanová • → H3C-COOH R: H O O H H C C O O H H3C R: CH3

 7. Dělení karboxylových kyselin • Acyklické nasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické nenasycené monokarboxylové kyseliny • - pouze jedna –COOH skupina a jedna nebo více násobných vazeb • - základní zástupce: kyselina akrylová = kyselina propenová • → H2C=CH–COOH O H C O H2C = CH R: CH2= CH

 8. Dělení karboxylových kyselin • Acyklické nasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické nenasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické dikarboxylové kyseliny • - dvě a více –COOH skupina, vazby mohou být nasycené i nenasycené • - základní zástupce nasycených: kyselina šťavelová = kyselina ethandiová • → HOOC–COOH

 9. Dělení karboxylových kyselin • Acyklické nasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické nenasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické dikarboxylové kyseliny • - dvě a více –COOH skupina, vazby mohou být nasycené i nenasycené • - základní zástupce nasycených: kyselina šťavelová = kyselina ethandiová • → HOOC–COOH • - základní zástupce nenasycených: kyselina fumarová = kyselina • butendiová → HOOC–CH=CH–COOH

 10. Dělení karboxylových kyselin • Acyklické nasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické nenasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické dikarboxylové kyseliny • Aromatické kyseliny - základní zástupce: kyselina benzenkarboxylová=kyselina benzoová

 11. Dělení karboxylových kyselin • Acyklické nasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické nenasycené monokarboxylové kyseliny • Acyklické dikarboxylové kyseliny • Aromatické kyseliny • základní zástupce: kyselina benzenkarboxylová=kyselina benzoová kyselina naftalen-1-karboxylová=kyselina 1-naftoová COOH