zorgprogramma leerstoornissen herlaarhof n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof. Nieneke van den Bosch. Inhoud presentatie. Algemene inleiding Wat is Herlaarhof? Werkwijze Herlaarhof Dyslexie NeuroPsychologische Behandeling. Wat is Herlaarhof? -Organogram. Reinier van Arkelgroep Raad van Bestuur. Divisiedirecteur KJP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof' - ziven


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Algemene inleiding
 • Wat is Herlaarhof?
 • Werkwijze Herlaarhof
 • Dyslexie
 • NeuroPsychologische Behandeling
wat is herlaarhof organogram
Wat is Herlaarhof? -Organogram

Reinier van Arkelgroep

Raad van Bestuur

Divisiedirecteur

KJP

Herlaarhof

Bureau Management

Ondersteuning (BMO)

1e geneeskundige

 • Vught
 • Polikliniek
 • Dagkliniek
 • Dag- en nacht kliniek
 • Logeerhuis
 • Oss
 • Polikliniek
 • Veldhoven
 • Polikliniek
 • Dagkliniek
 • Helmond
 • Polikliniek

De ZwengelLocatie Vught

Locatie Veldhoven

Cluster 4:

REC Chiron

wat is herlaarhof zorgprogramma s
Wat is Herlaarhof?- Zorgprogramma’s
 • Infant
 • Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 • Emotionele stoornissen
 • ADHD
 • Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)
 • Leerstoornissen
werkwijze herlaarhof
Werkwijze Herlaarhof
 • Aanmeldfase
 • Telefonische aanmelding door ouders bij het Aanmeld- en Consultatieteam (073 6585444)
 • Screening
 • Toewijzing aan een zorgprogramma/team
 • Plaatsing op wachtlijst

Bij een aanmelding is een verwijzing door de (huis)arts of Bureau

Jeugdzorg noodzakelijk (óók voor dyslexie of leerstoornis!)

werkwijze herlaarhof1
Werkwijze Herlaarhof

Onderzoeksfase

 • Intake
 • Diagnostiek, bestaande uit o.a. functieonderzoek, intelligentieonderzoek, didactisch onderzoek, taalonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, spelobservatie, kinderpsychiatrisch onderzoek
 • Anamnese
 • Opvragen gegevens bij school en andere betrokken instanties
 • Contact met school
 • Diagnostische bespreking in multidisciplinair team
 • Adviesgesprek
behandelaanbod herlaarhof
Behandelaanbod Herlaarhof
 • Ouderbegeleiding
 • Systeemtherapie
 • Onderwijsbegeleiding
 • Individuele behandeling van het kind
  • vaktherapie
  • psychotherapie
  • medicatie
  • neuropsychologische behandeling
leren lezen een nieuw proces
Leren lezen - een nieuw proces

 perspectief = betekenis

= perspectief  betekenis

b

d

q

p

 vorm  betekenis

 vorm = betekenis

b

B

 reeksen = betekenis

 reeksen  betekenis

moord

droom

dyslexie definitie
Dyslexie-definitie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig

probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van

het lezen en/of spellen op woordniveau.

Definitie Stichting Dyslexie Nederland Versie 2004

dyslexie
Dyslexie
 • 3.6% - 5 % van de Nederlandse populatie (Blomert, 2002; 2004)
 • Lichte voorkeur mannen vs vrouwen (3 : 2)
 • Meest voorkomende leerstoornis
 • Belangrijkste oorzaak van doublures (en drop outs) op school
 • Levenslang aanwezig
 • Genetische component
slide12
Operationalisering
  • Ernst van de achterstand
  • Hardnekkigheid
  • Problemen met automatisering
neuropsychiatrisch syndroom
Neuropsychiatrisch syndroom
 • Hoofdsymptoom:
  • Problemen met technisch lezen en/of spellen
 • Belangrijke nevensymptomen:
  • Vertraagde spraakaanvang
  • Woordvindingsproblemen
  • Zwak verbaal geheugen en concentratie
  • Automatiseringsproblemen
  • Moeite met leren van namen, kleuren, liedjes ed
  • Moeite met temporele ordening
  • Auditieve informatieverwerking gaat moeizamer
  • Vertraagde emotionele ontwikkeling
  • Gedragsproblemen: externaliserend en internaliserend
  • Dús: ook een aanpak gericht op méér dan lezen alleen!
niveaus van ernst
Niveaus van ernst

GESPECIALISEERDE BEHANDELING

BIJ COMPLEXE LEERSTOORNISSEN

DOOR MULTIDISCIPLINAIR TEAM

GESPECIALISEERDE BEHANDELING

BIJ ENKELVOUDIGE LEERSTOORNISSEN

DOOR GECERTIFICEERDE ORTHOPEDAGOOG

OF PSYCHOLOOG

REMEDIËRING

DOOR LEERKRACHT; R.T.; LOGOPEDIST

dyslexie1
Dyslexie

Diagnosen onderzoek leesstoornissen 1991 – jan. 2007

npb neuropsychologische behandeling
NPB = NeuroPsychologische behandeling
 • Doel van het instrument:
  • Bevorderen van de automatisering van woordidentificatie bij kinderen met leesproblemen/dyslexie.
  • Stimulering van het zelfwaardering
  • Bevorderen van de motivatie
  • Besef en acceptatie van sterke en zwakke kanten.
 • Beschrijving training:
  • Het trainingsprogramma is gebaseerd op de Balanstheorie van prof. Bakker
 • Een trainingssessie:
  • 45 minuten
  • 1x per week
  • Verschillende soorten oefeningen
balanstheorie
Balanstheorie

LH

RH

De linkerhemisfeer gespecialiseerd in talige processen (geautomatiseerde taalervaring)

De rechterhemisfeer gespecialiseerd in het decoderen van de lettertekens (visueel-ruimtelijke processen)

Balanstheorie

2 typen dyslexie
2 typen dyslexie
 • P-type (perceptueel type)
  • Trage, maar nauwkeurige lezers (spellende lezers)
  • Zijn vaak visueel-ruimtelijk sterk
  • Inzet behandeling op linkerhemisfeer (tempo)
 • L-type (linguaal type)
  • Snelle, maar onnauwkeurige lezers (radende lezers)
  • Zijn vaak talig sterk
  • Inzet behandeling op rechterhemisfeer (nauwkeurigheid)
slide20
Máár:
  • Er zijn kinderen bij wie het aanvankelijk lezen niet op gang komt
  • Er zijn mengvormen
 • Dús: elk kind is anders en krijgt een specifiek op hem of haar afgestemde behandeling
slide21
NPB
 • Hemisfeerstimulerende oefeningen
  • Visueel (Hemstim)
  • Tactiel (tastkast)
 • Hemisfeer alluderende oefeningen
  • Letters flitsen
  • Wisselrijtjes
  • Boekje
  • Spelletjes/oefeningen
links
Links
 • http://www.rvagroep.nl
 • http://www.herlaarhof.nl
 • http://www.balansdigitaal.nl
 • http://dyslexie.pagina.nl
 • http//www.dyslexie.nl
 • http://www.dyslexieweb.nl/
 • http://dyscalculie.pagina.nl
 • http://www.nld.be
 • http://www.makkelijklezenplein.nl
ad