Download
unisex n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unisex PowerPoint Presentation

Unisex

183 Views Download Presentation
Download Presentation

Unisex

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Unisex Lika rättigheter Lika förutsättningar

  2. Jämställdhet mellan könen • Alla människor bör ha samma förutsättningar angående arbetsförmåner, lön, värderingar och skillnader. • Varför anses kvinnor som svaga och hjälp lösa? Jo det har antagligen varit så hela tiden, men varför? • Männen hr alltid varit ’’större, starkare, modigare och bättre’’ än kvinnorna. Det vill vi få stop på! • Kvinnor och män bör få ha samma förutsättningar i livet. Angående sexuella trakasserier kan man höja straffen för då skulle trakasserierna minska betydligt! Efter som att gärningsmannen inte skulle vilja göra om det efter som att det ’’tär’’ på honom själv.

  3. För att förhindra ungdomsvåldet ute på gatorna kan man till ta följande åtgärden: • Fler nattvandrare • Billigare kvälls aktiviteter • Fler och finare ungdomsgårdar • Få ungdomarna att acceptera andras kulturer • Minska mobbning och grupptryck Mindre ungdomsvåld I dagens samhälle är det ganska mycket ungdomsvåld, vilket är riktigt hemskt.

  4. kampen mot narkotika • Svårare att få tag i droger • Förhindra smuggling • Bättre säkerhet på flygplatser och tullar • DNT föreläsning på skolor (droger, narkotika tobak)

  5. Mindre arbetslöshet • Om man skulle minska allas arbetsdagar skulle fler människor få möjlighet att arbeta och känna pengar! • Om man skulle minska lönen till dom som får en väldigt hög lön skulle man kunna använda de pengarna till dom ’’nya ’’ arbetarna

  6. Lägga ner monarkin? • Vi tycker att det är ganska onödigt med monarki för han representerar endast Sverige. • Det skulle nästan räcka med att ha statsminister och utrikesminister o.s.v.

  7. Yttrandefrihet • Vi tycker att yttrandefrihet är bra, för att det är bra att få säga och skriva vad man tycker. Så länge man inte trakasserar någon. • Vi tycker inte att vi behöver minska eller öka våran yttrandefrihet i Sverige.

  8. Alla har rätt till sjukvård • Vi tycker självklart att alla ska ha rätt till sjukvård. • Inte bara folk som är bokförda i Sverige.