forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens Minister van Staat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens Minister van Staat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens Minister van Staat - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens. Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens Minister van Staat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens Minister van Staat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

Hoe Globalistan besturen ?

M. Eyskens

Minister van Staat

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens1

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

Wat is een diplomaat, wat is diplomatie, vooral in

21e eeuw?

Invloed van België in Europa en in de wereld is veel

groter dan zijn economisch en maatschappelijk

gewicht

De wereld ons dorp: kristallisatiepunt van

revolutionaire omwentelingen wereldwijd in laatste

kwarteeuw

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens2

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

De omwentelingen zijn hoofdzakelijk

wetenschappelijk en technologisch gestuurd

Einde van het heliotropisme van A. Toynbee

Wetenschappelijke vooruitgang bevordert

- demografische explosie (emerging countries)

- implosie in de blanke wereld (vooral Europa)

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens3

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

ICT vervaagt soevereiniteit van nationale staten

Noodzaak tot hergroepering: Europese Unie

ICT bevordert wereldwijde markten (betere

communicatie en informatie, circulatie van ideeën,

goederen, diensten en kapitalen, geen

tussenpersonen)

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens4

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

ICT decollectiviseert de economische stelsels:

instorting van het communisme als economisch

systeem, politiek regime en maatschappelijke

ideologie

ICT deprivatiseert: ernstig probleem voor het

liberale kapitalisme

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens5

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

Einde van de ‘koude oorlog’

geen nieuwe wereldorde, zoals voorspeld door vader G. Bush

betekent niet het einde van de geschiedenis

(the end of history volgens F. Fukuyama)

veeleer evolutie naar een clash of civilisations (S. Huntington)

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens6

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

De wereld werd misschien veiliger,

maar alvast onzekerder,

want minder voorspelbaar

=> culturen, tradities, religies raken ontredderd

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens7

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

Hierop wordt gereageerd door:

- krampachtige bevestiging van eigen identiteit;

economisch en cultureel protectionisme

- polarisatie van extreem-rechts: gekant tegen

migratiestromen en multiculturaliteit

- en extreem-links: anti-globalisten tegen de

economische vrijhandel en de macht van de

multinationals

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens8

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

Vooral moslimwereld blijkt grote problemen te

hebben met vloedgolf van moderniteit

Fundamentalistische stellingen overheersen:

- theoretische maatschappij-opvatting

- scheiding van kerk en staat is ketterij

Het christendom past zich blijkbaar makkelijker aan

maar zoekt nieuwe zinsduiding van het geloof

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens9

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

Grensoverschrijdend macro-terrorisme creëert nieuw

type van wereldwijd conflict (non state actors)

“We have come to a fork in the road”

Secretaris-Generaal Kofi Annan (2003)

Machtsverdeling binnen Veiligheidsraad beantwoordt

niet langer aan nieuwe machtsverhoudingen in de

wereld

Groter gewicht dient toegekend aan een aantal

nieuwe lidstaten

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens10

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

Reeks hervormingsvoorstellen geformuleerd;

sommige worden uitgevoerd:

* oprichting van een nieuwe Mensenrechtenraad

* creatie van een Commissie voor vredesopbouw

(peace building commission)

* hervorming van de Economische en Sociale Raad

en van het Ontwikkelingsbeleid

* het management van de VN

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde m eyskens11

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens

Probleem: de wijziging van de samenstelling van de

Veiligheidsraad

Gewijzigde wereldsituatie dwingt alle belangrijke

internationale instellingen en organisaties tot

grondige aanpassing:

EU, NAVO, OVSE, IMF, Wereldbank, WTO ….

=> De wereldgemeenschap heeft vooral nood aan de creatie van een geloofwaardige internationale rechtsgemeenschap

forumgesprek 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde
Forumgesprek 28 september 2006 –

De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde a reyn

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde A. Reyn

De Verenigde Naties en de

Nieuwe Wereldorde

A. Reyn ere-ambassadeur

De slogan van “nieuwe wereldorde” in de euforie van

post-koude oorlog was geen lang leven beschoren

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde a reyn1

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde A. Reyn

Om redenen van interne politiek lanceerde President

Bush sr. een humanitaire zending in Somalië

Verband Rwanda/genocide en de Balkanoorlogen

maakten ‘de VN-mislukkingen” compleet

De blaam ging naar de VN en de roep voor

hervormingen werd luider

Verdienstelijke initiatieven ook nog tijdens die eerste

5 jaar kregen minder belangstelling maar hebben wel

nog impact

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde a reyn2

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde A. Reyn

Bij de eeuwwisseling kregen de MDG’s … armoede,

kindersterfte, HIV-AIDS, ontwikkeling ... ea. een

politieke duw in de rug

Bij 60e verjaardag VN neemt Secr-Gen. Koffi Annan

het voortouw

Reeks voorstellen met een vrij volledig beeld van

wat de VN en de lidstaten zelf zouden kunnen doen

om op het internationale vlak het verschil te maken

Al te veel bleef echter achterwege

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde a reyn3

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde A. Reyn

Alomvattend en onderling – verbandhoudend

karakter van de problemen

° onderontwikkeling: objectieven niet veranderd / MDG’s bevestigd

° veiligheid

° terrorisme / weinig in VN-verband

- nucleaire, chemische, biologische wapens /

niets weerhouden

- conflict- en oorlogssituaties op lokaal en

regionaal vlak / PK-Nationbuilding

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde a reyn4

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde A. Reyn

° waarden, mensenrechten, democratie

° institutionele hervormingen

- Commissie vredesopbouw opgericht

- Raad mensenrechten opgericht (commissie afgeschaft)

- Veiligheidsraad – alles blijft bij het oude Twee concrete voorbeelden: laatste oorlog in Irak en recente oorlog in Libanon

- hervorming VR zal toch eens moeten gebeuren

forumgesprek dd 28 september 2006 de verenigde naties en de nieuwe wereldorde a reyn5

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde A. Reyn

° de nieuwe Secretaris-Generaal

° responsability to protect / Darfur

° het internationaal strafgerechtshof in zijn aanvangsfase